Numatomo parduoti savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas

Eil. Nr.Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas (unikalus Nr., adresas)Parduotas
(įvykusio aukciono data)
1.Pastatas – Administracinis (registro Nr. 44/836301, unikalus Nr. 6897-2007-2016, pažymėjimas plane 1B2p, bendras plotas 295,25 kv. m), kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (kuro rezervuaras, kanalizacijos šulinys, kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 6897-2007-2027) bei šiems objektams priskirtas 0,2507 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-1232-5836, kadastrinis Nr. 6874/0014:169 Varkalių k.v.), esantys Kulių g. 72, Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.Parduota 2023-11-14 
2.Pastatas – Administracinis (registro Nr. 44/1399899, unikalus Nr. 6896-7011-9011, pažymėjimas plane 1B1p, bendras plotas – 125,53 kv. m), pastatas – Sandėlis (unikalus Nr. 6896-7011-9022, pažymėjimas plane 2I1p, užstatytas plotas – 58,00 kv. m) ir šiems objektams priskirtas 0,1993 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2118-2841, kadastrinis Nr. 6827/0009:383 Grumblių k.v.), esantys Atžalyno g. 8, Grumblių k., Paukštakių sen., Plungės r. sav. 
3.Pastatas – Veršidė (unikalus Nr. 4400-4789-4564, pažymėjimas plane 1Ž1p, bendras plotas 0,00 kv. m, užstatytas plotas 600,00 kv. m, baigtumo procentas – 11 proc., statybos metai 1960, fiziškai pažeistas, paskirtis – Kita (fermų), esantis Sruojos g. 11, Rotinėnų k., Plungės r. sav. Parduota 2021-10-21
4.Pastatas – Karvidė (unikalus Nr. 4400-4789-4575, pažymėjimas plane 2Ž1p, bendras plotas 0,00 kv. m, užstatytas plotas 2081,00 kv. m, baigtumo procentas – 10 proc., statybos metai 1967, fiziškai pažeistas, paskirtis – Kita (fermų), esantis Rožių g. 2, Rotinėnų k., Plungės r. sav. Parduota 2021-10-21
5.Butas/Patalpa-butas (unikalus Nr.  6890-5001-0012:0001, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1A1p, bendras plotas 30,50 kv. m, statybos metai 1905, kambarių skaičius 1, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (butų)), esantis Žlibinų kel. 10-1, Glaudžių k., Plungės r. sav. su pastatu-malkine (unikalus Nr. 6890-5001-0020, pažymėjimas plane 2I1m, statybos metai 1980, užstatytas plotas 13,00 kv. m), esančiu Žlibinų kel. 10, Glaudžių k., Plungės r. sav. Parduota 2020-02-03
6.Negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos su rūsiu, pažym. (R-1) 39,52 kv. m (registro Nr. 80/34609, unikalus Nr. 6897-5011-3011:0002, pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 1B2p, bendras patalpos plotas – 363,20 kv. m), esanti Žemaičių g. 6-2, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės r.sav.; ½ dalis kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (kiemo aikštelė, skysto kuro rezervuaras, unikalus Nr. 6897-5011-3022), esanti Žemaičių g. 6, Žlibinų k., Plungės r.sav.  
