Kontaktai

Plungės rajono savivaldybės administracija

Ikona

Atvykite

Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė

Išvalyti

*Įvesti vardą, pavardę, telefono numerį, pareigybės pavadinimą ar raktinį žodį ieškomai informacijai.

Mero institucija Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Dėl priėmimo pas Savivaldybės merą ar mero pavaduotoją kreiptis į Protokolo skyriaus specialistę Martyną Piekuvienę (311 kab.), tel. (8 448) 73134, el. paštas priimamasis@plunge.lt

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Audrius Klišonis Meras Audrius Klišonis +370 698 48648 (8 448) 73111 audrius.klisonis@plunge.lt 312 Ikona
Žydrūnas Purauskis Vicemeras Žydrūnas Purauskis +370 633 50933 (8 448) 73122 zydrunas.purauskis@plunge.lt 310 Ikona
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irma Kvizikevičienė (8 448) 73107 irma.kvizikeviciene@plunge.lt 401 Ikona
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irmantė Kurmienė (8 448) 73107 irmante.kurmiene@plunge.lt 401 Ikona
Mero patarėja Anastasija Bojog (8 448) 73158 anastasija.bojog@plunge.lt 303 Ikona
Mero patarėja Vilma Šarnienė (8 448) 73150 vilma.sarniene@plunge.lt 304 Ikona
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė (8 448) 73118 kontrole@plunge.lt 413 Ikona
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Laima Jurgutienė (8 448) 73135 laima.jurgutiene@plunge.lt 411 Ikona
Vyriausioji specialistė Nijolė Gurčinė (8 448) 73135 nijole.gurcine@plunge.lt 412 Ikona

Administracija

Administracijos vadovai Ikona
Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Dalius Pečiulis Administracijos direktorius Dalius Pečiulis (8 448) 73133 +370 640 55428 dalius.peciulis@plunge.lt 210 Ikona
Specialistai Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė (8 448) 731 48 +370 640 53639 savgydytojas@plunge.lt 324 Ikona
Vyriausiasis specialistas Vidmantas Mončys (8 448) 731 25 +370 687 16746 vidmantas.moncys@plunge.lt 402 Ikona
Jaunimo reikalų koordinatorė Jurga Venckuvienė (8 448) 700 12 +370 612 33288 jurga.venckuviene@plunge.lt 320 Ikona
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas architektas@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

 

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Tomas Jocys (8 448) 731 38 tomas.jocys@plunge.lt 417 Ikona
Vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė (8 448) 731 38 kristina.petruleviciene@plunge.lt 419 Ikona
Vyriausioji specialistė Laura Baumilė (8 448) 206 17 laura.baumile@plunge.lt 425 Ikona
Vyriausiasis specialistas Marius Galminas (8 448) 731 37 marius.galminas@plunge.lt 418 Ikona
Vyriausioji specialistė Ernesta Merkienė (8 448) 731 37 ernesta.merkiene@plunge.lt 418 Ikona
Vyriausiasis specialistas (paveldosaugininkas) Gintaras Ramonas (8 448) 731 39 gintaras.ramonas@plunge.lt 419 Ikona
Bendrųjų reikalų skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas savivaldybe@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Gražina Lukošienė 8 448) 73166 8 620 45836 grazina.lukosiene@plunge.lt 114 Ikona
Vyr. specialistas Vaclovas Armalis (8 448) 731 28 8 616 36722 vaclovas.armalis@plunge.lt 108 Ikona

Užtikrina patalpų priežiūrą, kontroliuoja apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų funkcionalumą, jų techninę būklę, šalina gedimus.

Organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo vykdymą, Administracijos skyrius aprūpina baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis reikalingomis priemonėmis.

Paskirsto Skyriaus nupirktas medžiagas ir kitą turtą, organizuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą, organizuoja nurašyto turto sunaikinimą ar pridavimą antrinių žaliavų supirktuvėms.

Koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, saugojimą.

Vykdo tarnybinių automobilių priežiūrą,  vykdo automobilių ridos ir degalų sunaudojimo pirminę apskaitą.

Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė Ina Daržinskienė (8 448) 731 66 8 665 30461 ina.darzinskiene@plunge.lt 115 Ikona

Vykdo fizinių ir juridinių asmenų prašymų priėmimą Administracijoje vieno langelio principu:

Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje gautus dokumentus, dokumentų originalus perduoda darbuotojams pagal rezoliucijas.

Teikia asmenims informaciją apie Administracijos struktūrinių padalinių funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas.

Kontroliuoja Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruotų dokumentų valdymo procesus.

Vykdo prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, taikydamas įprastą komercinę praktiką pagal Skyriaus kompetenciją, bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų.

Paskirsto nupirktas atsargas ir kitą turtą, organizuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą.

Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje Savivaldybės vadovų pasirašytus susitarimus, turto sandorių ir viešųjų pirkimų sutartis.

Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė Rasa Gailiūnienė (8 448) 731 66 8 655 66914 rasa.gailiuniene@plunge.lt 115 Ikona

Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Raimonda Kaveckienė 8 638 70467 raimonda.kaveckiene@plunge.lt Mendeno g. 4, Plungė Ikona

Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Lina Prišmontienė 8 638 70467 lina.prismontiene@plunge.lt Mendeno g. 4, Plungė Ikona

Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Specialistas Jonas Stončius (8 448) 731 28 8 640 53619 jonas.stoncius@plunge.lt 108 Ikona

Vairuoja Savivaldybės administracijos transporto priemones.

Veža Savivaldybės administracijos darbuotojus į komandiruotes, renginius ir kitus susitikimus.

Nuolat prižiūri automobilių techninę ir sanitarinę būklę, švarą, paruošia automobilius žiemos ir vasaros sezonams.

Pildo automobilių kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja degalų ir tepalų sunaudojimą.

Atlieka Savivaldybės pastate smulkius santechnikos, elektros, statybos ir kitus remonto  darbus.

