Savivaldybės turtas

Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu Daugiau informacijos

Viešame aukcione parduodamas Plungės rajono savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas

Numatomo parduoti savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas

 

 

Savivaldybei priklausančio turto nuomos konkursai Daugiau informacijos

2022-09-01

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras numato išnuomoti viešo konkurso būdu negyvenamas patalpas administraciniame pastate, esančiame Plungės g. 14, Kantaučių k., Plungės r. sav.

2022-08-22

Plungės rajono savivaldybės administracija numato išnuomoti viešo konkurso būdu nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2024 m. spalio 3 d. (2 metų laikotarpiui) negyvenamas patalpas, esančias Stalgėnų k.

 

 

Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto sudarytas sutartis Daugiau informacijos

2021 m.

2020 m.

2019 m.

 

 

Savivaldybės keliai (gatvės) Daugiau informacijos

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2022 m. finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, kelių inventorizavimo objektų sąrašas (2022-05-24 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. D-23)

2022–2025 metų Plungės rajono savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašas (2022-03-24 Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-70)

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas (2022-02-10 Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-23)

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2021 m. liepos 29 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. T1-205 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo“

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2020 m. liepos 30 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T1-163 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo“

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2019 m. lapkričio 28 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-294 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2019 m. vasario 7 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T1-26 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų ir Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo“

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) Plungės mieste sąrašas.

________________________________________________

Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai 2018 m. spalio 25 d.:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-218 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų ir Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kaimiškose seniūnijose sąrašas.

2 priedas – Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) Plungės mieste sąrašas.

________________________________________________

 

Savivaldybės turto ataskaitos Daugiau informacijos

Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais Daugiau informacijos

Plungės rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn:

Eil.

Nr.

Statinio pavadinimas, paskirtis

Statinio adresas, vieta žemėlapyje

Techninė būklė (tinka naudoti, apgriautas, griuvėsiai)

Statinio nuotrauka

Pastabos

1.

Garažai

Kūbakių g. 3, Alsėdžių mstl., Alsėdžių sen., Plungės raj.

apgriautas

Garažai. Kūbakių g. 3, Alsėdžių mstl., Alsėdžių sen., Plungės raj.

 

2.

Namas su pagalbiniais pastatais

Telšių g. 9, Alsėdžių mstl., Alsėdžių sen., Plungės raj.

apgriautas

Namas su pagalbiniais pastatais. Telšių g. 9, Alsėdžių mstl., Alsėdžių sen., Plungės raj.

 Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2018-03)

3.

Namas

Žalioji g. 12, Stalgėnų k., Stalgėnų sen., Plungės raj.

tinka naudoti

Namas. Žalioji g. 12, Stalgėnų k., Stalgėnų sen., Plungės raj.

 

4.

Buvusi parduotuvė

Blendžiavos g., Kadaičių k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:358195; Y:6208822)

apgriautas

Buvusi parduotuvė.  Blendžiavos g., Kadaičių k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:358195; Y:6208822)

 

5.

Namas

Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:351881; Y:6201482)

tinka naudoti

Namas. Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:351881; Y:6201482)

 

6.

Tvartas

Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj. (X:351855; Y:6201499)

tinka naudoti

Tvartas. Alyvų g., Aleksandravo k., Šateikių sen., Plungės raj.

 

7.

Namas

Liepgirių g. 55, Burbaičių k., Šateikių sen., Plungės raj.

apgriautas

Namas. Liepgirių g. 55, Burbaičių k., Šateikių sen., Plungės raj.

 Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2018-03)

8.

Namas

Sodo g. 4, Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės raj. (X:363229;Y:6197240)

apgriautas

Namas. Sodo g. 4, Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės raj.

 Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2018-03)

9.

Garažai

Pušies g., Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės raj. (X:362277; Y:6196955)

tinka naudoti

Garažai. Pušies g., Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės raj.

Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2018-02)

10.

Namas

Minijos g. 16, Santakio k., Nausodžio sen., Plungės raj. (un.Nr. 6834-0003-0109)

apgriautas

Namas. Minijos g. 16, Santakio k., Nausodžio sen., Plungės raj.

 Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2018-03)

11.

Sandėlis

Malūno g., Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės raj. (X:374818; Y:6195299)

apgriautas

Sandėlis. Malūno g., Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės raj.

 

12.

Namas

Švyturio g., Stanelių k., Paukštakių sen., Plungės raj. (X:372306;Y:6202886)

apgriautas

Namas. Švyturio g., Stanelių k., Paukštakių sen., Plungės raj.