7.Negyvenamoji patalpa – Ambulatorija su bendro naudojimo patalpomis: 3-1 (2/3 iš 2,39 kv. m), 3-5 (93/100 iš 29,97 kv. m), a-1 (1/3 iš 1,20 kv. m), a-2 (1/2 iš 8,66 kv. m), R-16 (1/2 iš 12,68 kv. m), R-20 (1/2 iš 9,52 kv. m), su rūsio patalpomis: R-11 (18,20 kv. m), R-12 (15,14 kv. m), R-13 (1,59 kv. m), R-14 (9,75 kv. m), R-15 (11,67 kv. m), R-19 (11,55 kv. m), viso 113,30 kv. m (registro Nr. 44/485728, unikalus Nr. 4400-0715-0538:1541, pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 1D2p, bendras patalpos plotas 121,36 kv. m), esanti Plungės g. 21A-3, Kantaučių k., Žlibinų sen., Plungės r. sav.; pastatas – Garažas (registro Nr. 80/37594, unikalus Nr. 6899-0007-3033, pažymėjimas plane 3I1p, užstatytas plotas 30,00 kv. m), esantis Plungės g. 21A, Kantaučių k., Plungės r. sav.; pastatas – Malkinė (registro Nr. 80/37594, unikalus Nr. 6899-0007-3044, pažymėjimas plane 4I1ž, užstatytas plotas 38,00 kv. m), esantis Plungės g. 21A, Kantaučių k., Plungės r. sav.; 1/18 dalis kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (kanalizacijos šuliniai, unikalus Nr. 6899-0007-3055), esantys Plungės g. 21A, Kantaučių k., Plungės r. sav.Parduota 2020-08-27
8.76/100 dalis pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr.  6895-8012-9010, pastato pažymėjimas plane 1A1m, bendras plotas  209,13 kv. m), esanti Ežero g. 7, Paežerės k., Plungės r. sav., su 76/100 dalimi kiemo statinių (unikalus Nr. 6895-8012-9052), esančių Ežero g. 7, Paežerės k., Plungės r. sav.Parduota 2022-03-04 
9.Pastatas – Karvidė (unikalus Nr. 4400-4507-4897, pažymėjimas plane 1F1p, būklė fiziškai pažeistas, statybos metai 1965, baigtumo procentas 41 proc., bendras plotas 196,61 kv. m, paskirtis – Kita (fermų)), esantis Stanelių g. 11, Kėkštų k., Plungės r. sav. Parduota 2020-04-30
10.Pastatas – Administracinis (unikalus Nr. 6893-8001-0012, registro Nr. 80/13132, plane pažymėto 1B3p, bendras plotas 569,75 kv. m, statybos metai – 1938), esantis Telšių g. 3, Plungės m. ir kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 6893-8001-0045, statybos metai 1968, fizinio nusidėvėjimo procentas 75 proc.), esanti Telšių g. 3, Plungės m. Parduota 2020-05-21
11.Pastatas – Garažas (unikalus Nr. 6898-4012-8026, pastato  pažymėjimas plane 2I1p, statybos metai 1984, užstatytas plotas 27 kv. m), esantis Didžioji g. 5, Platelių mstl., Plungės r. sav.Parduota 2022-03-21 
12.Pastatas – Vaikų lopšelis-darželis (unikalus Nr. 6898-1009-8013, registro Nr. 44/1334364, pastato pažymėjimas plane 1C2p, statybos metai 1981, bendras plotas 741,25 kv. m), esantis Vienuolyno g. 2, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r. sav. ir kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (pavėsinės, kiemo aikštelė, tvora) (unikalus Nr.6898-1009-8024, registro Nr. 44/1334364), esantys Vienuolyno g. 2, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r. sav. Parduota 2020-04-30
13.2/5 dalis pastato – Ūkinio pastato (registro Nr. 80/13214, un. Nr. 6896-0005-5024, pažymėjimas plane 5I1p, statybos metai 1960, užstatytas plotas 251,00 kv. m), esančio Telšių g. 19 B, Plungės m.Parduota 2020-06-11
14.Pastatas – Tvartas (unikalus Nr. 4400-5082-7559, registro Nr. 44/2149492, pažymėjimas plane 1I1m, statybos metai 1908, tūris 442 kub. m, užstatytas plotas 134 kv. m, paskirtis – pagalbinio ūkio), esantis Šatrijos Raganos g. 8, Medingėnų k., Plungės r. sav., ir Pastatas – Daržinė (unikalus Nr. 4400-5085-8912, registro Nr. 44/2149492, pažymėjimas plane 2I1ž, fiziškai pažeistas, statybos metai 1908, tūris 437 kub. m, užstatytas plotas 140 kv. m, paskirtis – pagalbinio ūkio, esantis Šatrijos Raganos g. 8, Medingėnų k., Plungės r. sav.Parduota 2022-12-23 
15.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu Bendro naudojimo patalpomis a-1 (0,69 kv. m) (unikalus Nr. 6892-4000-4016:0001, registro Nr. 80/13614, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2m, statybos metai 1924, bendras plotas 19,22 kv. m), esantis Vytauto g. 13A-1, Plungės m.
