Kontaktai

Plungės rajono savivaldybės administracija

Icon

Informacinis telefonas

Tel. (8 448) 73 166
Ikona

Atvykite

Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė

Išvalyti

*Įvesti vardą, pavardę, telefono numerį, pareigybės pavadinimą ar raktinį žodį ieškomai informacijai.

Mero institucija Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Dėl priėmimo pas Savivaldybės merą ar mero pavaduotoją kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus specialistę Ingridą Jonauskienę (311 kab.), tel. (8 448) 73134, el. paštas priimamasis@plunge.lt

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Audrius Klišonis Meras Audrius Klišonis +370 698 48648 (8 448) 73111 audrius.klisonis@plunge.lt 312 Icon
Žydrūnas Purauskis Vicemeras Žydrūnas Purauskis +370 633 50933 (8 448) 73122 zydrunas.purauskis@plunge.lt 310 Icon
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irmantė Kurmienė (8 448) 73107 +370 699 15684 irmante.kurmiene@plunge.lt 407 Icon
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irma Kvizikevičienė (8 448) 73107 +370 665 17809 irma.kvizikeviciene@plunge.lt 404 Icon
Anastasija Bojog Mero patarėja Anastasija Bojog (8 448) 73158 +370 669 57834 anastasija.bojog@plunge.lt 303 Icon
Mero patarėja Vilma Šarnienė (8 448) 73150 +370 650 22343 vilma.sarniene@plunge.lt 304 Icon
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė (8 448) 73118 kontrole@plunge.lt 413 Icon
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Laima Jurgutienė (8 448) 73135 laima.jurgutiene@plunge.lt 411 Icon
Vyriausioji specialistė Nijolė Gurčinė (8 448) 73135 nijole.gurcine@plunge.lt 412 Icon

Administracija

Administracijos vadovai Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Dėl priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ar jo pavaduotoją kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus specialistę Dalią Venskienę (210 kab.), tel. (8 448) 73154, el. paštas direktoriaus.priimamasis@plunge.lt

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Dalius Pečiulis Administracijos direktorius Dalius Pečiulis (8 448) 73133 +370 640 55428 dalius.peciulis@plunge.lt 210 Icon
Jovita Šumskienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja Jovita Šumskienė (8 448) 73154 +370 650 35457 jovita.sumskiene@plunge.lt 211 Icon
Specialistai Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė (8 448) 731 48 +370 640 53639 savgydytojas@plunge.lt 324 Icon
Administracijos patarėjas Arūnas Tamošauskas (8 448) 73160 +370 698 01218 arunas.tamosauskas@plunge.lt 405 Icon
Jaunimo reikalų koordinatorė Jurga Venckuvienė (8 448) 700 12 +370 612 33288 jurga.venckuviene@plunge.lt 320 Icon
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas architektas@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

 

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Tomas Jocys (8 448) 731 38 tomas.jocys@plunge.lt 417 Icon
Vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė (8 448) 731 38 kristina.petruleviciene@plunge.lt 419 Icon
Vyriausioji specialistė Laura Baumilė (8 448) 206 17 laura.baumile@plunge.lt 425 Icon
Vyriausiasis specialistas Marius Galminas (8 448) 731 37 marius.galminas@plunge.lt 418 Icon
Vyriausioji specialistė Ernesta Merkienė (8 448) 731 37 ernesta.merkiene@plunge.lt 418 Icon
Vyresn. specialistas Apolinaras Latakas (8 448) 73139 apolinaras.latakas@plunge.lt 419 Icon
Bendrųjų reikalų skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas savivaldybe@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Jurgita Saldukienė (0 448) 73166 +370 655 01381 jurgita.saldukiene@plunge.lt 114 Icon
Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė +370 612 96109 simona.grigalauskaite@plunge.lt 111 Icon
Vyriausiasis specialistas Tomas Mikelkevičius (0 448) 73125 +370 611 47275 tomas.mikelkevicius@plunge.lt 402 Icon
Parengties pareigūnas (patarėjas) Vidmantas Mončys (0 448) 73125 +370 687 16746 vidmantas.moncys@plunge.lt 402 Icon
Patarėja Dalia Venskienė (0 448) 73154 +370 698 49976 dalia.venskiene@plunge.lt 210 Icon
Vyriausiasis specialistas Vaclovas Armalis (0 448) 731 28 +370 616 36722 vaclovas.armalis@plunge.lt 109 Icon

Užtikrina patalpų priežiūrą, kontroliuoja apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų funkcionalumą, jų techninę būklę, šalina gedimus.

Organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo vykdymą, Administracijos skyrius aprūpina baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis reikalingomis priemonėmis.

Paskirsto Skyriaus nupirktas medžiagas ir kitą turtą, organizuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą, organizuoja nurašyto turto sunaikinimą ar pridavimą antrinių žaliavų supirktuvėms.

Koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, saugojimą.

Vykdo tarnybinių automobilių priežiūrą,  vykdo automobilių ridos ir degalų sunaudojimo pirminę apskaitą.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Judita Kaveckienė (0 448) 73166 +370 640 53622 judita.kaveckiene@plunge.lt 115 Icon
Vyresnioji specialistė Rasa Gailiūnienė (0 448) 73166 +370 655 66914 rasa.gailiuniene@plunge.lt 115 Icon

Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Sekretorė Ingrida Jonauskienė (0 448) 73134 +370 665 30461 ingrida.jonauskiene@plunge.lt 311 Icon

Organizuoja interesantų priėmimą pas Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, pagal kompetenciją padeda spręsti interesantų klausimus, tvarko  mero vardu gautus ir siunčiamuosius dokumentus.

Registruoja mero, mero pavaduotojo vardu gautus dokumentus ir perduoda juos merui, mero pavaduotojui.

Rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus dėl padėkos raštų ir juos išrašo.

Skelbia mero, mero pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje.

Organizuoja ir protokoluoja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų darbo grupių bei Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų komisijų, darbo grupių bei tarybų darbą.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

Surašo Kontrolės komiteto posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal Komiteto narių pasiūlymus pakoreguotus ir patikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui.

Pavaduoja specialistę (Administracijos direktoriaus sekretorę) jos nesant darbe.

Pareigybės aprašymas »

 

Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Raimonda Kaveckienė +370 638 70467 (0 448) 53712 raimonda.kaveckiene@plunge.lt Mendeno g. 4, Plungė Icon

Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Specialistė (Likviduotų įstaigų archyvas) Lina Prišmontienė +370 638 70467 (0 448) 53712 lina.prismontiene@plunge.lt Mendeno g. 4, Plungė Icon

Priima saugoti likviduotų  juridinių asmenų ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, kurie nepateikiami saugoti valstybiniams archyvams,  ir išduoda pažymas apie jų priėmimą.