 

13.

Sandėlis

Vytauto g. 5D, Plungė
(un.Nr. 6893-5001-4064)

tinka naudoti

Sandėlis. Vytauto g. 5D, Plungė Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į dalį patalpų, esančių statinyje (2018-05)

14.

Garažai (2 vnt.)

Paprūdžio g. 8A, Plungė
(un. Nr. 4400-0446-3683)

  Garažai (2 vnt.). Paprūdžio g. 8A, Plungė  

15.

Kaminas

Mokyklos g. 3, Plateliai
(X 56.041528; Y21.817900)

  Kaminas. Mokyklos g. 3, Plateliai  
16. Garažai (2 a.) Vytauto g. 7,  Plungė  (unik. Nr. 6893-5001-5050) tinka naudoti

Garažai (2 a.). Vytauto g. 7,  Plungė

Garažai (2 a.). Vytauto g. 7,  Plungė

 
17-
47.
Inžineriniai tinklai Plungės r. sav. Stonaičių k. (unikalus Nr. 4400-5292-5905) Vandentiekio tinklai, 1407,45 m     
Plungės r. sav. Stonaičių k. (unikalus Nr. 4400-5292-5892) Nuotekų šalinimo tinklai, 935,24 m    
Plungės r. sav. Kaušėnų k. (unikalus Nr. 4400-5262-1708) Vandentiekio tinklai, 2988 m    
Plungės r. sav. Platelių mstl. (unikalus Nr. 4400-5299-7983, 4400-5299-7994, 4400-5299-8004, 4400-5299-8015) Vandentiekio tinklai, 13987,54 m    
Plungės m. A. Jucio g. (unikalus Nr. 4400-5338-1368) Vandentiekio tinklai, 209,58 m    
Plungės r. sav. Plungės m. Aušros g. (unikalus Nr. 4400-5338-1327) Vandentiekio tinklai, 156,76 m    
Plungės r. sav. Plungės m. Ryto  g. (unikalus Nr. 4400-5330-7318) Vandentiekio tinklai, 367,5 m    
Plungės r. sav. Plungės m. Lankos g. (unikalus Nr. 4400-5330-7294) Vandentiekio tinklai, 504 m    
Plungės r. sav. Plungės m. Saulėtekio g. (unikalus Nr. 4400-5330-7350) Vandentiekio tinklai, 492,57 m    
Plungės r. sav. Plungės m. Telšių g. (unikalus Nr. 4400-5329-5439) Vandentiekio tinklai, 812,69 m    
Plungės r. sav. Plungės m. A. Jucio g. (unikalus Nr. 4400-5329-5460) Vandentiekio tinklai, 1049,38 m    
Plungės r. sav. Plungės m. Statybininkų g. (unikalus Nr. 4400-5334-12293) Vandentiekio tinklai, 290,23 m    
Plungės r. sav. Plungės m. teritorija (unikalus Nr. 4400-5330-7361) Vandentiekio tinklai, 277 m    
Plungės r. sav. Plungės m. teritorija (unikalus Nr. 4400-5333-7983) Vandentiekio tinklai, 51,27 m    
Plungės r. sav. Milašaičių k. (unikalus Nr. 4400-5227-8570) Vandentiekio tinklai, 2954,62 m    
Plungės r. sav. Stonaičių k. (unikalus Nr. 4400-5327-8605) Nuotekų šalinimo tinklai, 1560,08 m     
Plungės r. Stalgėnų k. (unikalus Nr. 4400-5248-7877) Vandentiekio tinklai, 4358,26 m    
Plungės r. sav. Stalgėnų  k. (unikalus Nr. 4400-5238-6984) Nuotekų šalinimo tinklai, 1758,25 m    
Plungės r. sav. Narvaišių k. (unikalus Nr. 4400-5360-0283) Nuotekų šalinimo tinklai, 3551,93 m    
Plungės r. sav. Glaudžių k. (unikalus Nr. 4400-5353-0739) Vandentiekio tinklai, 1929,30 m    
Plungės r. sav. Jovaišiškės k. (unikalus Nr. 4400-5353-0717) Vandentiekio tinklai, 747,5 m    
Plungės r. sav. Jovaišiškės k. (unikalus Nr. 4400-5353-0728) Vandentiekio tinklai, 1633,64 m    
Plungės r. sav. Gintališkės k. (unikalus Nr. 4400-5346-3980) Vandentiekio tinklai, 5874,9 m    
Plungės r. sav. Grumblių k. (unikalus Nr. 4400-5346-4510) Vandentiekio tinklai, 3150,77 m    
Plungės r. sav. Gegrėnų k. (unikalus Nr. 4400-5343-8643) Vandentiekio tinklai, 4002,02 m    
Plungės r. sav. Aleksandravo k. (unikalus Nr. 4400-5346-4521) Vandentiekio tinklai, 5379,31 m    
Plungės r. sav. Stanelių k. (unikalus Nr. 4400-5346-4132) Vandentiekio tinklai, 3625,25 m    
Plungės r. sav. Narvaišių k. (unikalus Nr. 4400-5343-5908) Vandentiekio tinklai, 6242,06 m    
Plungės r. sav. Žlibinų k. (unikalus Nr. 4400-5353-0742) Vandentiekio tinklai, 4257,59 m    
Plungės r. sav. Plungės r. sav. teritorija (unikalus Nr. 4400-5360-3737) Vandentiekio tinklai, 187,20 m    
Plungės r. sav. Plungės r. sav. teritorija (unikalus Nr. 4400-5360-3680) Nuotekų šalinimo tinklai, 207,43 m    
48. Platelių kolūkio malūno pastatai Plungės r. sav. Gilaičių k. (koordinatės X:360447;Y:628409)   Platelių kolūkio malūno pastatai. Plungės r. sav. Gilaičių k.  
49. Vandens bokštas Plungės r. sav., Alsėdžių sen., Ylių k. (koordinatės X6214082; Y378557).   Vandens bokštas. Plungės r. sav., Alsėdžių sen., Ylių k.  
50. Vandens bokštas Plungės r. sav., Žlibinų sen., Žlibinų k., Beržų g. 7 (koordinatės X6196150; Y375323).   Vandens bokštas. Plungės r. sav., Žlibinų sen., Žlibinų k., Beržų g. 7  
51. Požeminio vandens gavybos gręžinio ir vandens bokštas Plungės r. sav., Žlibinų sen., Purvaičių k. (koordinatės X6192755; Y373723).   Požeminio vandens gavybos gręžinio ir vandens bokštas. Plungės r. sav., Žlibinų sen., Purvaičių k.  
52. Valymo įrenginiai Plungės miesto sen., Pramonės pr. (koordinatės X6200311;Y363741).      Pateikti dokumentai, liudijantys nuosavybės teises į statinius (2021-01-13)
53. Betono mazgas Plungė miesto sen., Salantų g. (koordinatės X6200976;Y364244).   Betono mazgas. Plungė miesto sen., Salantų g.  
54. Kantaučių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai Plungės r. sav., Žlibinų sen., Sausdravėnų k. (koordinatės X6199082; Y377384).   Kantaučių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai. Plungės r.  
55.