su negyvenama patalpa-Ūkio patalpa (unikalus Nr. 6892-4000-4027:0002, registro Nr. 80/13609, pažymėjimas plane  3I1p-3, statybos metai 1970, bendras plotas 5,99 kv. m), esanti Vytauto g. 13A-3A, Plungės m. ir  
negyvenama patalpa-Ūkio patalpa (unikalus Nr. 6892-4000-4027:0004, registro Nr. 80/13611, pažymėjimas plane  3I1p-5, statybos metai 1970, bendras plotas 6,46 kv. m), esanti Vytauto g. 13A-5A, Plungės m.
Parduota 2020-01-16
16. Negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos (unikalus Nr. 6893-5001-5018:0010, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas plane 2B2p, statybos metai – 1935, rekonstravimo metai – 1959, bendras plotas – 310,38 kv. m, paskirtis – administracinė), esanti Vytauto g. 7-1, Plungės m. Parduota 2021-04-15
17.Butas/Patalpa-Pagalbinė patalpa su bendro naudojimo patalpomis: a-1 Koridorius 0,04 kv. m (1/117 iš 4,69 kv. m), a-2 Fojė 0,27 kv. m (1/126 iš 34,33 kv. m) (unikalus Nr. 6896-7003-8011:0115, registro Nr. 80/47849, pastato, kuriame yra butas, pažymėtas plane 1N5p, statybos metai – 1967, bendras plotas – 16,31 kv. m), esantis A. Vaišvilos g. 33-104, Plungės m. Parduota 2020-01-24
18.Pastatas – Sandėlis (unikalus Nr. 4400-2334-8710, registro Nr. 44/1505643, pastato pažymėjimas plane 1F1p, statybos metai 1980, bendras plotas 0,00 kv. m, užstatytas plotas 700,00 kv. m, tūris 1260 kub. m, baigtumo procentas 19 proc.), esantis Rožių g. 29, Kantaučių k., Plungės r. sav. Parduota  2021-06-03
19.Pastatas-Kiaulidžių kompleksas (unikalus Nr. 4400-2334-8596, registro Nr. 44/1505633, pastato pažymėjimas plane 1Ž1p, fiziškai pažeistas, statybos metai 1980, bendras plotas 0,00 kv. m, užstatytas plotas 15,00 kv. m, tūris 32 kub. m, baigtumo procentas 7 proc.), esantis Sendvario g. 7, Kantaučių k., Plungės r. sav. Parduota 2020-02-27
20.Kiti inžineriniai statiniai – Benzino kolonėlė (unikalus Nr. 4400-2300-6520, registro Nr. 44/1491167, pastato pažymėjimas plane K, fiziškai pažeistas, statybos metai 1980, plotas 15,00 kv. m, baigtumo procentas 10 proc.), esantys Plungės g. 48, Kantaučių k., Plungės r. sav. Parduota 2020-02-27
21.Pastatas – Kultūros namai (unikalus Nr. 6896-0011-5023, registro Nr. 44/851254, pastato pažymėjimas plane 2C2p, statybos metai 1987, bendras plotas 509,31 kv. m), esantis Liepgirių g. 27, Narvaišių k., Plungės r. sav. 