Ruošia archyvines pažymas, pažymėjimus, dokumentų išrašus ir kopijas, išduoda juos arba išsiunčia paštu pagal interesantų reikalavimus.

Tvarko archyvinių dokumentų fondus, pertvarko saugomų dokumentų bylas.

Konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis dokumentų saugojimo, tvarkymo, komplektavimo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Specialistas Jonas Stončius (0 448) 731 28 +370 640 53619 jonas.stoncius@plunge.lt 109 Icon

Vairuoja Savivaldybės administracijos transporto priemones.

Veža Savivaldybės administracijos darbuotojus į komandiruotes, renginius ir kitus susitikimus.

Nuolat prižiūri automobilių techninę ir sanitarinę būklę, švarą, paruošia automobilius žiemos ir vasaros sezonams.

Pildo automobilių kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja degalų ir tepalų sunaudojimą.

Atlieka Savivaldybės pastate smulkius santechnikos, elektros, statybos ir kitus remonto  darbus.

Pareigybės aprašymas

Buhalterinės apskaitos skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas vyrbuh@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Genovaitė Pečkauskienė (8 448) 731 51 8 610 68521 genovaite.peckauskiene@plunge.lt 224 Icon
Vedėjo pavaduotoja Lina Galdikienė (8 448) 73 151 8 650 64493 lina.galdikiene@plunge.lt 225 Icon
Buhalterė Vaida Borumienė (8 448) 73124 vaida.borumiene@plunge.lt 218 Icon
Buhalterė Danutė Bružienė (8 448) 73165 8 655 17610 danute.bruziene@plunge.lt 217 Icon
Buhalterė Laima Čiuželienė (8 448) 73124 laima.ciuzeliene@plunge.lt 218 Icon
Buhalterė Regina Mikutienė (8 448) 73161 8 695 01494 regina.mikutiene@plunge.lt 222 Icon
Buhalterė Sonata Petreikienė (8 448) 73165 sonata.petreikiene@plunge.lt 221 Icon
Buhalterė Jolanta Pilybienė (8 448) 73161 8 655 17667 jolanta.pilybiene@plunge.lt 222 Icon
Buhalterė Lina Platakienė (8 448) 731 65 lina.platakiene@plunge.lt 221 Icon
Buhalterė Rasa Platakytė (8 448) 731 65 8 640 53640 rasa.platakyte@plunge.lt 217 Icon
Buhalterė Ingrida Raustienė (8 448) 73005 ingrida.raustiene@plunge.lt 223 Icon
Buhalterė Vilma Srėbalienė (8 448) 73005 vilma.srebaliene@plunge.lt 220 Icon
Buhalterė Dalytė Vaišnorienė (8 448) 73161 dalyte.vaisnoriene@plunge.lt 219 Icon
Buhalterė Aurelija Vyšniauskienė (8 448) 730 05 8 612 95975 aurelija.vysniauskiene@plunge.lt 220 Icon
Centralizuoto vidaus audito skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas auditas@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Kristina Černeckienė (8 448) 731 23 kristina.cerneckiene@plunge.lt 416 Icon
Vyresnioji specialistė Daiva Gricienė (8 448) 73123 daiva.griciene@plunge.lt 416 Icon
Finansų ir biudžeto skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Daiva Mažeikienė (8 448) 731 44 8 615 79221 daiva.mazeikiene@plunge.lt 212 Icon

Koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas: Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, vykdymas, ataskaitos; žemės nuomos mokesčio administravimas; mokesčių dydžių nustatymas ir lengvatų suteikimas.

Pareigybės aprašymas

Vedėjo pavaduotoja Margarita Tamošauskienė (8 448) 731 69 8 615 74439 margarita.tamosauskiene@plunge.lt 204 Icon

Rengia Savivaldybės biudžeto projektą. Atlieka biudžeto vykdymo analizę.

Planuoja paskolas, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su skolinimusi, analizuoja paskolų dinamiką ir teikia ataskaitas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Dalia Bagdonienė (8 448) 206 14 8 699 36075 dalia.bagdoniene@plunge.lt 206 Icon

Vykdo Savivaldybės iždo apskaitą ir organizuoja Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio rengimo procesą; teikia iždo finansinių ataskaitų rinkinių duomenis Savivaldybės konsoliduotajai finansinei ataskaitai parengti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS); rengia ir nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Jovita Griguolienė (8 448) 731 36 jovita.griguoliene@plunge.lt 208 Icon

Sudaro patvirtinto Savivaldybės biudžeto suvestines ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

Nagrinėja klausimus, susijusius su skirtų asignavimų paskirties pakeitimu ar papildomų asignavimų skyrimu, ir teikia išvadas.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl biudžeto keitimo.

Kuruoja  sąmatų ir asignavimų, skirtų valstybės (valstybės perduotoms  savivaldybėms) funkcijoms atlikti, panaudojimo ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms.  

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Lina Luotienė (8 448) 731 13 lina.luotiene@plunge.lt 206 Icon

Administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir sprendžia klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu. 

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Milda Šapalienė (8 448) 206 13 8 614 65513 milda.sapaliene@plunge.lt 207 Icon

Rengia Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, vykdo viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingų asmenų konsultavimą apie konsolidavimo procedūrų atlikimą.

Priima iš Savivaldybės įsteigtų įmonių, įstaigų, bendrovių finansinių ataskaitų rinkinius, analizuoja įmonių finansinę padėtį.

Rengia sprendimo projektus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Regina Žilinskienė (8 448) 731 36 8 687 94088 regina.zilinskiene@plunge.lt 208 Icon

Rengia Savivaldybės biudžeto projektą, planuojant lėšas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Priima ir tvirtina įstaigų etatų sąrašus.

Tvirtina biudžetinių įstaigų paraiškas finansavimui gauti ir perveda Savivaldybės biudžete numatytas lėšas į asignavimų valdytojų  sąskaitas jų programoms vykdyti. 

Pareigybės aprašymas

Informacinių technologijų skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Remigijus Ačas (8 448) 731 20 8 687 90582 remigijus.acas@plunge.lt 302 Icon
Vyresnysis specialistas Karolis Astreikis (8 448) 73143 karolis.astreikis@plunge.lt 301 Icon

Darbo laikas:

 • pirmadienis – ketvirtadienis — 8:00 – 15:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:45);
 • penktadienis — 08:00 – 15:45 (pietų pertrauka 12:00 – 12:45).

