Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai

  1. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-103 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimoi“, 2014 m. rugpjūčio 12 d. pasirašyta sutartis Nr. KS-2014-041-20/BT6-01-280 su AB Šiaulių banku dėl 1 563 948,1 eurų (5 400 000 litų) paskolos ėmimo dešimčiai metų prisidėti prie investicijų projektų, kurių įgyvendinimas yra patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimais (4 130,0 tūkst. litų), ir paimtai paskolai grąžinti (1 270 tūkst. litų).
  2. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-207 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“, 2015 m. spalio 29 d. pasirašyta sutartis Nr. K201510-0038/BT6-01-438 su Danske Bank A/S Lietuvos filialu, veikiančiu Danske Bank A/S vardu, dėl 2 000 000 eurų paskolos ėmimo dešimčiai metų prisidėti prie investicijų projektų, kurių įgyvendinimas yra ir bus patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimais (1 155 636,69 euro), ir iš Finansų ministerijos paimtoms valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskoloms grąžinti (844 363,31 euro).
  3. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo ir panaudojimo Savivaldybės paimtai paskolai grąžinti“, 2016 m. liepos 18 d. pasirašyta sutartis Nr. K201607-0025/BT6-01-347 su Danske Bank A/S Lietuvos filialu, veikiančiu Danske Bank A/S vardu, dėl 1 572 466,33 euro paskolos ėmimo aštuoneriems metams iš AB DNB banko paimtai paskolai (pagal 2013 m. sausio 4 d. pasirašytą sutartį Nr. K-3000-2012-1102/BT6-01-2) grąžinti.
  4. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-168 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“, 2017 m. rugsėjo 22 d. pasirašyta sutartis Nr. K201709-0041/BT6-01-389 su Danske Bank A/S Lietuvos filialu, veikiančiu Danske Bank A/S vardu, dėl 2 000 000 eurų paskolos ėmimo dešimčiai metų prisidėti prie investicijų projektų, kurių įgyvendinimas yra ir bus patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimais.
  5. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-165 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“, 2019 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta sutartis Nr. KS/19-217/BT6-01-379 su AS „Citadele banka“ Lietuvos filialu, dėl 3 142 000 eurų paskolos ėmimo dešimčiai metų prisidėti prie investicijų projektų, kurių įgyvendinimas yra ir bus patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimais, iš kurių 900 tūkst. eurų bus skolinamasi projektui „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C statyba (I etapas)“ finansavimui.
  6. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-51 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“, 2021 m. balandžio 6 d. pasirašyta sutartis Nr. 2021004104/BT6-01-333 su AB SEB banku , dėl 1 900 000 eurų paskolos ėmimo dešimčiai metų Plungės rajono savivaldybės įgyvendinamiems projektams, kuriems yra pritarusi Plunges rajono savivaldybės Taryba, finansuoti.
  7. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-304 „Dėl investicijų projekto rengimo ir paraiškos ilgalaikei paskolai gauti teikimo“, 2021 m. balandžio 16 d. pasirašyta sutartis Nr. SPF-21-3780-20/BT6-01-363 su AB Šiaulių banko Plungės KAC dėl 160 955,11 eurų paskolos ėmimo dešimčiai metų Savivaldybės viešojo pastato, esančio adresu Plungės raj. sav., Nausodžio sen., Kulių g. 76, unikalus Nr.4400-0079-1309 modernizavimui (atnaujinimui), siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Paskola teikiama iš fondų fondo “Savivaldybių pastatų fondas”, kurį valdo VIPA ir kuris finansuojamas iš 2014-2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir Šiaulių banko nuosavų lėšų.
  8. Vadovaujantis Plungės rajono  savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T1-211 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo ir panaudojimo savivaldybės paimtai paskolai grąžinti“, 2021 m.  rugsėjo 6 d. pasirašyta sutartis Nr. 2021011799/BT6-01-762 su AB SEB banku dėl 2 685 210,16 eurų paskolos ėmimo  aštuoneriems metams paskolai (2019 m. rugpjūčio 1 d. sutartis Nr. KS/19-217/BT6-01-379) grąžinti.
  9. Vadovaujantis Plungės rajono  savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-38 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“, 2022 m. balandžio 5 d. pasirašyta sutartis Nr. 2022003450/BT6-01-319 su AB SEB banku, dėl 3 000 000 eurų paskolos ėmimo dešimčiai metų prisidėti prie investicijų projektų, kurių įgyvendinimas yra ir bus patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimais.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-05 15:26:11
This site is registered on wpml.org as a development site.