22.Butas/Patalpa – butas su rūsiu pažymėtu plane P-1 (1,96 kv. m) (unikalus Nr. 6888-5000-1015:0006, registro Nr. 80/40886, pastato, kuriame yra butas, pažymėtas plane 1A1m, bendras plotas – 42,62 kv. m, statybos metai – 1885, rekonstravimo metai 1963), esantis Babrungo g. 2-6, Plungės m.; pastatas – Sandėlis (unikalus Nr. 6888-5000-1115, registro Nr. 44/1373918, užstatytas plotas 8 kv. m, statybos metai 1970, pažymėjimas plane 11I1ž), esantis Babrungo g. 2, Plungės m.; pastatas – Sandėlis (unikalus Nr. 6888-5000-1126, registro Nr. 44/1373918, užstatytas plotas 8,00 kv. m, pažymėjimas plane 12I1ž, statybos metai 1970), esantis Babrungo g. 2, Plungės m.; ir 1/8 dalis kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas) (unikalus Nr. 6888-5000-1159, statybos metai 1970, esantys Babrungo g. 2, Plungės m.
 Parduota 2021-09-23
23.Butas/patalpa – butas (unikalus Nr. 6892-6000-3017:0006, registro Nr. 80/38315, bendras plotas – 33,81 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 4A1m, statybos metai 1926), esantis Vytauto g. 6a-6, Plungės m., su priklausiniu negyvenamąja patalpa – Sandėliu (unikalus Nr. 4400-4511-2621:1429 registro Nr. 44/2114947, pažymėjimas plane 8I1p-8, bendras plotas 10,92 kv. m, statybos metai 1975), esančia Vytauto g. 6-8, Plungės m. Parduota 2021-03-15
24.Butas/patalpa – butas su rūsio patalpomis P-15 (7,52 kv. m) 1/3 iš 22,57 kv. m. Su bendro naudojimo patalpomis a-1 (0.43 kv. m) 1/14 iš 6,00 kv. m, a-2 (5.97 kv. m) 1/7 iš 41,81 kv. m, a-5 (0.46 kv. m) 1/5 2,32 kv. m, a-6 (0.98 kv. m) 1/5 iš 4,90 kv. m, a-18 (0.25 kv. m) 1/5 iš 1,26 kv. m (unikalus Nr. 6893-5000-3016:0008, registro Nr. 80/45695, bendras plotas 15,25 kv. m, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1N2/m,  statybos metai 1935), esantis Birutės g. 10-5, Plungės m. ir 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (šulinys, tvora) (unikalus Nr. 6893-5000-3038, registro Nr. 80/5927), esančių Birutės g. 10, Plungės m. Parduota  2021-04-15
25.Svirnas (unikalus Nr. 4400-5329-9046, pažymėjimas plane 2I1/m, užstatytas plotas 293 kv. m, statybos metai 1810, fiziškai pažeistas), esantis Dvaro g. 5, Šateikių k., Plungės r. sav.
Ledainė (unikalus Nr. 4400-5329-9050, pažymėjimas plane 3H1/p, bendras plotas 62,8 kv. m, statybos metai 1810, fiziškai pažeistas), esanti Dvaro g. 5, Šateikių k., Plungės r. sav.
Kluonas (unikalus Nr. 4400-5329-9071, pažymėjimas plane 4I1/m, užstatytas plotas 885 kv. m, statybos metai 1910, fiziškai pažeistas), esantis Dvaro g. 5, Šateikių k., Plungės r. sav.
Alaus darykla (unikalus Nr. 4400-5329-9039, pažymėjimas plane 1P1/p, bendras plotas 1670,88 kv. m, statybos metai 1910), esanti Dvaro g. 5, Šateikių k., Plungės r. sav.
Arklidė (unikalus Nr. 4400-5329-9082, pažymėjimas plane 5I1/p, užstatytas plotas 1357 kv. m, statybos metai 1902, fiziškai pažeistas), Dvaro g. 5, Šateikių k., Plungės r. sav.
21/500 dalis pastato – Administracinio (Oranžerijos – sodininko namo) (unikalus Nr. 6880-0000-2015, registro Nr. 80/17934, pažymėjimas plane 1B1p, bendras plotas 561,78 kv. m, statybos metai 1890), esanti Dvaro g. 2, Šateikių k., Plungės r. sav.