Pareigybės aprašymas »

Kompiuterininkė Zina Plaipaitė (8 448) 731 52 8 611 59346 zina.plaipaite@plunge.lt 301 Icon
Kompiuterininkas Linas Rimeikis (8 448) 731 52 8 614 86817 linas.rimeikis@plunge.lt 301 Icon
Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Vida Saukalienė (8 448) 73117 vida.saukaliene@plunge.lt 414 Icon
Vyriausiasis specialistas (paveldosaugininkas) Gintaras Ramonas (8 448) 73117 gintaras.ramonas@plunge.lt 415 Icon

Darbo laikas:

 • pirmadienis — 08:00 – 11:40, 14:00 – 17:00;
 • antradienis — 10:50 – 17:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:30); 
 • trečiadienis — 10:00 – 17:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:30);
 • ketvirtadienis — 10:50 – 17:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:30);
 • penktadienis — 08:00 – 16:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:30).

Pareigybės aprašymas »

Vyriausioji specialistė Ingrida Uznevičiūtė (8 448) 73117 +370 640 53623 ingrida.uzneviciute@plunge.lt 415 Icon
Specialistė Lina Liūnienė (8 448) 73160 +370 698 82062 lina.liuniene@plunge.lt 403 Icon
Socialinės paramos skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas parama@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Jolanta Puidokienė (0 448) 73110 +370 686 18923 jolanta.puidokiene@plunge.lt 101 Icon

Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

rengia ir teikia svarstyti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus;

priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos bei kitų išmokų skyrimo, analizuoja piniginei socialinei paramai skirtų  lėšų  kitimo tendencijas, ruošia ir teikia ataskaitas bei prognozes;

organizuoja Savivaldybės socialinės paramos programų įgyvendinimą bei teikia siūlymus dėl darbo gerinimo socialinės paramos srityje;

bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl lėšų poreikio apskaičiavimo bei skirtų lėšų tikslinimo, taip pat nustatyta tvarka teikia ataskaitas;

koordinuoja ir administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir Užimtumo rėmimo programas.

Pareigybės aprašymas

 

Vedėjo pavaduotoja Vilma Šlyžienė (0 448) 73129 +370 640 53649 vilma.slyziene@plunge.lt 103 Icon

Atlieka paslaugas teikiančių įmonių ir bendrijų apskaičiuotų kompensacijų ir pateiktų paraiškų programinį duomenų patikrinimą, formuoja klaidų testavimo protokolus;

vykdo išskaitymus, formuoja visų išmokų žiniaraščius;

priima asmenų, nukentėjusių  nuo 1939-1990 m. okupacijos, dokumentus teisiniam statusui gauti. Padeda ruošti dokumentus LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių  (rezistentų) teisių komisijai dėl nukentėjusio asmens,  Laisvės kovų dalyvio ar  kario savanorio teisinio statuso suteikimo;

nustato teisę dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, teikia paraiškas, konsultuoja dėl archyvinių dokumentų gavimo;

organizuoja  neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veiklą;

teikia apylinkės teismui išvadas dėl rūpintojų skyrimo ir rūpybos nustatymo bei dėl asmenų neveiksnumo nustatymo ir globėjų jiems skyrimo. Dalyvauja teismo posėdžiuose;

konsultuoja gyventojus valstybinių pensijų teikimo klausimais. Ruošia  dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai. Teikia informaciją apie valstybinių pensijų skyrimą mamoms, užauginusioms ir gerai išauklėjusioms  5 ir daugiau vaikų;

nagrinėja gaunamus paklausimus ir skundus socialinių išmokų skyrimo, socialinių paslaugų teikimo bei Skyriaus darbo klausimais;

teikia aktualią informaciją spaudai ir interneto svetainei.

Pareigybės aprašymas

Patarėja Jurgita Budrienė (0 448) 73132 jurgita.budriene@plunge.lt 104 Icon

Priima prašymus ir dokumentus dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo ar panaikinimo;

priima fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjų, budinčių globotojų, svečiavimosi  prašymus;

ruošia teikimus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko laikinosios globos nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo. Surenka ir įformina vaiko laikinosios globos nustatymo ir laikinojo globėjo paskyrimo dokumentus dėl laikinosios globos tęsimo, vaiko grąžinimo šeimai, tėvų valdžios apribojimo ir panaikinimo;

bendradarbiauja su kitomis savivaldybių administracijomis dėl fizinio asmens, budinčio globotojo ar šeimynos, tinkamos globoti (rūpinti) vaiką, paieškos kitoje savivaldybėje;

koordinuoja socialines paslaugas šeimoms, paruošia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų šeimai skyrimo, nutraukimo;

koordinuoja socialines paslaugas dėl pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, paruošia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimus kuriuos pateikia NDNT;

vadovaujantis metodiniais reikalavimais dirba su duomenų baze PARAMA bei informacine sistema SPIS;

bendradarbiauja su kitomis atsakingomis įstaigomis ir institucijomis, dėl socialinių paslaugų šeimoms, vaikams netekusiems tėvų globos, globėjams (rūpintojams) teikimo.

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Lina Adomavičienė (0 448) 20407 lina.adomaviciene@plunge.lt 102 Icon
Vyriausioji specialistė Rūta Gelžinė (0 448) 73110 ruta.gelzine@plunge.lt 101 Icon
Vyriausioji specialistė Kristina Karalienė (0 448) 73132 +370 665 51935 kristina.karaliene@plunge.lt 104 Icon

Priima prašymus  dėl socialinių paslaugų skyrimo, įvertina socialinių paslaugų poreikį, ruošia sprendimų projektus;

priima prašymus ilgalaikei socialinei globai, vertina jų  socialinius  poreikius,  sudaro eiliškumą  ir koordinuoja asmenų apgyvendinimą globos namuose. Vertina asmenų finansines galimybes mokėti už paslaugas, paruošia paslaugų teikimo sutartis ir jų pakeitimus;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimus, kuriuos pateikia NDNT komisijai;

bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis sprendžiant gyventojų socialinės problemas;

konsultuoja gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais;

nagrinėja klientų nusiskundimus dėl socialinių paslaugų teikimo;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas;

vadovaujantis metodiniais reikalavimais dirba su duomenų baze  “Parama“ bei informacine sistema SPIS.

pagal kompetenciją organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus bei tvarko jų dokumentaciją;

koordinuoja Plunges rajono savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisijos darbą, protokoluoja jos posėdžius.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Rima Petrikaitė (0 448) 73132 +370 640 53648 rima.petrikaite@plunge.lt 105 Icon