Pareigybės aprašymas

Buhalterinės apskaitos skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas vyrbuh@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Genovaitė Pečkauskienė (8 448) 731 51 8 610 68521 genovaite.peckauskiene@plunge.lt 224 Ikona
Vedėjo pavaduotoja Lina Galdikienė (8 448) 73 151 8 650 64493 lina.galdikiene@plunge.lt 225 Ikona
Buhalterė Vaida Borumienė (8 448) 73124 vaida.borumiene@plunge.lt 218 Ikona
Buhalterė Danutė Bružienė (8 448) 73165 8 655 17610 danute.bruziene@plunge.lt 217 Ikona
Buhalterė Laima Čiuželienė (8 448) 73124 laima.ciuzeliene@plunge.lt 218 Ikona
Buhalterė Regina Mikutienė (8 448) 73161 8 695 01494 regina.mikutiene@plunge.lt 222 Ikona
Buhalterė Sonata Petreikienė (8 448) 73165 sonata.petreikiene@plunge.lt 221 Ikona
Buhalterė Jolanta Pilybienė (8 448) 73161 8 655 17667 jolanta.pilybiene@plunge.lt 222 Ikona
Buhalterė Lina Platakienė (8 448) 731 65 lina.platakiene@plunge.lt 221 Ikona
Buhalterė Rasa Platakytė (8 448) 731 65 8 640 53640 rasa.platakyte@plunge.lt 217 Ikona
Buhalterė Ingrida Raustienė (8 448) 73005 ingrida.raustiene@plunge.lt 223 Ikona
Buhalterė Vilma Srėbalienė (8 448) 73005 vilma.srebaliene@plunge.lt 220 Ikona
Buhalterė Dalytė Vaišnorienė (8 448) 73161 dalyte.vaisnoriene@plunge.lt 219 Ikona
Buhalterė Aurelija Vyšniauskienė (8 448) 730 05 8 612 95975 aurelija.vysniauskiene@plunge.lt 220 Ikona
Centralizuoto vidaus audito skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas auditas@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Kristina Černeckienė (8 448) 731 23 kristina.cerneckiene@plunge.lt 416 Ikona
Vyresnioji specialistė Daiva Gricienė (8 448) 73123 daiva.griciene@plunge.lt 416 Ikona
Civilinės metrikacijos skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Virginija Jonauskienė (8 448) 731 12 8 640 53636 virginija.jonauskiene@plunge.lt 112 Ikona

Užtikrina teisingą ir teisėtą valstybinių (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijų:  civilinės būklės aktų registravimas; Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams; pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas –  vykdymą.

Planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą įgyvendinant valstybinę ir savivaldybės politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministerijų,  Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

Priima asmenų prašymus santuokai sudaryti, santuokai,  sudarytai užsienyje, įrašyti į apskaitą, bažnyčios nustatyta tvarka sudarytai santuokai įtraukti į apskaitą, registruoja asmenų santuokų sudarymą, užtikrina santuokų, kai to pageidauja besituokiantieji, įregistravimo apeigų iškilmingumą. Atlieka santuokų civilines apeigas.

Išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Atstovauja Savivaldybei civilinėse bylose pareigybių priskirtų funkcijų klausimais visų lygių teismuose.

Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka viešuosius pirkimus.

Rengia ir teikia informaciją apie skyriaus veiklą Plungės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainei.

Pareigybės aprašynas

Vyresn. specialistė Janina Narbutienė (8 448) 731 68 metrikacija@plunge.lt 113 Ikona

Registruoja santuokos nutraukimą, įtraukia į apskaitą užsienyje nutrauktą santuoką.

Priima asmenų prašymus dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo.

Parengia dokumentus ir teikia išvadas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose.

Ruošia dokumentus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, anuliavimo, atkūrimo ir pateikia išvadas.

Pareigybės aprašymas

Specialistė Ona Naujokienė (8 448) 731 68 metrikacija2@plunge.lt 113 Ikona

Registruoja gimimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą ir mirtį. Organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą, išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas.

Ruošia archyvui skyriuje sudarytus archyvinius dokumentus ir atsako už jų tvarkymą.

Registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją.

Pareigybės aprašymas

Finansų ir biudžeto skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Daiva Mažeikienė (8 448) 731 44 8 615 79221 daiva.mazeikiene@plunge.lt 212 Ikona

Koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas: Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, vykdymas, ataskaitos; žemės nuomos mokesčio administravimas; mokesčių dydžių nustatymas ir lengvatų suteikimas.

Pareigybės aprašymas

Vedėjo pavaduotoja Margarita Tamošauskienė (8 448) 731 69 8 615 74439 margarita.tamosauskiene@plunge.lt 204 Ikona

Rengia Savivaldybės biudžeto projektą. Atlieka biudžeto vykdymo analizę.

Planuoja paskolas, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su skolinimusi, analizuoja paskolų dinamiką ir teikia ataskaitas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Dalia Bagdonienė (8 448) 206 14 8 699 36075 dalia.bagdoniene@plunge.lt 206 Ikona

Vykdo Savivaldybės iždo apskaitą ir organizuoja Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio rengimo procesą; teikia iždo finansinių ataskaitų rinkinių duomenis Savivaldybės konsoliduotajai finansinei ataskaitai parengti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS); rengia ir nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Jovita Griguolienė (8 448) 731 36 jovita.griguoliene@plunge.lt 208 Ikona

Sudaro patvirtinto Savivaldybės biudžeto suvestines ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

Nagrinėja klausimus, susijusius su skirtų asignavimų paskirties pakeitimu ar papildomų asignavimų skyrimu, ir teikia išvadas.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl biudžeto keitimo.

Kuruoja  sąmatų ir asignavimų, skirtų valstybės (valstybės perduotoms  savivaldybėms) funkcijoms atlikti, panaudojimo ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms.  

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Lina Luotienė (8 448) 731 13 lina.luotiene@plunge.lt 206 Ikona

Administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir sprendžia klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu. 

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Milda Šapalienė (8 448) 206 13 8 614 65513 milda.sapaliene@plunge.lt 207 Ikona

Rengia Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, vykdo viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingų asmenų konsultavimą apie konsolidavimo procedūrų atlikimą.

Priima iš Savivaldybės įsteigtų įmonių, įstaigų, bendrovių finansinių ataskaitų rinkinius, analizuoja įmonių finansinę padėtį.

Rengia sprendimo projektus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Regina Žilinskienė (8 448) 731 36 8 687 94088 regina.zilinskiene@plunge.lt 208 Ikona

Rengia Savivaldybės biudžeto projektą, planuojant lėšas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Priima ir tvirtina įstaigų etatų sąrašus.

Tvirtina biudžetinių įstaigų paraiškas finansavimui gauti ir perveda Savivaldybės biudžete numatytas lėšas į asignavimų valdytojų  sąskaitas jų programoms vykdyti. 

Pareigybės aprašymas

Informacinių technologijų skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Remigijus Ačas (8 448) 731 20 8 687 90582 remigijus.acas@plunge.lt 302 Ikona
Vyresnysis specialistas Karolis Astreikis (8 448) 731 43 karolis.astreikis@plunge.lt 301 Ikona
Kompiuterininkė Zina Plaipaitė (8 448) 731 52 8 611 59346 zina.plaipaite@plunge.lt 301 Ikona
Kompiuterininkas Linas Rimeikis (8 448) 731 52 8 614 86817 linas.rimeikis@plunge.lt 301 Ikona
Juridinis ir personalo administravimo skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Vytautas Tumas (8 448) 206 16 vytautas.tumas@plunge.lt 314 Ikona

Tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtus sutarčių projektų atitikimą teisės aktams, vertina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojantiems teisės aktams.

Atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesams teismuose ir kitose institucijose, siekiant apginti turtines ir neturtines teises bei interesus, rengia ieškininių pareiškimų, kitų procesinių dokumentų projektus Lietuvos Respublikos teismams.

Nustato valstybės tarnautojų mokymo prioritetus ir sudaro metinius mokymo planus.

Pareigybės aprašymas

Vedėjo pavaduotoja Ilona Meškauskienė (8 448) 731 26 8 640 53638 ilona.meskauskiene@plunge.lt 216 Ikona

Rengia potvarkių, sprendimų, įsakymų,  projektus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo, nuobaudų skyrimo ir atleidimo iš darbo, ruošia darbo sutartis, jų pakeitimus, įspėjimus, pranešimus, susitarimus personalo klausimais.

Koordinuoja bendrus veiksmus su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba vykdant vartotojų informavimą ir konsultavimą.

Koordinuoja korupcijos prevencijos klausimus.

Tvarko duomenis programoje My Lobster, VATARAS ir VATIS.

Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui pranešimus apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimą į darbą, nedraudiminius laikotarpius, pravaikštas, ilgalaikių atostogų suteikimą ir kt.

Pareigybės aprašymas

Patarėjas Antanas Gedrimas (8 448) 731 16 8 650 53853 antanas.gedrimas@plunge.lt 213 Ikona

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje:       pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

Rengia nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus, vykdo kitas su nusikaltimų prevencija susijusias funkcijas

Pareigybės aprašymas

Patarėja Donata Norvaišienė (8 448) 206 18 donata.norvaisiene@plunge.lt 315 Ikona

Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Rengia, vertina, derina  teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą. 

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (viešajai tvarkai) Ramūnė Druknerienė (8 448) 731 16 8 665 83415 ramune.drukneriene@plunge.lt 214 Ikona

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje: pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

Rengia  lyčių lygybės, lygių galimybių politikų formavimą savivaldybės lygmeniu, vykdo kitas su lygių galimybių politika susijusias funkcijas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Aušra Jarašiūnienė (8 448) 722 53 8 655 15977 ausra.jarasiuniene@plunge.lt 215 Ikona

Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (viešajai tvarkai) Erika Zibienė (8 448) 731 16 8 640 53621 erika.zibiene@plunge.lt 214 Ikona

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje: pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais, dalyvauja narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos komisijų veikloje.

Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas Stasys Žilinskas (8 448) 731 46 8 640 53645 teise@plunge.lt 107 Ikona

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos gyventojams pagal Valstybės garantuojamos pirminės  teisinės pagalbos įstatymą.

Konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus, darbuotojus, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus ir darbuotojus  teisiniais klausimais, užtikrina, kad Savivaldybės  teisės aktų projektai, sutartys ir kiti dokumentai  atitiktų galiojančius įstatymus.

Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė Janina Arlauskienė (8 448) 731 26 janina.arlauskiene@plunge.lt 216 Ikona

Formuoja darbuotojų asmens bylas;

Registruoja ir išduoda valstybės tarnautojams pažymėjimus: užpildo prašymus VATIS sistemoje, organizuoja jų parvežimą ir negaliojančių pažymėjimų pristatymą Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti;

Sudaro Administracijos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus;
Registruoja programoje KONTORA įsakymus, potvarkius atostogų, komandiruočių bei kitais personalo klausimais;

Tvarko valstybės tarnautojų registro VATARAS ir VATIS programas;
 Priima, registruoja privačių interesų deklaracijas, atsako už jų saugojimą;
 Teikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai informaciją apie sąrašus asmenų ir jų pakeitimus, kurių privačių interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

Pareigybės aprašymas

Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Vida Saukalienė (8 448) 73117 vida.saukaliene@plunge.lt 414 Ikona
Vyriausioji specialistė Ingrida Uznevičiūtė (8 448) 73117 8 640 53623 ingrida.uzneviciute@plunge.lt 415 Ikona
Specialistė Lina Liūnienė (8 448) 73117 8 698 82062 lina.liuniene@plunge.lt 415 Ikona
Protokolo skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Jovita Šumskienė (8 448) 73160 8 650 35457 jovita.sumskiene@plunge.lt 405 Ikona

Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas.

Savivaldybės mero, jo pavaduotojo pavedimu, organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų, Savivaldybės tarybos Etikos, Antikorupcijos ir kitų priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžius. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka  Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, Savivaldybės mero patarėjui, savivaldybės kontrolieriui, Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Šiaulių ir Telšių apskrityje pateikia Administracijos skyrių parengtus ir nustatyta tvarka suderintus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir kitą Savivaldybės tarybos, komitetų, priskirtų komisijų posėdžiams reikalingą medžiagą.

Registruoja ir perkelia reikalingus dokumentus ir informaciją į Savivaldybės tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo programų sistemą (programos: Povas, CAA ir CUA) Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijai bei svarstomų dokumentų viešinimui Savivaldybės interneto svetainėje užtikrinti.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė (8 448) 73160 8 612 96109 simona.grigalauskaite@plunge.lt 403 Ikona
Specialistė Judita Kaveckienė (8 448) 73160 8 640 53622 judita.kaveckiene@plunge.lt 404 Ikona

Organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, komitetų ir Savivaldybės tarybos sudarytų bei Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriui priskirtų komisijų darbą, tvarko su šia veikla susijusius dokumentus.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų bei kitų dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

Surašo Švietimo, kultūros ir sporto, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų bei Kontrolės komitetų posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal komitetų pasiūlymus pakoreguotus ir sutikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui. 

Organizuoja Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių posėdžius, parengia posėdžiams reikalingą medžiagą.

Kaupia ir saugo komitetų, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių, konkursų į valstybės tarnybą posėdžių garso įrašus.

Pavaduoja Skyriaus vedėją jo nesant darbe.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (motinystės atostogose) Renata Vičienė Ikona
Specialistė Martyna Piekuvienė (8 448) 731 34 8 699 63435 martyna.piekuviene@plunge.lt 311 Ikona

Organizuoja interesantų priėmimą pas Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, pagal kompetenciją padeda spręsti interesantų klausimus, tvarko  mero vardu gautus ir siunčiamuosius dokumentus.

Registruoja mero, mero pavaduotojo vardu gautus dokumentus ir perduoda juos merui, mero pavaduotojui.

Rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus dėl padėkos raštų ir juos išrašo.

Skelbia mero, mero pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje.

Organizuoja ir protokoluoja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų darbo grupių bei Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų komisijų, darbo grupių bei tarybų darbą.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

Surašo Kontrolės komiteto posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal Komiteto narių pasiūlymus pakoreguotus ir patikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui.