 
26.Butas/Patalpa – Butas su rūsiu 11,16 kv. m., pažym. P-4; 5 (unikalus Nr. 6897-8005-4012:0003, registro Nr. 80/32768, bendras plotas 55,18 kv. m, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1978), esantis Sruojos g. 1-3, Varkalių k., Plungės r. sav. su 1/3 dalimi Pastato-Ūkinio pastato (unikalus Nr. 6897-8005-4023, registro Nr. 80/32818, užstatytas plotas 49,00 kv. m, statybos metai 1978, pažymėjimas plane 2I1p), 1/3 dalimi pastato-Daržinės (unikalus Nr. 6897-8005-4034, registro Nr. 80/32818, užstatytas plotas 33,00 kv. m, statybos metai 1978, pažymėjimas plane 3I1ž), 1/3 dalimi pastato-Sandėlio (unikalus Nr. 6897-8005-4045, registro Nr. 80/32818, užstatytas plotas 7,00 kv. m, statybos metai 1978, pažymėjimas plane 4I1ž) ir 1/3 dalimi kitų inžinerinių statinių-Kiemo statinių (kanalizacijos šuliniai, stoginės) (unikalus Nr. 6897-8005-4067, registro Nr. 80/32818), esančiais Sruojos g. 1, Varkalių k., Plungės r. sav. Parduota 2021-08-09
27.Butas/patalpa – butas su rūsio patalpomis P-13 (0,99 kv. m.) 1/1 iš 0,99 kv. m., P-14 (5.09 kv. m.) 1/2 iš 10,18 kv. m. Su bendro naudojimo patalpomis: a-1 (0,43 kv. m.) 1/14 iš 6 kv. m., a-7 (5,92 kv. m.) 1/7 iš 41,46 kv. m., a-8 (2,04 kv. m.) 1/6 iš 12,23 kv. m., a-10 (0,37 kv. .m.) 1/7 iš 2,62 kv. m., a-11 (1,09 kv. m.) 1/7 iš 7,62 kv. m., a-12 (0,79 kv. m.)1/7 iš 5,51 kv. m., a-15 (0,19 kv. m.) 1/7 iš 1,33 kv. m. (unikalus Nr. 6893-5000-3016:0011, registro Nr. 80/45698, bendras plotas 33,34 kv. m, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1N2/m,  statybos metai 1935), esantis Birutės g. 10-10, Plungės m. ir 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (šulinys, tvora) (unikalus Nr. 6893-5000-3038, registro Nr. 80/5927), esančių Birutės g. 10, Plungės m.Parduota 2021-11-18
28.Viename aukcione 8 butai, esantys Telšių g. 16, Plungės m.: 1.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu 11,70 kv. m pažymėtu R-6, su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 1/11 iš 7,84 kv. m; (a-2) 1/11 iš 16,61 kv. m; (R-3) 1/5 iš 10,67 kv. m, iš viso bendr.n.p. 4,35 kv.m (unikalus Nr. 6893-2001-2012:0004, registro Nr. 80/42188, bendras plotas 47,95 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-2, Plungės m. 2.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu 35,55 kv. m pažymėtu R-10, su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 1/11 iš 7,84 kv. m; (a-2) 1/11 iš 16,61 kv. m; (a-3) 1/7 iš 2,51 kv. m; (a-4) 1/5 iš 11,45 kv.m; (a-6) ½ iš 6,7 kv.m; (R-13) ¼ iš 6,81 kv.m iš viso bendr.n.p. 9,92 kv.m (unikalus Nr. 6893-2001-2012:0005, registro Nr. 80/42189, bendras plotas 46,64 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-5, Plungės m. su 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (kiemo aikštelė, šulinys, lauko tualetas) (unikalus Nr. 6893-2001-2034, registro Nr. 80/13197 statybos metai 1932), esanti Telšių g. 16, Plungės m. 3.