Darbo užmokestis

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2023 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

2023 m. IV ketv.

2023 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

                   

Meras

1 3880 1 3880 1 5356 1 5356 1 4618

Mero pavaduotojas

1 3130
Vicemeras 1 3018 1 3888 1 3917 1 3608

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

                 

Administracijos direktorius

1 3906 1 4036 1 5045 1 5045 1 4508

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1 3085

Mero patarėjas

1 2991 2 2243 2 2243 2 2254 2 2433

Tarybos posėdžių sekretorius

2 2444 2 2455 2 2455 2 2451
Karjeros valstybės tarnautojai                    

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

1 4166 1 4199 1 4199 1 4199 1 4191

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

1 3515 1 3543 1 3543 1 3543 1 3536

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

1 2660 1 2660 1 2660 1 2660 1 2660

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1 3182 1 3512 1 3512 1 3402

Seniūnai

11 2613 11 2559 11 2565 11 2573 11 2578

Seniūnų pavaduotojai

1 2265 1 2265 1 2265 1 2285 1 2270

Skyrių vedėjai

17 3209 16 3330 16 3336 16 3574 16 3362

Skyrių vedėjų pavaduotojai

8 2968 8 3162 8 3190 7 3155 8 3119

Vyriausieji specialistai

48 2225 47 2231 49 2293 49 2368 48 2279

Vyresnieji specialistai

14 1803 17 1894 17 1972 16 1893 16 1891

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

                   

Specialistai

50 1736 48 1781 46 1813 47 1879 48 1802

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

9 1249 9 1249 9 1249 9 1257 9 1251

Buhalteriai

12 2671 12 2499 12 2474 12 2489 12 2533

Darbininkai

13 833 11 802 13 808 14 822 13 816

Vairuotojai

6 1138 5 1022 4 971 5 1128 5 1065

Valytojai

11 801 11 710 12 686 12 770 12 742

Sargai

9 625 8 599 8 599 8 599 8 606

2022 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

2022 m. IV ketv.

2022 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

                   

Meras

1 3743 1 3776 1 3776 1 3776 1 3768

Mero pavaduotojas

1 3019 1 3046 1 3046 1 3046 1 3039

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

                 

Administracijos direktorius

1 3769 1 4561 1 4561 1 4593 1 4371

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1 2974 1 3675 1 3703 1 3703 1 3514

Mero patarėjas

1 2237 1 2237 1 2237 1 3128 1 2460
Karjeros valstybės tarnautojai

 

                 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

1 4023 1 4054 1 4054 1 4054 1 4046

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

1 3168 1 3193 1 3193 1 3193 1 3187

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

1 2414 1 2414 1 2414 1 2414 1 2414

Seniūnai

 11 2373 9 2405 10 2351 11 2324 10 2363

Seniūnų pavaduotojai

1 1977 1 1977 1 2321 1 2339 1 2154

Skyrių vedėjai

 14 2860 14 3054 15 2913 15 2967 15 2949

Skyrių vedėjų pavaduotojai

8 2713 8 2693 8 2681 8 2704 8 2698

Vyriausieji specialistai

 45 1961 46 2087 46 2041 49 2023 47 2028

Vyresnieji specialistai

 11 1654 11 1708 12 1707 12 1659 12 1682

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

                 

Specialistai

54 1461 55 1484 55 1492 49 1541 53 1495

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

10 1119 10 1119 10 1119 10 1119 10 1119

Buhalteriai

 12 1988 12 1981 12 2024 12 2171 12 2041

Darbininkai

 17 707 14 694 13 691 14 706 15 700

Vairuotojai

6 748 6 791 6 793 6 743 6 769

Valytojai

 10 675 10 584 10 584 9 693 10 634

Sargai

 8 579 8 579 8 579 8 579 8 579

2021 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 m. III ketv.

2021 m. IV ketv.