Rengia sprendimus dėl išmokų, pašalpų ir kompensacijų teikimo. Sudaro kompensacijų ir išmokų mokėjimo žiniaraščius, suveda į duomenų bazę grąžintas išmokų sumas, duomenis perkelia į SPIS duomenų bazę,  suformuotus žiniaraščius perkelia į DVS „Kontora“;

SADM nustatyta tvarka tikrina šeimų gaunamas pajamas teisei į papildomą išmoką vaikui nustatyti. Fiksuoja išmokų vaikams permokas, inicijuoja permokų grąžinimą, teikia ataskaitas apie permokų grąžinimą;

organizuoja ir dalyvauja sudarytų komisijų darbe, teikia pagal kompetenciją reikalingą informaciją.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Lina Piekienė (0 448) 73121 lina.piekiene@plunge.lt 106 Icon

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • paramos mirties atveju;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • išmokų vaikams;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas,  ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

notarų biurui rengia pažymas apie tikslinių kompensacijų gavėjų mirties atveju priklaususias, tačiau dėl jų mirties negautas išmokas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Inga Šukienė (0 448) 73121 inga.sukiene@plunge.lt 106 Icon

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • išmokų vaikams;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • paramos mirties atveju;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo.

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas,  ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

vykdo dalyvavimo visuomenei naudingoje veikloje kontrolę  ir teikia siūlymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo. Rengia visuomenei naudingai veiklai pasitelktų asmenų ir atliktos veiklos periodines ir metines ataskaitas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Aušra Vyšniauskienė +370 682 34259 ausra.vysniauskiene@plunge.lt 100 Icon
Socialinio darbo organizatorė Ligita Ratienė (0 448) 20407 +370 665 48370 ligita.ratiene@plunge.lt 102 Icon

Priima prašymus ir visus reikalingus dokumentus vienkartinėms, tikslinėms ir periodinėms išmokoms gauti; organizuoja Komisijos darbą, rengia protokolus;

administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;

bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis, įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas, teikia  aktualią informaciją;

organizuoja suaugusiems neįgaliesiems ir vaikams su sunkia negalia būsto pritaikymą, įstatymų nustatyta tvarka, įformina  dokumentus bei organizuoja Komisijos darbą;

pagal NDNT užklausimus, lanko asmenis ir atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimo klausimynus, teikia išvadas NDNT komisijai

priima prašymus dėl asmeninio asistento paslaugų, bei koordinuoja šias paslaugas;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas

Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistė Simona Drungilė (0 448) 73132 simona.drungile@plunge.lt 105 Icon

Teikia informaciją užsienio kompetentingoms institucijoms, įgyvendinančioms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento direktyvas apie savivaldybėje gyvenančių asmenų gaunamas išmokas. Tvarko permokų išieškojimą ir apskaitą;

priima asmenų prašymus bei parengia ir išduoda E serijos pažymas (E401, E411 ir kt.) dėl šeimos sudėties, mokamų išmokų už vaikus Lietuvoje – užsienio kompetentingoms įstaigoms;

tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygas  ir teikia siūlymus nutraukti (nenutraukti) piniginės socialinės paramos teikimą;

organizuoja ir dalyvauja sudarytų komisijų darbe, teikia pagal kompetenciją reikalingą informaciją, nustatyta tvarka protokoluoja posėdžius;

sudaro maisto produktų iš ES intervencinių atsargų gavėjų sąrašus, organizuoja produktų priėmimą ir išdalijimą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

Pareigybės aprašymas »

Socialinių išmokų specialistė Vilma Miliūnienė (0 448) 73121 +370 665 53651 vilma.miliuniene@plunge.lt 106 Icon

Priima gyventojų prašymus dėl:

 • išmokų vaikams;
 • socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos;
 • tikslinių kompensacijų;
 • socialinės paramos mokiniams;
 • maisto produktų iš ES intervencinių atsargų;
 • paramos mirties atveju;
 • komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimo.

išduoda asmenims pažymas apie jų gaunamas išmokas, ruošia pranešimus ir atsakymus gyventojams išmokų mokėjimo klausimais;

išduoda piniginės socialinės paramos gavėjams siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kontroliuoja jų vykdymo savalaikiškumą.

Pareigybės aprašymas

Socialinių išmokų specialistė Greta Šimkutė (0 448) 73132 greta.simkute@plunge.lt 105 Icon
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas investicijos@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

 

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Žaneta Vaitkuvienė (8 448) 731 45 8 640 53633 investicijos@plunge.lt 316 Icon
Vedėjo pavaduotoja Ingrida Stanienė (8 448) 73159 ingrida.staniene@plunge.lt 325 Icon
Vyriausioji specialistė (Spiečiaus koordinatorė) Jurgita Niunevė +370 604 98830 jurgita.niuneve@plunge.lt Pramonės pr. 4B, Plungė Icon
Vyriausioji specialistė Evelina Petrikaitė (8 448) 731 45 evelina.petrikaite@plunge.lt 317 Icon
Vyriausioji specialistė Toma Rupeikė (8 448) 731 45 toma.rupeike@plunge.lt 321 Icon
Vyresnioji specialistė Eglė Makarevičienė (8 448) 731 45 egle.makareviciene@plunge.lt 326 Icon
Švietimo ir sporto skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas svietimas@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Gintautas Rimeikis (8 448) 731 55 8 640 55427 gintautas.rimeikis@plunge.lt 309 Icon

Organizuoja ir koordinuoja rajono švietimo, kultūros, sporto, turizmo ir jaunimo sistemos funkcionavimą, įgyvendinant valstybinę ir savivaldybės politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministerijų,  Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus;

Planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą;

Mokinių nelaimingų atsitikimų registravimas ir apskaita;

Koordinuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir Savivaldybės įstaigų bendradarbiavimą;

Konsultuoja mokyklų direktorius ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo klausimais;

Organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų vertinimą;

Leidžia švietimo veiklos organizavimo ir priežiūros klausimais įsakymus;

Organizuoja piliečių ir institucijų skundų, prašymų, pareiškimų aptarimą ar tyrimą;

Atsakingas už tinklo pertvarkos planą ir jo rengimą;

Koordinuoja istorijos ir geografijos mokytojų veiklą bei organizuoja šių dalykų olimpiadas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Birutė Brogienė (8 448) 731 53 8 620 33281 birute.brogiene@plunge.lt 308 Icon

Atsakinga už strateginį švietimo veiklos planą;