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu 21,12 kv. m pažymėtu R-5, su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 1/11 iš 7,84 kv. m; (a-2) 1/11 iš 16,61 kv. m; (a-3) 1/7 iš 2,51 kv. m; (a-4) 1/5 iš 11,45 kv. m; (a-6) ½ iš 6,7 kv. m, iš viso bendr.n.p. 8,22 kv. m (unikalus Nr. 6893-2001-2012:0006, registro Nr. 80/42190, bendras plotas 45,22 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-6, Plungės m. 4.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu 15,84 kv. m pažymėtu R-14, su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 1/11 iš 7,84 kv. m; (a-2) 1/11 iš 16,61 kv. m; (a-5) 1/2 iš 5,01 kv. m; (a-7) ½ iš 7,84 kv. m; (R-13) ¼ iš 6,81 kv. m, iš viso bendr.n.p. 10,35 kv.m (unikalus Nr. 6893-2001-2012:0008, registro Nr. 80/42192, bendras plotas 50,51 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-7, Plungės m. 5.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu R8 (7,31 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 1/11 iš 7,84 kv. m; (a-2) 1/11 iš 16,61 kv. m; (a-5) 1/2 iš 5,01 kv. m; (a-7) ½ iš 7,84 kv. m; (R-2) 2,00 kv. m; (R-3) 1/5 iš 10,67 kv. m; (R-7) 3,00 kv.m, iš viso bendr.n.p. 15,78 kv.m (unikalus Nr. 6893-2001-2012:0009, registro Nr. 80/42193, bendras plotas 44,99 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-8, Plungės m. 6.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu R7 86/100 iš 21,34 kv. m – (18,34 kv. m), su bendro naudojimo patalpomis: a-1 1/11 iš 7,84 kv. m – (0,71 kv. m); a-2 1/11 iš 16,61 kv. m – (1,51 kv. m); a-3 1/7 iš 2,51 kv. m – (0,36 kv. m); a-4 1/5 iš 11,45 kv. m – (2,29 kv. m); R-2 106/1000 iš 18,90 kv. m – (2,00 kv. m); R-3 1/5 iš 10,67 kv. m – (2,13 kv. m), iš viso bendr.n.p. 9,00 kv.m (unikalus Nr. 6893-2001-2012:0010, registro Nr. 80/42194, bendras plotas 28,29 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-9, Plungės m. 7.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu 14,88 kv. m pažymėtu R-9, su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 1/11 iš 7,84 kv. m; (a-2) 1/11 iš 16,61 kv. m; (a-3) 1/7 iš 2,51 kv. m; (a-4) 1/5 iš 11,45 kv. m; (R-13) ¼ iš 6,81 kv. m; (R-14) 1,85 kv.m, iš viso bendr.n.p. 8,42 kv. m (unikalus Nr. 6893-2001-2012:0011, registro Nr. 80/42195, bendras plotas 27,26 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-10, Plungės m. 8.Butas/Patalpa-Butas su rūsiu 6,05 kv. m pažymėtu R-1, su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 1/11 iš 7,84 kv. m; (a-2) 1/11 iš 16,61 kv. m; (a-3) 1/7 iš 2,51 kv. m; (a-4) 1/5 iš 11,45 kv. m, iš viso bendr.n.p. 4,87 kv. m (unikalus Nr. 4400-1321-0685:5220, registro Nr. 44/903581, bendras plotas 25,12 kv. m, pastato, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932), esantis Telšių g. 16-10B, Plungės m. 9.Negyvenamoji patalpa – Neįrengta palėpė (unikalus Nr. 4400-1513-3696:2201, registro Nr. 44/1054663, bendras plotas 33,12 kv. m, baigtumo procentas 40, pastato, kuriame yra patalpa pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1932, esanti Telšių g. 16-9A, Plungės m.