2021 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

                   

Meras

1 3628
 1  3628  1 3660
1
3660
1
3644

Mero pavaduotojas

1  2925 1
2952
1
2952
1
2952
1
2945

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

               

Administracijos direktorius

1 4754
 1 4754
 1  3551 1
3581
1
4160

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1 3850
1
3850
 1 2814
1
2814
1
3332

Mero patarėjas

1 2910
 1 2591
 1 2166
1 2188
1
2464
Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

 

         

 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

1 3903
 1  3903 1
 3934 1
3934
1
3919

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

1  2876  1  3336  1 3175
1
3175
1
3141

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

1  2246  1 2419
1
 2367 1 2367
1
2350

Seniūnai

 11 2146
11
2151
 11 2153
11
2159
11
2152

Seniūnų pavaduotojai

1
1798
 1 1798
1
1798
1
2129
1
1881

Skyrių vedėjai

 14 2738
 15  2702  14 2671
14
2630
14
2685

Skyrių vedėjų pavaduotojai

9
2572
 10 2454
 9  2453 9
2454
9
2483

Vyriausieji specialistai

 41 1808
 42 1831
 44 1816
 44 1809
43
1816

Vyresnieji specialistai

 11 1514
11
1514
11
1507
11
1509
11
1511

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

             

Specialistai

54
1306
 54 1308
 54 1349
52
1351
53
1329

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

11
980
10
997
 10 997
10
997
10
993

Soc.darbuotojai

11
 1305  11 1270
 11  1274 11
1269
11
1280

Buhalteriai

 12  1524  12  1756  12 1706
12
1745
12
1683

Darbininkai

 18 615
14
582
 14  592 18
641
16
608

Vairuotojai

 4 663
 4 663
 4  729 4
729
4
696

Valytojai

 10 543
10
465
 10  465 10
545
10
505

Sargai

 8 510
8
510
8
510
8
510
8
510

2020 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

2020 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

                   

Meras

 1 3575  1  3607 1  3607  1 3607  1 3599

Mero pavaduotojas

1 2881 1 2908  1 2908 1 2908 1  2901

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

               

Administracijos direktorius

 1  3501  1 3501  1 4249  1 3531  1  3696

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1 2746  1  3406  1 3432  1  2772 1  3089

Mero patarėjas

 1  2450  1  2978  1 2978 1  2471  1 2719
Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

 

         

 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

1 3630  1 3630  1  3630 1 3630  1 3630

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

 1  2706  1 2728  1 2728  1  2728  1 2723

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

1  2004 1 2004 1 2004  1  2004  1 2004

Seniūnai

11  1972  10  1985  11  1995 11 2002  11  1989

Seniūnų pavaduotojai

 1  1772  1 1772  1  1772  1 1788 1  1776

Skyrių vedėjai

15  2455 15  2494 15 2522  15 2598 15  2517

Skyrių vedėjų pavaduotojai

 9  2189 9 2369  9  2309  9 2312 9  2295

Vyriausieji specialistai

41 1650  41  1681 40 1694  42 1648  41 1668

Vyresnieji specialistai

10  1421  10 1458  10 1422 10 1424  10  1431

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

             

Specialistai

53  1168  54  1171  53 1151  53  1208 53  1175

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

11  854  11 854 11 854  11  876 11 860

Soc.darbuotojai

11  1214  11 1214 11 1244  11  1367  11  1260

Buhalteriai

 12 1364  12 1477 12 1416  12 1579  12 1459

Darbininkai

18  603  12  493 12  493  18 569  15 540

Vairuotojai

 3  530  3  530  3 530 3 530  3 530

Valytojai

 9 500  9  422  9 422 9 501 9 461

Sargai

 9 513  8  501  8  501 9 496  9  503

2019 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

                   

Meras

1 3301  1  3394  3394  1 3394   1  3371

Mero pavaduotojas

1 2906   1 2751  2751  2751   1  2790

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

               

Administracijos direktorius

1 4872  1  3211 3211  3239   1 3633 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1 3052 –  –  2519  2519   1 2697 

Mero patarėjas

2 1713  2076  2387  2408  1 2146 
Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

 

         

 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

1 3254  1  3334 3352   1 3352   1  3323

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

1 2357  1  2447  1 2447   1 2447   2425

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

1 1649  1 1732  1732  1732   1  1711

Seniūnai

10 1804  10  1808 11  1771  10  1779  10   1791

Seniūnų pavaduotojai

1 1533 1533  1533   1 1533  1533 

Skyrių vedėjai

15 2231 15   2316  14 2314   14  2251 14   2278

Skyrių vedėjų pavaduotojai

10 2196  10 2236   10 2255   10  2172 10   2215

Vyriausieji specialistai

39 1555  38 1565  37  1552   38 1537   38 1552 

Vyresnieji specialistai

12 1322 12  1309  12  1274   12  1301 12  1302 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