Analizuoja ir konsultuoja mokymo lėšų klausimais;

Prižiūri ir konsultuoja švietimo įstaigas dėl pedagoginių darbuotojų etatų sandaros;

Ruošia statistines ataskaitas;

Teikia profesinę pagalbą, konsultuoja įstaigų vadovus ir finansininkus dėl biudžeto sąmatų sudarymo;

Rengia savivaldybės finansines ataskaitas ir paraiškas dėl lėšų iš valstybės ir ES fondų, skirtų švietimo įstaigoms.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Rasa Vilimienė-Jurkė (0 448) 73153 rasa.vilimiene@plunge.lt 308 Icon
Vyriausioji specialistė Julija Čiuželienė (8 448) 73164 julija.ciuzeliene@plunge.lt 303 Icon

Rengia sporto ir turizmo vystymo programas;

Koordinuoja rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų ir kitų sporto įstaigų veiklą;

Koordinuoja ir organizuoja sporto renginius vaikams ir suaugusiesiems;

Organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

Organizuoja Sporto trenerių ir sportininkų kvalifikacijos kategorijų suteikimo komisijos darbą;

Organizuoja ir koordinuoja  Plungės rajono Sporto tarybos veiklą;

Teikia metodinę paramą sporto ir turizmo klausimais.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Alma Grabauskienė (8 448) 73163 +370 620 99382 alma.grabauskiene@plunge.lt 306 Icon
Vyriausioji specialistė Rita Skroblytė (8 448) 73163 +370 640 53632 rita.skroblyte@plunge.lt 306 Icon
Vyriausioji specialistė Dangirutė Vaškienė (8 448) 73156 8 614 90074 dangirute.vaskiene@plunge.lt 307 Icon

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas, specialusis ugdymas, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba;

Mokytojų atestacijos organizavimas;

Vaikų priėmimas į Savivaldybės švietimo įstaigas;

Mokinių vežimas;

Mokinių maitinimas;

 Koordinuoja užsienio kalbų, pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų veiklą;

Organizuoja konkursus ir olimpiadas pradinių klasių bei ikimokyklinio amžiaus vaikams;

Organizuoja pradinio ugdymo nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus;

 Organizuoja užsienio kalbų olimpiadas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Gintarė Višinskytė (8 448) 73164 8 640 53647 gintare.visinskyte@plunge.lt 305 Icon
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėjas Vytautas Tumas (8 448) 206 16 vytautas.tumas@plunge.lt 314 Icon

Tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtus sutarčių projektų atitikimą teisės aktams, vertina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojantiems teisės aktams.

Atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesams teismuose ir kitose institucijose, siekiant apginti turtines ir neturtines teises bei interesus, rengia ieškininių pareiškimų, kitų procesinių dokumentų projektus Lietuvos Respublikos teismams.

Nustato valstybės tarnautojų mokymo prioritetus ir sudaro metinius mokymo planus.

Pareigybės aprašymas

Vedėjo pavaduotoja Ilona Meškauskienė (8 448) 73126 ilona.meskauskiene@plunge.lt 216 Icon

Rengia potvarkių, sprendimų, įsakymų,  projektus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo, nuobaudų skyrimo ir atleidimo iš darbo, ruošia darbo sutartis, jų pakeitimus, įspėjimus, pranešimus, susitarimus personalo klausimais.

Koordinuoja bendrus veiksmus su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba vykdant vartotojų informavimą ir konsultavimą.

Koordinuoja korupcijos prevencijos klausimus.

Tvarko duomenis programoje My Lobster, VATARAS ir VATIS.

Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui pranešimus apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimą į darbą, nedraudiminius laikotarpius, pravaikštas, ilgalaikių atostogų suteikimą ir kt.

Pareigybės aprašymas

Patarėjas Antanas Gedrimas (8 448) 731 16 8 650 53853 antanas.gedrimas@plunge.lt 213 Icon

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje:       pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

Rengia nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus, vykdo kitas su nusikaltimų prevencija susijusias funkcijas

Pareigybės aprašymas

Patarėja Donata Norvaišienė (8 448) 206 18 donata.norvaisiene@plunge.lt 315 Icon

Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Rengia, vertina, derina  teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą. 

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Raimonda Bartkevičienė (8 448) 73126 +370 640 53638 raimonda.bartkeviciene@plunge.lt 216 Icon
Vyriausioji specialistė (viešajai tvarkai) Ramūnė Druknerienė (8 448) 731 16 8 665 83415 ramune.drukneriene@plunge.lt 214 Icon

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje: pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais.

Rengia  lyčių lygybės, lygių galimybių politikų formavimą savivaldybės lygmeniu, vykdo kitas su lygių galimybių politika susijusias funkcijas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Aušra Jarašiūnienė (8 448) 722 53 8 655 15977 ausra.jarasiuniene@plunge.lt 215 Icon

Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė Janina Narbutienė (8 448) 731 68 metrikacija@plunge.lt 113 Icon

Registruoja santuokos nutraukimą, įtraukia į apskaitą užsienyje nutrauktą santuoką.

Priima asmenų prašymus dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo.

Parengia dokumentus ir teikia išvadas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose.

Ruošia dokumentus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, anuliavimo, atkūrimo ir pateikia išvadas.

Pareigybės aprašymas »

Specialistė Ona Naujokienė (8 448) 731 68 metrikacija2@plunge.lt 113 Icon

Registruoja gimimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą ir mirtį. Organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą, išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas.

Ruošia archyvui skyriuje sudarytus archyvinius dokumentus ir atsako už jų tvarkymą.

Registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją.

Pareigybės aprašymas »

 

Vyriausioji specialistė (viešajai tvarkai) Erika Zibienė (8 448) 731 16 8 640 53621 erika.zibiene@plunge.lt 214 Icon

Vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje: pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai.

Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais, dalyvauja narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos komisijų veikloje.

Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas Stasys Žilinskas (8 448) 731 46 8 640 53645 teise@plunge.lt 107 Icon

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos gyventojams pagal Valstybės garantuojamos pirminės  teisinės pagalbos įstatymą.

Konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus, darbuotojus, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus ir darbuotojus  teisiniais klausimais, užtikrina, kad Savivaldybės  teisės aktų projektai, sutartys ir kiti dokumentai  atitiktų galiojančius įstatymus.

