Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokesčio taikymas

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-24 patvirtintas rinkos pataisos koeficientas 5, kuris taikomas apskaičiuojant savivaldybės būsto nuomos mokestį. Patvirtintas rinkos pataisos koeficientas taikomas savivaldybės būsto nuomininkams, kuriems savivaldybės būstas išnuomotas iki 2002 m. gruodžio 31 d.

Socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimas ir atleidimas nuo jo

Socialinio būsto nuomos mokestis gali būti mažinamas ne daugiau kaip 20 proc. esant asmens ar šeimos rašytiniam prašymui, jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį neviršija nuo 1 iki 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio, tenkančio vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui), ribos. Ši nuostata taikoma atvejais, kai:

  • asmenys ar šeimos augina tris ar daugiau vaikų (iki 18 metų);
  • nuomininkas yra neįgalus arba šeimoje yra neįgaliųjų asmenų;
  • nuomininkui yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nedirbantis.

Socialinio būsto nuomininkai nuo socialinio būsto nuomos mokesčio atleidžiami ne ilgiau kaip vieneriems metams, kurių asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, neviršija 1 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio, tenkančio vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui), ribos.

Socialinio būsto nuomos mokestis gali būti mažinamas iki 50 procentų, bet ne ilgiau nei vieneriems metams, jeigu asmuo (šeima) patyrė išlaidas, susijusias su nuomojamų patalpų pagerinimu (išskyrus einamąjį (paprastąjį) remontą), t. y. langų keitimas, lauko durų keitimas ir kt. Prieš atlikdamas būsto pagerinimo darbus, asmuo (šeima) privalo gauti Savivaldybės administracijos sutikimą, kuriame turi būti numatytos pagerinimui panaudotų lėšų atlyginimo sąlygos. Kai patalpų būklė pagerinama be nuomotojo sutikimo, patalpų pagerinimo išlaidos neatlyginamos ir nuomos mokestis nemažinamas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-18 22:08:34
This site is registered on wpml.org as a development site.