Pavaduoja specialistę (Administracijos direktoriaus sekretorę) jos nesant darbe.

Pareigybės aprašymas

Specialistė Dalia Venskienė (8 448) 731 54 dalia.venskiene@plunge.lt 210 Ikona
Socialinės paramos skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas parama@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Jolanta Puidokienė (8 448) 73110 8 686 18923 jolanta.puidokiene@plunge.lt 101 Ikona

Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

rengia ir teikia svarstyti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus;

priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos bei kitų išmokų skyrimo, analizuoja piniginei socialinei paramai skirtų  lėšų  kitimo tendencijas, ruošia ir teikia ataskaitas bei prognozes;

organizuoja Savivaldybės socialinės paramos programų įgyvendinimą bei teikia siūlymus dėl darbo gerinimo socialinės paramos srityje;

bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl lėšų poreikio apskaičiavimo bei skirtų lėšų tikslinimo, taip pat nustatyta tvarka teikia ataskaitas;

koordinuoja ir administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir Užimtumo rėmimo programas.

Pareigybės aprašymas

 

Vedėjo pavaduotoja Vilma Šlyžienė (8 448) 731 29 8 640 53649 vilma.slyziene@plunge.lt 103 Ikona

Atlieka paslaugas teikiančių įmonių ir bendrijų apskaičiuotų kompensacijų ir pateiktų paraiškų programinį duomenų patikrinimą, formuoja klaidų testavimo protokolus;

vykdo išskaitymus, formuoja visų išmokų žiniaraščius;

priima asmenų, nukentėjusių  nuo 1939-1990 m. okupacijos, dokumentus teisiniam statusui gauti. Padeda ruošti dokumentus LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių  (rezistentų) teisių komisijai dėl nukentėjusio asmens,  Laisvės kovų dalyvio ar  kario savanorio teisinio statuso suteikimo;

nustato teisę dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, teikia paraiškas, konsultuoja dėl archyvinių dokumentų gavimo;

organizuoja  neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veiklą;

teikia apylinkės teismui išvadas dėl rūpintojų skyrimo ir rūpybos nustatymo bei dėl asmenų neveiksnumo nustatymo ir globėjų jiems skyrimo. Dalyvauja teismo posėdžiuose;

konsultuoja gyventojus valstybinių pensijų teikimo klausimais. Ruošia  dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai. Teikia informaciją apie valstybinių pensijų skyrimą mamoms, užauginusioms ir gerai išauklėjusioms  5 ir daugiau vaikų;

nagrinėja gaunamus paklausimus ir skundus socialinių išmokų skyrimo, socialinių paslaugų teikimo bei Skyriaus darbo klausimais;

teikia aktualią informaciją spaudai ir interneto svetainei.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Kristina Karalienė (8 448) 731 32 8 665 51935 kristina.karaliene@plunge.lt 104 Ikona

Priima prašymus  dėl socialinių paslaugų skyrimo, įvertina socialinių paslaugų poreikį, ruošia sprendimų projektus;

priima prašymus ilgalaikei socialinei globai, vertina jų  socialinius  poreikius,  sudaro eiliškumą  ir koordinuoja asmenų apgyvendinimą globos namuose. Vertina asmenų finansines galimybes mokėti už paslaugas, paruošia paslaugų teikimo sutartis ir jų pakeitimus;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimus, kuriuos pateikia NDNT komisijai;

bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis sprendžiant gyventojų socialinės problemas;

konsultuoja gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais;

nagrinėja klientų nusiskundimus dėl socialinių paslaugų teikimo;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas;

vadovaujantis metodiniais reikalavimais dirba su duomenų baze  “Parama“ bei informacine sistema SPIS.

pagal kompetenciją organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus bei tvarko jų dokumentaciją;

koordinuoja Plunges rajono savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisijos darbą, protokoluoja jos posėdžius.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Rima Petrikaitė (8 448) 731 32 8 640 53648 rima.petrikaite@plunge.lt 105 Ikona

Rengia sprendimus dėl išmokų, pašalpų ir kompensacijų teikimo. Sudaro kompensacijų ir išmokų mokėjimo žiniaraščius, suveda į duomenų bazę grąžintas išmokų sumas, duomenis perkelia į SPIS duomenų bazę,  suformuotus žiniaraščius perkelia į DVS „Kontora“;

SADM nustatyta tvarka tikrina šeimų gaunamas pajamas teisei į papildomą išmoką vaikui nustatyti. Fiksuoja išmokų vaikams permokas, inicijuoja permokų grąžinimą, teikia ataskaitas apie permokų grąžinimą;

organizuoja ir dalyvauja sudarytų komisijų darbe, teikia pagal kompetenciją reikalingą informaciją.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Lina Piekienė (8 448) 731 21 lina.piekiene@plunge.lt 106 Ikona

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • paramos mirties atveju;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • išmokų vaikams;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas,  ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

notarų biurui rengia pažymas apie tikslinių kompensacijų gavėjų mirties atveju priklaususias, tačiau dėl jų mirties negautas išmokas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Inga Rapalienė (8 448) 731 21 inga.rapaliene@plunge.lt 106 Ikona

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • išmokų vaikams;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • paramos mirties atveju;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo.

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas,  ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

vykdo dalyvavimo visuomenei naudingoje veikloje kontrolę  ir teikia siūlymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo. Rengia visuomenei naudingai veiklai pasitelktų asmenų ir atliktos veiklos periodines ir metines ataskaitas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Aušra Vyšniauskienė ausra.vysniauskiene@plunge.lt 100 Ikona
Socialinio darbo organizatorė Ligita Ratienė (8 448) 204 07 8 665 48370 ligita.ratiene@plunge.lt 102 Ikona

Priima prašymus ir visus reikalingus dokumentus vienkartinėms, tikslinėms ir periodinėms išmokoms gauti; organizuoja Komisijos darbą, rengia protokolus;

administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;

bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis, įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas, teikia  aktualią informaciją;

organizuoja suaugusiems neįgaliesiems ir vaikams su sunkia negalia būsto pritaikymą, įstatymų nustatyta tvarka, įformina  dokumentus bei organizuoja Komisijos darbą;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimo klausimynus, teikia išvadas NDNT komisijai

priima prašymus dėl asmeninio asistento paslaugų, bei koordinuoja šias paslaugas;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas

Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistė Ramutė Eitavičienė (8 448) 731 32 ramute.eitaviciene@plunge.lt 105 Ikona

Rengia sprendimus dėl išmokų, pašalpų ir kompensacijų teikimo. Sudaro kompensacijų ir išmokų mokėjimo žiniaraščius, suveda į duomenų bazę grąžintas išmokų sumas, duomenis perkelia į SPIS duomenų bazę;

Suveda duomenis ir priima tikslinių kompensacijų mokėjimo,  sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo sprendimus, suformuoja žiniaraščius ir juos  perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;

archyvuoja Skyriaus dokumentus.  Sudaro bylų dokumentacijos planą ir suformuoja bylas.

Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistė Vilma Miliūnienė (8 448) 731 21 8 665 53651 vilma.miliuniene@plunge.lt 106 Ikona

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • išmokų vaikams;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • paramos mirties atveju;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo.

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas, ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kontroliuoja jų vykdymo savalaikiškumą.

Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistė Greta Šimkutė (8 448) 73132 greta.simkute@plunge.lt 105 Ikona
Socialinė darbuotoja Jurgita Budrienė (8 448) 731 32 jurgita.budriene@plunge.lt 104 Ikona

Priima prašymus ir dokumentus dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo ar panaikinimo;

priima fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjų, budinčių globotojų, svečiavimosi  prašymus;

ruošia teikimus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko laikinosios globos nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo. Surenka ir įformina vaiko laikinosios globos nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo dokumentus dėl laikinosios globos tęsimo, vaiko grąžinimo šeimai, tėvų valdžios apribojimo ir panaikinimo;

bendradarbiauja su kitomis savivaldybių administracijomis dėl fizinio asmens, budinčio globotojo ar šeimynos, tinkamos globoti (rūpinti) vaiką, paieškos kitoje savivaldybėje;

koordinuoja socialines paslaugas šeimoms, paruošia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų šeimai skyrimo, nutraukimo;

koordinuoja socialines paslaugas dėl pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, paruošia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimus kuriuos pateikia NDNT;

vadovaujantis metodiniais reikalavimais dirba su duomenų baze PARAMA bei informacine sistema SPIS;

bendradarbiauja su kitomis atsakingomis įstaigomis ir institucijomis, dėl socialinių paslaugų šeimoms, vaikams netekusiems tėvų globos, globėjams (rūpintojams) teikimo.

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas.

Pareigybės aprašymas

Socialinė darbuotoja Simona Drungilė (8 448) 204 07 simona.drungile@plunge.lt 102 Ikona

Teikia informaciją užsienio kompetentingoms institucijoms, įgyvendinančioms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento direktyvas apie savivaldybėje gyvenančių asmenų gaunamas išmokas. Tvarko permokų išieškojimą ir apskaitą;

priima asmenų prašymus bei parengia ir išduoda E serijos pažymas (E401, E411 ir kt.) dėl šeimos sudėties, mokamų išmokų už vaikus Lietuvoje – užsienio kompetentingoms įstaigoms;\

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas  ir teikia siūlymus nutraukti (nenutraukti) piniginės socialinės paramos teikimą;

organizuoja ir dalyvauja sudarytų komisijų darbe, teikia pagal kompetenciją reikalingą informaciją, nustatyta tvarka protokoluoja posėdžius;

sudaro maisto produktų iš ES intervencinių atsargų gavėjų sąrašus, organizuoja produktų priėmimą ir išdalijimą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

Pareigybės aprašymas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas investicijos@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

 

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Žaneta Vaitkuvienė (8 448) 731 45 8 640 53633 investicijos@plunge.lt 316 Ikona
Vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė (8 448) 731 59 8 655 01381 jurgita.saldukiene@plunge.lt 325 Ikona
Vyriausioji specialistė Simona Derkintė (8 448) 731 45 simona.derkinte@plunge.lt 317 Ikona
Vyriausioji specialistė Eglė Makarevičienė (8 448) 731 45 egle.makareviciene@plunge.lt 326 Ikona
Vyriausioji specialistė Evelina Petrikaitė (8 448) 731 45 evelina.petrikaite@plunge.lt 317 Ikona
Vyriausioji specialistė Toma Rupeikė (8 448) 731 45 8 640 53634 toma.rupeike@plunge.lt 321 Ikona
Vyriausioji specialistė (Spiečiaus koordinatorė) Jurgita Niunevė +370 604 98830 jurgita.niuneve@plunge.lt Pramonės pr. 4B, Plungė Ikona
Švietimo ir sporto skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas svietimas@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Gintautas Rimeikis (8 448) 731 55 8 640 55427 gintautas.rimeikis@plunge.lt 309 Ikona

Organizuoja ir koordinuoja rajono švietimo, kultūros, sporto, turizmo ir jaunimo sistemos funkcionavimą, įgyvendinant valstybinę ir savivaldybės politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministerijų,  Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus;

Planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą;

Mokinių nelaimingų atsitikimų registravimas ir apskaita;

Koordinuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir Savivaldybės įstaigų bendradarbiavimą;

Konsultuoja mokyklų direktorius ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo klausimais;

Organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų vertinimą;

Leidžia švietimo veiklos organizavimo ir priežiūros klausimais įsakymus;

Organizuoja piliečių ir institucijų skundų, prašymų, pareiškimų aptarimą ar tyrimą;

Atsakingas už tinklo pertvarkos planą ir jo rengimą;

Koordinuoja istorijos ir geografijos mokytojų veiklą bei organizuoja šių dalykų olimpiadas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Birutė Brogienė (8 448) 731 53 8 620 33281 birute.brogiene@plunge.lt 308 Ikona

Atsakinga už strateginį švietimo veiklos planą;

Analizuoja ir konsultuoja mokymo lėšų klausimais;

Prižiūri ir konsultuoja švietimo įstaigas dėl pedagoginių darbuotojų etatų sandaros;

Ruošia statistines ataskaitas;

Teikia profesinę pagalbą, konsultuoja įstaigų vadovus ir finansininkus dėl biudžeto sąmatų sudarymo;

Rengia savivaldybės finansines ataskaitas ir paraiškas dėl lėšų iš valstybės ir ES fondų, skirtų švietimo įstaigoms.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Julija Čiuželienė (8 448) 73164 julija.ciuzeliene@plunge.lt 303 Ikona

Rengia sporto ir turizmo vystymo programas;

Koordinuoja rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų ir kitų sporto įstaigų veiklą;

Koordinuoja ir organizuoja sporto renginius vaikams ir suaugusiesiems;

Organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

Organizuoja Sporto trenerių ir sportininkų kvalifikacijos kategorijų suteikimo komisijos darbą;

Organizuoja ir koordinuoja  Plungės rajono Sporto tarybos veiklą;

Teikia metodinę paramą sporto ir turizmo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Vilma Ruginytė (8 448) 731 53 vilma.ruginyte@plunge.lt 308 Ikona

Mokyklinė dokumentacija;

Pažymėjimų ir brandos atestatų užsakymas ir apskaita;

Mokinių profesinis informavimas;

Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas;

Tvarko švietimo įstaigų  statistines ataskaitas;

Kuruoja mokyklų bibliotekas;

Koordinuoja biologijos, fizikos ir chemijos mokytojų veiklą bei organizuoja šių dalykų olimpiadas.