Pareigybės aprašymas

Turto skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Živilė Bieliauskienė (8 448) 731 57 8 640 53635 zivile.bieliauskiene@plunge.lt 318 Icon

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvaus valdymo ir naudojimo užtikrinimas;

Skyriaus darbo organizavimas, užduočių analizė ir paskirstymas;

Sutarčių, teisės aktų, dokumentų rengimas ir derinimas;

Strateginio veiklos plano rengimas;

Skyriaus veiklos ataskaitų rengimas;

Skyriaus veiklos einamoji finansų kontrolė;

Pasiūlymų teikimas Administracijos direktoriui dėl efektyvaus savivaldybės turto valdymo.

Pareigybės aprašymas

Patarėja Regina Krauleidienė (8 448) 73115 regina.krauleidiene@plunge.lt 319 Icon
Vyriausioji specialistė Inga Daublienė (8 448) 731 15 8 640 53631 inga.daubliene@plunge.lt 322 Icon

Teisės aktų projektų rengimas:

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise;

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis (ruošia panaudos sutarčių projektus ir turto perdavimo ir priėmimo aktus);

Dėl turto nuomos (ruošia nuomos konkursų sąlygas, nuomos sutarčių projektus ir turto perdavimo  ir priėmimo aktus);

Dėl turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn;

Dėl Savivaldybės turto investavimo šilumos ir vandens tiekimo bendrovėms; Dėl panaudos ir nuomos sutarčių atnaujinimo ar pratęsimo;

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo  turto objektų įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą ar išbraukimo;

Privatizavimo komisijos darbo organizavimas;

Viešų nekilnojamojo turto aukcionų organizavimas;

Pirkimo ir pardavimo sutarčių, priėmimo-perdavimo aktų rengimas ir derinimas.

Pastatų ir patalpų teisinė registracija, juridinių faktų įregistravimo organizavimas.

Turto vertinimo paslaugos inicijavimas.

Skyriaus vedėjo, jo nesant darbe, pavadavimas.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Lina Miknienė (8 448) 731 15 lina.mikniene@plunge.lt 319 Icon

Nekilnojamųjų daiktų perdavimo valstybės nuosavybėn organizavimas;

Valstybės turto nurašymas;

Valstybės turto perdavimas Savivaldybės nuosavybėn;

Valstybės turto perdavimas Savivaldybei pagal patikėjimo teisę;

Valstybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis;

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo sudarymas ir tikslinimas;

Bešeimininkio turto administravimas;

Nekilnojamojo turto modulio duomenų įvedimas ir apdorojimas „MyLobster“ programoje;

Mėgėjų sodų kelių įtraukimo į vietinės reikšmės kelių sąrašą prašymų nagrinėjimas;

Kilnojamojo turto privatizavimo organizavimas;

Inžinerinių statinių teisinė registracija.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Neringa Žilienė (8 448) 730 03 8 685 96493 neringa.ziliene@plunge.lt 323 Icon

Darbas su Socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS).

Informacijos teikimas ir konsultavimas besikreipiantiems asmenims (šeimoms), kokius dokumentus reikia pateikti ir kas turi teisę į socialinio būsto nuomą, būsto nuomos mokesčio kompensaciją.

Gyventojo (šeimos) turto deklaracijų patikra ir teisės į socialinio būsto nuomą nustatymas.

Teisės aktų dėl asmenų (šeimų) įrašymo  (arba atsisakymo įrašyti) į sąrašus, dėl socialinio būsto nuomos arba nuomos pratęsimo rengimas.

Pagal patvirtintą socialinio būsto plėtros programą konkursų butams pirkti organizavimas;

Butų teisinės registracijos organizavimas;

Butų pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas ir derinimas;

Nuomininkų prašymų nagrinėjimas ir dokumentų, įrodančių nuomininkų teises privatizuoti butus bei teisėtai naudojamus ūkinius pastatus (priklausinius) nagrinėjimas;

Prašymų nagrinėjimas ir teisės į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti nustatymas;

Prašymų nagrinėjimas dėl finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti;

Savivaldybės turto nurašymo organizavimas.

Pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas pirkimai@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Jūratė Garčinskaitė (8 448) 731 47 +370 611 84420 jurate.garcinskaite@plunge.lt 205 Icon
Vyriausioji specialistė Gražina Baužienė (8 448) 73149 +370 612 56284 grazina.bauziene@plunge.lt 401 Icon
Vyriausioji specialistė Vaida Burčikienė (8 448) 731 62 +370 669 00797 vaida.burcikiene@plunge.lt 203 Icon
Vyriausioji specialistė Daiva Jonauskienė (8 448) 731 47 daiva.jonauskiene@plunge.lt 209 Icon
Vyriausioji specialistė Giedrė Kungytė (8 448) 73147 +370 640 53634 giedre.kungyte@plunge.lt 209 Icon
Specialistė Martyna Piekuvienė (8 448) 73149 +370 699 63435 martyna.piekuviene@plunge.lt 401 Icon
Vyriausioji specialistė Dovilė Sakalauskienė (8 448) 73149 +370 665 51768 dovile.sakalauskiene@plunge.lt 407 Icon
Vyriausioji specialistė Liveta Vaitkuvienė (8 448) 73149 liveta.vaitkuviene@plunge.lt 401 Icon
Vietos ūkio skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Odeta Petkuvienė (8 448) 731 41 8 612 52099 odeta.petkuviene@plunge.lt 424 Icon
Vedėjo pavaduotojas Arvydas Liutika (8 448) 731 42 8 686 69230 arvydas.liutika@plunge.lt 427 Icon
Specialistas Marius Birškys (8 448) 73002 marius.birskys@plunge.lt 423 Icon
Vyriausiasis specialistas Modestas Budrys (8 448) 731 19 8 665 88983 modestas.budrys@plunge.lt 422 Icon
Vyriausioji specialistė (ekologė) Roberta Jakumienė (8 448) 73004 8 655 66909 roberta.jakumiene@plunge.lt 426 Icon
Vyriausioji specialistė Ramutė Lukminienė (8 448) 73 141 8 665 82006 ramute.lukminiene@plunge.lt 421 Icon
Vyriausiasis specialistas Pranas Miciulevičius (8 448) 730 02 8 640 53627 pranas.miciulevicius@plunge.lt 423 Icon
Vyriausiasis specialistas Kazys Milierius (8 448) 731 27 8 665 47867 kazys.milierius@plunge.lt 420 Icon
Vyresnysis specialistas Andrius Stonkus (8 448) 731 19 andrius.stonkus@plunge.lt 422 Icon
Žemės ūkio skyrius Icon

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
El. paštas zemesukis@plunge.lt

Skyriaus nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Vedėja Airida Montvydienė (8 448) 72 262 8 655 15967 airida.montvydiene@plunge.lt 410 Icon

Organizuoja ir koordinuoja žemės ūkio skyriaus veiklą. Užtikrina Skyriaus  nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Organizuoja žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro priemonių administravimą. Teikia duomenis apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį vienetais (EDV) ir duomenis apie žemės ūkio valdos standartinės produkcijos vertę (VED).

Organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą.  

Organizuoja teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikimą pieno gamintojams paraiškų, tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų formas.  Sutikrina pieno gamintojų pateiktas deklaracijas ir suveda duomenis į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS).

Organizuoja, administruoja  bičių laikytojų paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.

Organizuoja ūkininkų ūkių registro priemonių administravimą. Atlieka su registro tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka.  Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus.

Neviršydamas kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina kitų dokumentų kopijas.

Organizuoja  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo programų priemonių administravimą.

Vadovaudamasis Apleistų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų Plungės rajone nustatymo tvarkos aprašu  sudaro komisiją sklypų nustatymui. Surašo informacinius  pranešimus sklypų savininkams. Pateikia VMI apleistų ne žemės ūkio paskirties sklypų sąrašą.

Surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.

Organizuoja žemdirbių švietėjiškos veiklos priemones (artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius). Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių apžiūrose.

Informuoja, konsultuoja žemės ūkio subjektus apie valstybės ir Savivaldybės bei Europos Sąjungos teikiamą paramą. Padeda užpildyti paraiškas paramai gauti.

Administruoja paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų bei ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.                                            

Administruoja Kaimo plėtros programų priemonių įgyvendinimą pagal pasirašytas bendradarbiavimo, paramos sutartis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Organizuoja gyventojų priėmimą, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, sprendžia juose keliamas problemas ir teikia atsakymus.

Pareigybės aprašymas

Vedėjo pavaduotojas Vytautas Januška (8 448) 72 252 8 640 53618 vytautas.januska@plunge.lt 409 Icon

Registruoja/atnaujina  žemės ūkio ir kaimo valdas VĮ Žemes ūkio informacijos ir kaimo verslo registre, teikia duomenis apie valdų įvertinimą ekonominio dydžio vienetais (EDV), bei standartinės produkcijos verte (VED) 

Organizuoja ir vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą ;

Registruoja / išregistruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre. Atlieka su registro tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka. Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus;

Administruoja Savivaldybės Kaimo rėmimo programos teikiamą paramą;

Administruoja pasėlių draudimo paraiškas;

Nustato žemės ūkio subjektams  gaisro padarytų  nuostolių žalą, tvarko dokumentus paramai gauti;

Nustato medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui;

Administruoja Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą pagal pasirašytas bendradarbiavimo, paramos sutartis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

Dalyvauja Komisijos apleistiems sklypams nustatyti darbe.

Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas Artūras Majus (8 448) 72 428 8 612 64975 arturas.majus@plunge.lt 408 Icon

Atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų bei puspriekabių registravimą: tikrina pateiktus dokumentus (asmenų ir įmonių dokumentus, dokumentus apie sumokėtą valstybės rinkliavą, įsigijimo faktą patvirtinančius bei kitus dokumentus, tikrina registruojamos priemonės techninius duomenis).

Registravimo taisyklių nustatyta tvarka traktoriams, savaeigėms žemės ūkio mašinoms, traktorių priekaboms suformuoja Registro duomenis ir įrašo juos į Registro duomenų bazę.

Išduoda registracijos liudijimus bei suteikia valstybinių numerių ženklus.

Atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų ar puspriekabių valstybines technines apžiūras: išvyksta į technikos buvimo vietą, tikrina dokumentus, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų atitikimą techniniams reikalavimams. Išduoda techninės apžiūros talonus.

Teikia registravimo duomenis teisėsaugos institucijoms, apskričių mokesčių inspekcijoms, hipotekos įstaigoms ir kitiems naudotojams.

Inicijuoja valstybinių numerių ženklų pirkimą, juos saugo, apskaito, likviduoja nebenaudojamus.

Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus  administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123 ATPK straipsnius).

Konsultuoja traktorių ir kitos technikos savininkus technikos remonto, techninio aptarnavimo, racionalaus naudojimo, saugaus darbo bei įsigijimo klausimais.

Nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Asta Stankuvienė (8 448) 724 29 8 640 53646 asta.stankuviene@plunge.lt 406 Icon

vykdo valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą, eksploatavimą ir jų priežiūrą, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti;

rengia melioracijos darbų projektavimo užduotis, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškas konkursams, sutartis;

kontroliuoja melioracijos darbų  vykdymą ir priima atliktus darbus,

konsultuoja melioracijos klausimais, teikia susijusią informaciją;

rengia melioracijos objektų projektavimo, statybos, remonto, priežiūros darbų metų ir ilgalaikes programas ir pateikia jas Savivaldybės administracijai;

tvarko melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą archyvinę medžiagą, užtikrina jos saugojimą;

kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;

neviršydamas nustatytos kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina dokumentų kopijas, rengia ir derina sutarčių projektus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

priima asmenis, pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;

rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus.   

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Dalia Udrienė (8 448) 72 429 8 614 49650 dalia.udriene@plunge.lt 406 Icon

Konsultuoja melioracijos klausimais, teikia susijusią informaciją;

Rengia melioracijos technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti;

Derina statybos projektus, topografinius planus;

Pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;

koordinuoja Savivaldybės paraiškų rengimą finansinei paramai gauti iš ES struktūrinės paramos, prižiūri projektų įgyvendinimą;

kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;

Konsultuoja žemės ūkio subjektus apie Europos Sąjungos teikiamą paramą melioracijai;

Atlieka melioracijos statinių apskaitą ir būklės pasikeitimus fiksuoja ArcGis programoje;

neviršydamas nustatytos kompetencijos, pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymas, tvirtina melioracijos darbų sąmatas, techninius darbo projektus, tvirtina dokumentų kopijas, rengia ir derina sutarčių projektus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

Vykdo melioracijos statinių statybos darbų techninę priežūrą;

Saugo ir tvarko melioracijos projektų archyvinę medžiagą.