             

Specialistai

54 1046 56  1048  57   1055  55  1037 55  1047 

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

10 751 10   751 10  751   10  743  10  749

Soc.darbuotojai

11 1117 11   1117  11  1108  11  1332 11   1169

Buhalteriai

13 1325 12   1314  12  1318  12  1331  12  1322

Darbininkai

16 537  14  466  14  466  17 522  15  498 

Vairuotojai

3 434  3 434   3  434  434  3 434 

Valytojai

9 419  9  355  9 355   419  9  387

Sargai

9 469  9  469  9  469  9  469  9 469 

2018 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. IV ketv.

2018 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

 

               

 

Meras

 1  2457 1 2457 1 2457 1 2528 1 2475

Mero pavaduotojas

 1   2166 1 2166 1 2166 1 2226  1 2181

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

               

Administracijos direktorius

  1  2236  1 2236 1 2236 1 2236  1 2236

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1 1683 1 1683 1 1683 1 1683  1 1683

Mero patarėjas

  2  1301  2 1330 2 1330 2 1242 2 1301
Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

 

         

 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

 1 1971  1 2006 1 2006 1 2006 1 1997

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

 1 1648  1 1772 1 1772 1 1772 1 1741

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

  1 1105  1 1151 1 1151 1 1151 1 1140

Seniūnai

 11 1121  11 1114 11 1114 11  1114 11  1116

Seniūnų pavaduotojai

    1  1050 1 1050 1 1050 1 1072 1056

Skyrių vedėjai

  16  1426  16 1490 15 1488 15 1500 15 1476

Skyrių vedėjų pavaduotojai

  9 1195  9 1254 10 1296 10 1311 10 1264

Vyriausieji specialistai

  40   959 42 976 39 965 38  979 40 970

Vyresnieji specialistai

  13   757 13 760 12 734 12 734 12 746

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

             

Specialistai

  49  563  49 709 52 730 54 741 51 686

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

 10 408  10 470 10 470 10 470  10  455

Soc.darbuotojai

 10 722 11 719 11 726 11 914  11 770

Buhalteriai

 12  837  13 870 13 959 12 1042 12 927

Darbininkai

 17  332  17 334 9 333  15  377 15 344

Vairuotojai

   3   236  3 245 3 261  3  310 3 263

Valytojai

 10  270  10 250 10 250  10  291 10 265

Sargai

 10  268  10 258 9 309  9  293 9 282

2017 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

2017 m. III ketv.

2017 m. IV ketv.

2017 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

 

               

 

Meras

  1  2420  1  2420  1  2420  1  2420  1 2420

Mero pavaduotojas

  1  2134  1  2134  1  2134 1  2134  1 2134

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

               

Administracijos direktorius

  1  2051 1  2051  1  2051 1 2203 1 2089

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

  1  1737  1  1737  1  1737  1 1737  1 1737

Mero patarėjas

  2  1281  2  1281  2  1281 2 1327 2 1293
Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

 

         

 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

  1  1808  1  1941  1  1941 1 1941  1 1908

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

  1  1565  1  1653  1  1653  1 1653 1  1631

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

  1    977  1  1045  1  1065  1 1065  1 1038

Seniūnai

 11  1031  11  1033  11  1048 11 1037  1  1037

Seniūnų pavaduotojai

  1    871  1    871   1    871 1  871  1   871

Skyrių vedėjai

 14  1317  14  1301  14  1310 14 1350  1 1320

Skyrių vedėjų pavaduotojai

  9  1145  9  1162   9  1174 9 1226  9  1177

Vyriausieji specialistai

 39    862  40    864  41   870  42  912 41   877

Vyresnieji specialistai

 13    765  13    765  13   767 13 813 13  778

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

             

Specialistai

 45  580  44   575  43  589  46  599 45  586

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

 11  361  11   361  11  384 11  392 11  375

Soc.darbuotojai

 10  576  11   576  11  607 10  795  11  639

Buhalteriai

 13  731  12   726  12  792  12  815 12  766

Darbininkai

 24  283 18   252  16  254 20  304  20  273

Vairuotojai

  4  248  3   227   3  227 3   227 3  232

Valytojai

 10  257  10   257  10  257 10   257 10  257

Sargai

 12  245 11   242  11  233  11    250  11  243

2016 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2016 m. I ketv.