Organizuoja pagrindinio ugdymo pirmosios dalies nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus;

Tvarko Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Rita Skroblytė (8 448) 73163 rita.skroblyte@plunge.lt 306 Ikona
Vyriausioji specialistė Dangirutė Vaškienė (8 448) 73156 8 614 90074 dangirute.vaskiene@plunge.lt 307 Ikona

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas, specialusis ugdymas, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba;

Mokytojų atestacijos organizavimas;

Vaikų priėmimas į Savivaldybės švietimo įstaigas;

Mokinių vežimas;

Mokinių maitinimas;

 Koordinuoja užsienio kalbų, pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų veiklą;

Organizuoja konkursus ir olimpiadas pradinių klasių bei ikimokyklinio amžiaus vaikams;

Organizuoja pradinio ugdymo nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus;

 Organizuoja užsienio kalbų olimpiadas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Gintarė Višinskytė (8 448) 73164 8 640 53647 gintare.visinskyte@plunge.lt 305 Ikona
Turto skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Živilė Bieliauskienė (8 448) 731 57 8 640 53635 zivile.bieliauskiene@plunge.lt 318 Ikona

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvaus valdymo ir naudojimo užtikrinimas;

Skyriaus darbo organizavimas, užduočių analizė ir paskirstymas;

Sutarčių, teisės aktų, dokumentų rengimas ir derinimas;

Strateginio veiklos plano rengimas;

Skyriaus veiklos ataskaitų rengimas;

Skyriaus veiklos einamoji finansų kontrolė;

Pasiūlymų teikimas Administracijos direktoriui dėl efektyvaus savivaldybės turto valdymo.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Inga Daublienė (8 448) 731 15 8 640 53631 inga.daubliene@plunge.lt 322 Ikona

Teisės aktų projektų rengimas:

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise;

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis (ruošia panaudos sutarčių projektus ir turto perdavimo ir priėmimo aktus);

Dėl turto nuomos (ruošia nuomos konkursų sąlygas, nuomos sutarčių projektus ir turto perdavimo  ir priėmimo aktus);

Dėl turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn;

Dėl Savivaldybės turto investavimo šilumos ir vandens tiekimo bendrovėms; Dėl panaudos ir nuomos sutarčių atnaujinimo ar pratęsimo;

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo  turto objektų įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą ar išbraukimo;

Privatizavimo komisijos darbo organizavimas;

Viešų nekilnojamojo turto aukcionų organizavimas;

Pirkimo ir pardavimo sutarčių, priėmimo-perdavimo aktų rengimas ir derinimas.

Pastatų ir patalpų teisinė registracija, juridinių faktų įregistravimo organizavimas.

Turto vertinimo paslaugos inicijavimas.

Skyriaus vedėjo, jo nesant darbe, pavadavimas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Lina Miknienė (8 448) 731 15 lina.mikniene@plunge.lt 319 Ikona

Nekilnojamųjų daiktų perdavimo valstybės nuosavybėn organizavimas;

Valstybės turto nurašymas;

Valstybės turto perdavimas Savivaldybės nuosavybėn;

Valstybės turto perdavimas Savivaldybei pagal patikėjimo teisę;

Valstybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis;

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo sudarymas ir tikslinimas;

Bešeimininkio turto administravimas;

Nekilnojamojo turto modulio duomenų įvedimas ir apdorojimas „MyLobster“ programoje;

Mėgėjų sodų kelių įtraukimo į vietinės reikšmės kelių sąrašą prašymų nagrinėjimas;

Kilnojamojo turto privatizavimo organizavimas;

Inžinerinių statinių teisinė registracija.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Neringa Žilienė (8 448) 730 03 8 685 96493 neringa.ziliene@plunge.lt 323 Ikona

Darbas su Socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS).

Informacijos teikimas ir konsultavimas besikreipiantiems asmenims (šeimoms), kokius dokumentus reikia pateikti ir kas turi teisę į socialinio būsto nuomą, būsto nuomos mokesčio kompensaciją.

Gyventojo (šeimos) turto deklaracijų patikra ir teisės į socialinio būsto nuomą nustatymas.

Teisės aktų dėl asmenų (šeimų) įrašymo  (arba atsisakymo įrašyti) į sąrašus, dėl socialinio būsto nuomos arba nuomos pratęsimo rengimas.

Pagal patvirtintą socialinio būsto plėtros programą konkursų butams pirkti organizavimas;

Butų teisinės registracijos organizavimas;

Butų pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas ir derinimas;

Nuomininkų prašymų nagrinėjimas ir dokumentų, įrodančių nuomininkų teises privatizuoti butus bei teisėtai naudojamus ūkinius pastatus (priklausinius) nagrinėjimas;

Prašymų nagrinėjimas ir teisės į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti nustatymas;

Prašymų nagrinėjimas dėl finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti;

Savivaldybės turto nurašymo organizavimas.

Pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas pirkimai@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Jūratė Garčinskaitė (8 448) 731 47 jurate.garcinskaite@plunge.lt 205 Ikona
Vyriausioji specialistė Raimonda Bartkevičienė (8 448) 73149 raimonda.bartkeviciene@plunge.lt 407 Ikona
Vyriausioji specialistė Gražina Baužienė (8 448) 73149 grazina.bauziene@plunge.lt 108 Ikona
Vyriausioji specialistė Vaida Burčikienė (8 448) 731 62 vaida.burcikiene@plunge.lt 203 Ikona
Vyriausioji specialistė Daiva Jonauskienė (8 448) 731 47 daiva.jonauskiene@plunge.lt 209 Ikona
Vyriausioji specialistė Giedrė Kungytė (8 448) 731 47 giedre.kungyte@plunge.lt 209 Ikona
Vietos ūkio skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Arvydas Liutika (8 448) 731 42 8 686 69230 arvydas.liutika@plunge.lt 427 Ikona
Vedėjo pavaduotoja Odeta Petkuvienė (8 448) 731 41 8 612 52099 odeta.petkuviene@plunge.lt 424 Ikona
Vyriausiasis specialistas Modestas Budrys (8 448) 731 19 8 665 88983 modestas.budrys@plunge.lt 422 Ikona
Vyriausioji specialistė (ekologė) Roberta Jakumienė (8 448) 73004 8 655 66909 roberta.jakumiene@plunge.lt 426 Ikona
Vyriausioji specialistė Ramutė Lukminienė (8 448) 73 141 8 665 82006 ramute.lukminiene@plunge.lt 421 Ikona
Vyriausiasis specialistas Pranas Miciulevičius (8 448) 730 02 8 640 53627 pranas.miciulevicius@plunge.lt 423 Ikona
Vyriausiasis specialistas Paulius Miknys (8 448) 730 02 8 695 94589 paulius.miknys@plunge.lt 423 Ikona
Vyriausiasis specialistas Kazys Milierius (8 448) 731 27 8 665 47867 kazys.milierius@plunge.lt 420 Ikona
Vyresnysis specialistas Andrius Stonkus (8 448) 731 19 andrius.stonkus@plunge.lt 422 Ikona
Žemės ūkio skyrius Ikona

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas zemesukis@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Airida Montvydienė (8 448) 72 262 8 655 15967 airida.montvydiene@plunge.lt 410 Ikona

Organizuoja ir koordinuoja žemės ūkio skyriaus veiklą. Užtikrina Skyriaus  nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Organizuoja žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro priemonių administravimą. Teikia duomenis apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį vienetais (EDV) ir duomenis apie žemės ūkio valdos standartinės produkcijos vertę (VED).

Organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą.  

Organizuoja teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikimą pieno gamintojams paraiškų, tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų formas.  Sutikrina pieno gamintojų pateiktas deklaracijas ir suveda duomenis į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS).

Organizuoja, administruoja  bičių laikytojų paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.

Organizuoja ūkininkų ūkių registro priemonių administravimą. Atlieka su registro tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka.  Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus.

Neviršydamas kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina kitų dokumentų kopijas.

Organizuoja  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo programų priemonių administravimą.

Vadovaudamasis Apleistų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų Plungės rajone nustatymo tvarkos aprašu  sudaro komisiją sklypų nustatymui. Surašo informacinius  pranešimus sklypų savininkams. Pateikia VMI apleistų ne žemės ūkio paskirties sklypų sąrašą.

Surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.

Organizuoja žemdirbių švietėjiškos veiklos priemones (artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius). Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių apžiūrose.

Informuoja, konsultuoja žemės ūkio subjektus apie valstybės ir Savivaldybės bei Europos Sąjungos teikiamą paramą. Padeda užpildyti paraiškas paramai gauti.

Administruoja paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų bei ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.                                            

Administruoja Kaimo plėtros programų priemonių įgyvendinimą pagal pasirašytas bendradarbiavimo, paramos sutartis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Organizuoja gyventojų priėmimą, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, sprendžia juose keliamas problemas ir teikia atsakymus.

Pareigybės aprašymas

Vedėjo pavaduotojas Vytautas Januška (8 448) 72 252 8 640 53618 vytautas.januska@plunge.lt 409 Ikona

Registruoja/atnaujina  žemės ūkio ir kaimo valdas VĮ Žemes ūkio informacijos ir kaimo verslo registre, teikia duomenis apie valdų įvertinimą ekonominio dydžio vienetais (EDV), bei standartinės produkcijos verte (VED) 

Organizuoja ir vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą ;

Registruoja / išregistruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre. Atlieka su registro tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka. Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus;

Administruoja Savivaldybės Kaimo rėmimo programos teikiamą paramą;

Administruoja pasėlių draudimo paraiškas;

Nustato žemės ūkio subjektams  gaisro padarytų  nuostolių žalą, tvarko dokumentus paramai gauti;

Nustato medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui;

Administruoja Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą pagal pasirašytas bendradarbiavimo, paramos sutartis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

Dalyvauja Komisijos apleistiems sklypams nustatyti darbe.

Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas Artūras Majus (8 448) 72 428 8 612 64975 arturas.majus@plunge.lt 408 Ikona

Atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų bei puspriekabių registravimą: tikrina pateiktus dokumentus (asmenų ir įmonių dokumentus, dokumentus apie sumokėtą valstybės rinkliavą, įsigijimo faktą patvirtinančius bei kitus dokumentus, tikrina registruojamos priemonės techninius duomenis).

Registravimo taisyklių nustatyta tvarka traktoriams, savaeigėms žemės ūkio mašinoms, traktorių priekaboms suformuoja Registro duomenis ir įrašo juos į Registro duomenų bazę.

Išduoda registracijos liudijimus bei suteikia valstybinių numerių ženklus.

Atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų ar puspriekabių valstybines technines apžiūras: išvyksta į technikos buvimo vietą, tikrina dokumentus, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų atitikimą techniniams reikalavimams. Išduoda techninės apžiūros talonus.

Teikia registravimo duomenis teisėsaugos institucijoms, apskričių mokesčių inspekcijoms, hipotekos įstaigoms ir kitiems naudotojams.

Inicijuoja valstybinių numerių ženklų pirkimą, juos saugo, apskaito, likviduoja nebenaudojamus.

Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus  administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123 ATPK straipsnius).

Konsultuoja traktorių ir kitos technikos savininkus technikos remonto, techninio aptarnavimo, racionalaus naudojimo, saugaus darbo bei įsigijimo klausimais.

Nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Asta Stankuvienė (8 448) 724 29 8 640 53646 asta.stankuviene@plunge.lt 406 Ikona

vykdo valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą, eksploatavimą ir jų priežiūrą, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti;

rengia melioracijos darbų projektavimo užduotis, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškas konkursams, sutartis;

kontroliuoja melioracijos darbų  vykdymą ir priima atliktus darbus,

konsultuoja melioracijos klausimais, teikia susijusią informaciją;

rengia melioracijos objektų projektavimo, statybos, remonto, priežiūros darbų metų ir ilgalaikes programas ir pateikia jas Savivaldybės administracijai;

tvarko melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą archyvinę medžiagą, užtikrina jos saugojimą;

kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;

neviršydamas nustatytos kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina dokumentų kopijas, rengia ir derina sutarčių projektus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

priima asmenis, pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;

rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus.   

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Dalia Udrienė (8 448) 72 429 8 614 49650 dalia.udriene@plunge.lt 406 Ikona

Konsultuoja melioracijos klausimais, teikia susijusią informaciją;

Rengia melioracijos technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti;

Derina statybos projektus, topografinius planus;

Pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;

koordinuoja Savivaldybės paraiškų rengimą finansinei paramai gauti iš ES struktūrinės paramos, prižiūri projektų įgyvendinimą;

kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;

Konsultuoja žemės ūkio subjektus apie Europos Sąjungos teikiamą paramą melioracijai;

Atlieka melioracijos statinių apskaitą ir būklės pasikeitimus fiksuoja ArcGis programoje;

neviršydamas nustatytos kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina dokumentų kopijas, rengia ir derina sutarčių projektus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

Vykdo melioracijos statinių statybos darbų techninę priežūrą;

Saugo ir tvarko melioracijos projektų archyvinę medžiagą.

