Savivaldybės turtas

Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu More information

Viešame aukcione parduodamas Plungės rajono savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas

Numatomo parduoti savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas

 

 

Savivaldybei priklausančio turto nuomos konkursai More information

 

Šiuo metu nėra paskelbta nuomos konkursų…

Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto sudarytas sutartis More information

 

Savivaldybės keliai (gatvės) More information

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2022 m. finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, kelių inventorizavimo objektų sąrašas (2022-05-24 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. D-23)

2022–2025 metų Plungės rajono savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašas (2022-03-24 Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-70)

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas (2022-02-10 Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-23)

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2023 m. rugsėjo 28 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T1-256 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise”

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2022 m. spalio 27 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T1-229 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 ir jį keitusių sprendimų pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise”

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2022 m. balandžio 28 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-102 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 ir jį keitusio 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-205 pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise”

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2021 m. liepos 29 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. T1-205 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo”

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2020 m. liepos 30 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T1-163 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo”

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2019 m. lapkričio 28 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-294 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise”

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2019 m. vasario 7 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T1-26 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų ir Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo”

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) Plungės mieste sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2018 m. spalio 25 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-218 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų ir Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) Plungės mieste sąrašas.

________________________________________________

 

Savivaldybės turto ataskaitos More information

Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais More information

Plungės rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn:

Eil.

Nr.

Statinio pavadinimas, paskirtis

Statinio adresas, vieta žemėlapyje

Techninė būklė (tinka naudoti, apgriautas, griuvėsiai)

Statinio nuotrauka

Pastabos

1.

Mechaninių dirbtuvių garažo liekanos

Alsėdžių kolūkio mechaninių  dirbtuvių garažų teritorija, Kūbakių g., Alsėdžių sen., Plungės r.sav. (X6213470, Y378495)

 

Mechaninių dirbtuvių garažo liekanos, Plungės rajono savivaldybė, Alsėdžių sen 1  

2.

Buvusi ferma (griuvėsiai)

Rietavo Kelio g., M. Mostaičių k., Kulių sen., Plungės r.sav. (X6188790; Y356288)

 

Buvusi ferma (griuvėsiai), esantys Rietavo Kelio g., M. Mostaičių k., Kulių sen.  

3.

Daržinė

Reiskių g., Reiskių k., Kulių sen., Plungės r.sav. (X6192070; Y348114)

 

Daržinė, esanti Reiskių g., Reiskių k., Kulių sen.  

4.

Namas

Pievų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės r.sav. (X6200527; Y351364)

 

Namas, esantis Aleksandravo k. Pievų g. Šateikių sen  

5.

Buvusi parduotuvė

Blendžiavos g., Kadaičių k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:358195; Y:6208822)

apgriautas

Buvusi Kadaičių k. parduotuvė, esanti Šateikių sen., Kadaičių k.  

6.

Namas

Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:351881; Y:6201482)

tinka naudoti

Namas. Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:351881; Y:6201482)

 

7.

Tvartas

Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:351855; Y:6201499)

tinka naudoti

Tvartas. Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj.

 

8.

Namas

Liepgirių g. 55, Burbaičių k., Šateikių sen., Plungės raj.

apgriautas

Namas. Liepgirių g. 55, Burbaičių k., Šateikių sen., Plungės raj.

 Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2018-03)

9.

Bokštas

Narvaišių k., Šateikių sen., Plungės r.sav.  (X6203076; Y354456)

 

Bokštas, esantis Šateikių sen., Narvaišių k.

 

10.

Buvusio kolūkio sandėliukas

Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r.sav. (X:6209588 ; Y:355830)

 

Buvusio kolūkio sandėliukas, esantis Šateikių sen., Šateikių k

 

11.

Kiaulidė Dievo Krėslo g., Varnaičių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav. (X6196730; Y383818)   Kiaulidė, esanti Dievo Krėslo g. Varnaičių k. Žlibinų sen  

12.

Karvidė-veršidė

Dievo Krėslo g., Varnaičių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav. (X6196768, Y383933)

 

Karvidė-veršidė, esanti Dievo Krėslo g. Varnaičių k. Žlibinų sen  

13.

Mėšlidė

Dievo krėslo g., Varnaičių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav. (X6196722; Y383966)

 

Mėšlidė, esanti Dievo krėslo g. Varnaičių k. Žlibinų sen

 

14.

Garažas

Plungės g. Kantaučių k. Žlibinų sen. Plungės r. sav. (X6199039; Y378122)

 

Garažas, esantis Plungės g. Kantaučių k. Žlibinų sen.

 

15.

Kiaulidė

Sendvario g., Kantaučių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav. (X6198676; Y377403)

 

Kiaulidė, esanti Sendvario g. Kantaučių k. Žlibinų sen.

 

16.

Daržinė

Malūno g., Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės r. sav. (X6195521; Y375138)

 

Daržinė, esanti Malūno g. Žlibinų k. Žlibinų sen.

 

17.

Grūdų sandėlis

Malūno g., Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės r. sav. (X6195298; Y374820)

 

Grūdų sandėlis, esantis Malūno g. Žlibinų k. Žlibinų sen.

 
18. Valymo įrenginiai Plungės miesto sen., Pramonės pr. (koordinatės X6200311; Y363741).     Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2021-01-13)
19. Pastato liekanos Pramonės pr. tarp 4I ir 4H pastatų Plungės mieste (X6200669, Y363637)   Pastato liekanos, Pramonės prospektas tarp 4I ir 4 H pastatų Plungės mieste  
           

 

Asmenis, turinčius turtinių teisių į nurodytus statinius, prašome kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Plungė, Vytauto g. 12, III aukštas, 320 kab.) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

 

Lina Miknienė,
Turto skyriaus vyr. specialistė
(8 448) 73115, lina.mikniene@plunge.lt

Socialinis būstas More information

Teisės aktai

Savivaldybės būsto fondas

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

Veikla

Parduodamų savivaldybės būstų sąrašas »

Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokesčio taikymas

Aktualijos

Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, ir (ar) asmenys ir šeimos, gaunantys paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti kasmet privalo iki gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą ir gautas pajamas t.y. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pateikti Gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-23 08:35:31
This site is registered on wpml.org as a development site.