Pareigybės aprašymas

Seniūnijos

Alsėdžių seniūnija Icon

Telšių g. 3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Danutė Repšienė (8 448) 48292 8 650 35414 alsedziai@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Lina Matuzienė (8 448) 48292 lina.matuziene@plunge.lt Icon
Raštvedė Irena Stanienė (8 448) 48292 plunges.alsedziu@seniunija.gov.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Jolanta Mikutienė (8 448) 48192 8 650 35393 jolanta.mikutiene@plunge.lt Icon
Babrungo seniūnija Icon

Platelių g. 21, Babrungo k., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Rūta Jonušienė (8 448) 42343 8 698 86715 babrungas@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Marija Krūminienė (8 448) 42265 8 650 35416 marija.kruminiene@plunge.lt Icon
Raštvedė Alina Žarlauskaitė (8 448) 42343 8 620 20295 alina.zarlauskaite@plunge.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Rūta Kleinauskienė (8 448) 42265 8 620 33916 ruta.kleinauskiene@plunge.lt Icon
Seniūno padėjėjas Seniūno padėjėjas Saulius Česnauskis (8 448) 42343 saulius.cesnauskis@plunge.lt Icon
Kulių seniūnija Icon

J. Tumo – Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Daivutė Petrauskienė (8 448) 45116 8 687 57526 kuliai@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Zita Zaborienė (8 448) 45113 8 689 40957 zita.zaboriene@plunge.lt Icon
Raštvedė Danutė Kutienė (8 448) 45116 8 620 97875 danute.kutiene@plunge.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Jūratė Stuopelienė (8 448) 45113 jurate.stuopeliene@plunge.lt Icon
Nausodžio seniūnija Icon

Kulių g. 72, Varkalių k., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Gintaras Domarkas (8 448) 44231 8 698 55141 nausodis@plunge.lt gintaras.domarkas@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Daiva Kerpauskienė (8 448) 44247 8 686 85231 daiva.kerpauskiene@plunge.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Regina Breiterė (8 448) 44247 8 640 32048 regina.breitere@plunge.lt Icon
Specialistė Raimonda Baltutė 8 687 81937 raimonda.baltute@plunge.lt Icon
Specialistas Algirdas Puidokas algirdas.puidokas@plunge.lt Icon
Paukštakių seniūnija Icon

Atžalyno g. 8, Grumblių k., Paukštakių sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Aurimas Vasiliauskas (8 448) 47868 8 655 09938 paukstakiai@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Edita Aušrienė (8 448) 47841 8 665 54558 edita.ausriene@plunge.lt Icon
Raštvedė Elvyra Šiaulienė (8 448) 47841 8 665 50896 elvyra.siauliene@plunge.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Alma Zabitienė (8 448) 47868 8 615 64189 alma.zabitiene@plunge.lt Icon
Platelių seniūnija Icon

Didžioji g, 1, Platelių mstl, Platelių sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Robertas Šimkus (8 448) 49134 8 620 30244 plateliai@plunge.lt Icon
Vyresnysis specialistas Justinas Uščinas (8 448) 49160 justinas.uscinas@plunge.lt Icon
Raštvedė Vida Batavičienė (8 448) 49160 vida.bataviciene@plunge.lt Icon
Socialinių išmokų specialistė Liuda Jakštienė (8 448) 49160 liuda.jakstiene@plunge.lt Icon
Plungės miesto seniūnija Icon

Vytauto g. 7-14, LT-90123 Plungė
El. paštas seniūnija@plunge.lt

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Dangirutė Jurkuvienė (8 448) 73131 8 687 35979 dangirute.jurkuviene@plunge.lt 206 Icon
Seniūno pavaduotoja Laima Laivienė (8 448) 73130 8 614 33905 laima.laiviene@plunge.lt 208 Icon
Seniūno padėjėjas Paulius Miknys (8 448) 73167 paulius.miknys@plunge.lt 203 Icon
Administratorė Giedrė Šimonienė (8 448) 73131 8 655 38611 giedre.simoniene@plunge.lt 207 Icon
Specialistas Arūnas Juozas Auškalnis (8 448) 20619 8 619 89647 arunas.auskalnis@plunge.lt 202 Icon
Specialistė Rita Cecervovė (8 448) 73167 8 657 08585 rita.cecervove@plunge.lt 201 Icon
Specialistas Algirdas Jašinskas (8 448) 73167 algirdas.jasinskas@plunge.lt 203 Icon
Specialistė Sonata Serapinienė (8 448) 73130 8 699 62519 sonata.serapiniene@plunge.lt 220 Icon
Specialistas Arūnas Stonkus (8 448) 73130 arunas.stonkus@plunge.lt 220 Icon
Specialistė Jurgita Gaučytė (8 448) 73114 8 640 13433 jurgita.gaucyte@plunge.lt 205 Icon
Stalgėnų seniūnija Icon

Žalioji g. 5, Stalgėnų k., LT-90358, Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Arūnas Jurkus (8 448) 45714 8 698 39266 stalgenai@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Alma Vengalienė (8 448) 45624 alma.vengaliene@plunge.lt Icon
Raštvedė Margarita Staupelienė (8 448) 45714 margarita.staupeliene@plunge.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Vilma Žebrauskienė (8 448) 45714 vilma.zebrauskiene@plunge.lt Icon
Šateikių seniūnija Icon

Žemaitės g. 14, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Simona Arytė – Lauciuvienė (8 448) 48587 +370 686 68494 simona.lauciuviene@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Dinalda Valančienė (8 448) 48535 dinalda.valanciene@plunge.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Audra Jašmontienė (8 448) 48595 audra.jasmontiene@plunge.lt Icon
Specialistė Veronika Tarasevičienė (8 448) 48587 veronika.taraseviciene@plunge.lt Icon
Žemaičių Kalvarijos seniūnija Icon

Gardų a.9, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnė Dovilė Brasaitė (8 448) 43147 8 695 94589 dovile.brasaite@plunge.lt Icon
Vyresnioji specialistė Regina Brasienė (8 448) 43142 regina.brasiene@plunge.lt Icon
Raštvedė Valerija Lenkauskienė (8 448) 43142 valerija.lenkauskiene@plunge.lt Icon
Socialinio darbo organizatorė Edita Zakarienė (8 448) 43142 edita.zakariene@plunge.lt Icon
Žlibinų seniūnija Icon

Žemaičių g. 6, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės r. sav.

Seniūnijos nuostatai

Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas Kabineto nr.
Seniūnas Martynas Stančikas (8 448) 47668 8 650 35418 zlibinai@plunge.lt Icon
Vyresnysis specialistas Antanas Mikalauskas (8 448) 47668 8 640 53629 antanas.mikalauskas@plunge.lt Icon
Raštvedė Laima Jonavičienė (8 448) 47612 laima.jonaviciene@plunge.lt Icon
Socialinių išmokų specialistas Edmundas Šlimas (8 448) 47612 edmundas.slimas@plunge.lt Icon
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-24 09:29:27
This site is registered on wpml.org as a development site.