Pareigybės aprašymas

Seniūnijos

Alsėdžių seniūnija Ikona

Telšių g. 3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Danutė Repšienė (8 448) 48292 8 650 35414 alsedziai@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Lina Matuzienė (8 448) 48292 lina.matuziene@plunge.lt Ikona
Raštvedė Irena Stanienė (8 448) 48292 plunges.alsedziu@seniunija.gov.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Jolanta Mikutienė (8 448) 48192 8 650 35393 jolanta.mikutiene@plunge.lt Ikona
Babrungo seniūnija Ikona

Platelių g. 21, Babrungo k., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Rūta Jonušienė (8 448) 42343 8 698 86715 babrungas@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Marija Krūminienė (8 448) 42265 8 650 35416 marija.kruminiene@plunge.lt Ikona
Raštvedė Alina Žarlauskaitė (8 448) 42343 8 620 20295 alina.zarlauskaite@plunge.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Rūta Kleinauskienė (8 448) 42265 8 620 33916 ruta.kleinauskiene@plunge.lt Ikona
Seniūno padėjėjas Seniūno padėjėjas Saulius Česnauskis (8 448) 42343 saulius.cesnauskis@plunge.lt Ikona
Kulių seniūnija Ikona

J. Tumo – Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Daivutė Petrauskienė (8 448) 45116 8 687 57526 kuliai@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Zita Zaborienė (8 448) 45113 8 689 40957 zita.zaboriene@plunge.lt Ikona
Raštvedė Danutė Kutienė (8 448) 45116 8 620 97875 danute.kutiene@plunge.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Jūratė Stuopelienė (8 448) 45113 jurate.stuopeliene@plunge.lt Ikona
Nausodžio seniūnija Ikona

Kulių g. 72, Varkalių k., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Gintaras Domarkas (8 448) 44231 8 698 55141 nausodis@plunge.lt gintaras.domarkas@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Daiva Kerpauskienė (8 448) 44247 8 686 85231 daiva.kerpauskiene@plunge.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Regina Breiterė (8 448) 44247 8 640 32048 regina.breitere@plunge.lt Ikona
Specialistė Raimonda Baltutė 8 687 81937 raimonda.baltute@plunge.lt Ikona
Specialistas Algirdas Puidokas algirdas.puidokas@plunge.lt Ikona
Paukštakių seniūnija Ikona

Atžalyno g. 8, Grumblių k., Paukštakių sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Aurimas Vasiliauskas (8 448) 47868 8 655 09938 paukstakiai@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Edita Aušrienė (8 448) 47841 8 665 54558 edita.ausriene@plunge.lt Ikona
Raštvedė Elvyra Šiaulienė (8 448) 47841 8 665 50896 elvyra.siauliene@plunge.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Alma Zabitienė (8 448) 47868 8 615 64189 alma.zabitiene@plunge.lt Ikona
Platelių seniūnija Ikona

Didžioji g, 1, Platelių mstl, Platelių sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Robertas Šimkus (8 448) 49134 8 620 30244 plateliai@plunge.lt Ikona
Vyresnysis specialistas Justinas Uščinas (8 448) 49160 justinas.uscinas@plunge.lt Ikona
Raštvedė Vida Batavičienė (8 448) 49160 vida.bataviciene@plunge.lt Ikona
Socialinių išmokų specialistė Liuda Jakštienė (8 448) 49160 liuda.jakstiene@plunge.lt Ikona
Plungės miesto seniūnija Ikona

Vytauto g. 7-14, LT-90123 Plungė
El. paštas seniūnija@plunge.lt

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Dangirutė Jurkuvienė (8 448) 73131 8 687 35979 dangirute.jurkuviene@plunge.lt 206 Ikona
Seniūno pavaduotoja Laima Laivienė (8 448) 73130 8 614 33905 laima.laiviene@plunge.lt 208 Ikona
Administratorė Giedrė Šimonienė (8 448) 73131 8 655 38611 giedre.simoniene@plunge.lt 207 Ikona
Specialistas Arūnas Juozas Auškalnis (8 448) 20619 8 619 89647 arunas.auskalnis@plunge.lt 202 Ikona
Specialistė Rita Cecervovė (8 448) 73167 8 657 08585 rita.cecervove@plunge.lt 201 Ikona
Specialistė Jurgita Gaučytė (8 448) 73114 8 640 13433 jurgita.gaucyte@plunge.lt 205 Ikona
Specialistas Algirdas Jašinskas (8 448) 73167 algirdas.jasinskas@plunge.lt 203 Ikona
Specialistė Sonata Serapinienė (8 448) 73130 8 699 62519 sonata.serapiniene@plunge.lt 220 Ikona
Specialistas Arūnas Stonkus (8 448) 73130 arunas.stonkus@plunge.lt 220 Ikona
Stalgėnų seniūnija Ikona

Žalioji g. 5, Stalgėnų k., LT-90358, Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Arūnas Jurkus (8 448) 45714 8 698 39266 stalgenai@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Alma Vengalienė (8 448) 45624 alma.vengaliene@plunge.lt Ikona
Raštvedė Margarita Staupelienė (8 448) 45714 margarita.staupeliene@plunge.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Arenta Skrinskė (8 448) 45714 arenta.skrinske@plunge.lt Ikona
Šateikių seniūnija Ikona

Žemaitės g. 14, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Simona Arytė – Lauciuvienė (8 448) 48587 simona.lauciuviene@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Dinalda Valančienė (8 448) 48535 8 686 68494 dinalda.valanciene@plunge.lt Ikona
Raštvedė Sigyta Vasiliauskienė (8 448) 48587 8 640 53643 sigyta.vasiliauskiene@plunge.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Audra Jašmontienė (8 448) 48595 audra.jasmontiene@plunge.lt Ikona
Specialistė Simona Gricienė (8 448) 48587 simona.griciene@plunge.lt Ikona
Žemaičių Kalvarijos seniūnija Ikona

Gardų a.9, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Dovilė Brasaitė (8 448) 43147 8 695 94589 dovile.brasaite@plunge.lt Ikona
Vyresnioji specialistė Regina Brasienė (8 448) 43142 regina.brasiene@plunge.lt Ikona
Raštvedė Valerija Lenkauskienė (8 448) 43142 valerija.lenkauskiene@plunge.lt Ikona
Socialinio darbo organizatorė Edita Zakarienė (8 448) 43142 edita.zakariene@plunge.lt Ikona
Žlibinų seniūnija Ikona

Žemaičių g. 6, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Martynas Stančikas (8 448) 47668 8 650 35418 zlibinai@plunge.lt Ikona
Vyresnysis specialistas Antanas Mikalauskas (8 448) 47668 8 640 53629 antanas.mikalauskas@plunge.lt Ikona
Raštvedė Laima Jonavičienė (8 448) 47612 laima.jonaviciene@plunge.lt Ikona
Socialinių išmokų specialistas Edmundas Šlimas (8 448) 47612 edmundas.slimas@plunge.lt Ikona
Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-23 11:05:46
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.