2016 m. II ketv.

2016 m. III ketv.

2016 m. IV ketv.

2016 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

 

               

 

Meras

   1  2419  1  2419  1  2419  1  2419  1  2419

Mero pavaduotojas

   1  2134  1  2134  1  2134  1  2134  1  2134

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

               

Administracijos direktorius

   1  2013  1  2013  1  2013  1  2051  1  2023

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

   1  1624  1  1624  1  1624  1  1690  1  1641

Mero patarėjas

   2  1104  2  1178  2  1104  2  1376  2  1191
Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

 

         

 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

   1  1741  1  1741  1  1741  1  1847  1  1768

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

   1  1535  1  1535  1  1535  1  1641  1  1562

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

   1    943  1  943  1   943  1  1050  1  970

Seniūnai

 11  1031  11  1038  11  1038  11  1111  1  1055

Seniūnų pavaduotojai

   1    871  1  871 1    871  1  937  1  888

Skyrių vedėjai

 17  1227  17  1237  13  1296  14  1380  15  1285

Skyrių vedėjų pavaduotojai

   7  1124  7  1127  8  1200  8  1296  8  1187

Vyriausieji specialistai

 33    859  35  850  34    848  36  953  35  878

Vyresnieji specialistai

 12    642  12  636  12    636 11  748  12  666

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

             

Specialistai

 46    504  45  492  46  521  49  661  47  545

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

 11    278  11  290  11  290  11  351  11  302

Soc.darbuotojai

 10    483  10  471  9  559  9  626  10  535

Buhalteriai

 13    791  12  791  12  795  12  934  12  828

Darbininkai

 25    252  21  217  21  217  26  291  23  244

Vairuotojai

   7    274  6  252  5  221  5 261  6  252

Valytojai

 10    236  10  236  10  236  10  278  10  247

Sargai

 12    209  12  209  12  209  12  256  12 221

2015 metai More information

 

Pareigybės

pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2015 m. I ketv.

2015 m. II ketv.

2015 m. III ketv.

2015 m. IV ketv.

2015 m.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Dar-
buot.
skai-
čius

Darbo užmok.

Politikai

 

               

 

Meras

 1 1370 1 2349 1 2419 1 2419 1 2139

Mero pavaduotojas

1 1217 1 2016 1 2016 1 2134 1 1846

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

               

Administracijos direktorius

1 1380 1 2013 1 2013 1 2013 1 1855

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1 1169 1 1624 1 1624 1 1624 1 1510

Mero patarėjas

2 833 2 925 2 938 2 972 2 917
Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

 

         

 

Kontrolės ir audito tarnybos vadovas

1 1574 1 1711 1 1741 1 1741 1 1692

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas

1 1413  1 1809 1 1535 1 1809 1 1642

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas

1 1106 1 943 1 1027 1 769

Seniūnai

11 943 11 943 11 943 11 978 11 952

Seniūnų pavaduotojai

1 816 1 816 1 816 1 868 1 829

Skyrių vedėjai

17 1196 17 1189 17 1192 17 1220 17 1199 

Skyrių vedėjų pavaduotojai

7 1011 7 1021 7 1021 7 1069  7 1031 

Vyriausieji specialistai

38 809 40 810 38 822 36 876 38 829

Vyresnieji specialistai

13 643 13 644 13 644 12 674 13 651

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

             

Specialistai

44 500 44 496 46 504 46 555 45 514

Raštvedžiai (seniūnijose),sekretorės-refentės

11 281 11 278 11 278 11 311 11  287  

Soc.darbuotojai

11 469 11 475 10 494 10 527 11 491

Buhalteriai

13 692  14 683 13 700 13 748 13 706

Darbininkai

27 206 18 175 18 175 26 243 22 200

Vairuotojai

7 249 7 249 7 249 7 278 7 256

Valytojai

9 198 9 198 10 209 10 230 10 209

Sargai

12 179 12 179 12 179 12 200 12 184
Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-16 14:09:17
This site is registered on wpml.org as a development site.