Vandens bokštas

Plungės r. sav., Stalgėnų  sen., Stalgėnų k., Miško g. 3 (koordinatės X6189563; Y367597).   Vandens bokštas. Plungės r. sav., Stalgėnų  sen., Stalgėnų k., Miško g. 3  
56.

Buvusios „Švyturio“ kolūkio karvidės pastato griuvėsiai

Plungės r. sav., Paukštakių sen., Kėkštų k., Satanelių  g. 5B.   Buvusios „Švyturio" kolūkio karvidės pastato griuvėsiai. Plungės r. sav., Paukštakių sen., Kėkštų k., Satanelių  g. 5B.  
57.

Vandens bokštas

Plungės r. sav., Stalgėnų  sen., Milašaičių k. (koordinatės koordinatės X6194753; Y366141,54).   Vandens bokštas. Plungės r. sav., Stalgėnų  sen., Milašaičių k.  
           

Asmenis, turinčius turtinių teisių į nurodytus statinius, prašome kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Plungė, Vytauto g. 12, III aukštas, 320 kab.) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

 

Lina Miknienė,
Turto skyriaus vyr. specialistė
(8 448) 73115, lina.mikniene@plunge.lt

Socialinis būstas Daugiau informacijos

Teisės aktai

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

Veikla

Parduodamų savivaldybės būstų sąrašas

Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokesčio taikymas

Aktualijos

Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, ir (ar) asmenys ir šeimos, gaunantys paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti kasmet privalo iki gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą ir gautas pajamas t.y. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pateikti Gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-13 08:51:49
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.