 Parduota 2023-08-18
29.Butas/Patalpa – butas su rūsiu (unikalus Nr. 6899-2000-1019:0007, registro Nr. 80/40863, bendras plotas 91,86 kv. m, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1A3p, statybos metai 1992), esantis  Birutės g. 71-8, Plungės m. Parduota 2021-08-23
30.Pastatas – Sargo namas, Terasos T1 plotas – 6,54 kv. m, T2 plotas – 41,37 kv.m  (unikalus Nr. 4400-5619-0395, registro Nr. 44/2606376, bendras plotas 11,16 kv. m, pastatas plane pažymėtas 1H1/p, fiziškai pažeistas, statybos metai 1975), esantis Kūbakių g. 1, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav.  Parduota 2023-05-24
31.Butas / Patalpa-butas su bendro naudojimo patalpomis: (a-3) 0,13 kv. m, (a-4) 1,45 kv. m, (a-6) 0,71 kv. m; iš viso: 2,29 kv. m (unikalus Nr. 6893-0000-4012:0014, registro Nr. 80/47397, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1A2m, bendras plotas 17,97 kv. m, statybos metai 1930), esantis Birutės g. 28-13, Plungės m., su pastatu – ūkiniu (unikalus Nr. 6893-0000-4123, registro Nr. 80/6148, pažymėjimas plane 12I1ž, užstatytas plotas 11,00 kv. m, statybos metai 1976), esančiu Birutės g. 28, Plungės m. Parduota 2021-08-23
32.Butas / Patalpa-butas (unikalus Nr. 6893-3000-1045:0003, registro Nr. 80/5839, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 2A1ž, bendras plotas 15,10 kv. m, statybos metai 1933, rekonstravimo metai 1965), esantis Aušros g. 8A-3, Plungės m., ir 1/11 kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas, šiukšlių dėžė) (unikalus Nr. 6893-3000-1056, registro Nr. 80/5846), esantys Aušros g. 8, Plungės m.Parduota 2022-12-23 
33.Negyvenamoji patalpa – Sandėlis (unikalus Nr. 4400-4418-7297:3918, registro Nr. 44/2094484, pažymėjimas plane 9I1p, bendras plotas 12,52 kv. m, statybos metai 1975), esanti Vytauto g. 6-13, Plungės m. Parduota 2021-08-09
34.Pastatas – Kiaulidė (unikalus Nr. 4400-5619-3121, registro Nr. 44/1071218, pastatas pažymėtas plane  6Ž1b, statybos metai 1978, bendras plotas 0 kv. m, užstatytas plotas 856,00 kv. m, fiziškai pažeistas), esantis A. Plechavičiaus g. 5C, Milašaičių k., Plungės r. sav. 
35.Pastatas – Karvidė (unikalus Nr. 4400-5619-0162, registro Nr. 44/2606361, pastato pažymėjimas plane 1Ž1/b, statybos metai 1962, bendras plotas 0 kv. m, užstatytas plotas 1 174.00 kv. m, fiziškai pažeistas), esantis Vingio g. 13, Lazdenių k., Plungės r. sav.Parduota 2023-09-12 
36.Butas / patalpa – Butas su rūsiu Nr. 4 (unikalus Nr. 6897-7006-5012:0004, registro Nr. 80/2304, pastatas, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1977, bendras plotas 77,96 kv. m), esanti Dvaro g. 10-4, Gegrėnų k., Plungės r.  sav.
ir su ½ dalimi pastato-Ūkinio pastato (unikalus Nr. 6897-7006-5067, registro Nr. 80/2296, pažymėjimas plane 6I1p, statybos metai 1977, užstatytas plotas 46,00 kv. m), esančia  Dvaro g. 10, Gegrėnų k., Plungės r. sav.  
 Pastatas – Sandėlis (unikalus Nr. 6897-7006-5078, registro Nr. 80/2296, pažymėjimas plane 7I1p, statybos metai 1977, užstatytas plotas 7,00 kv. m),
 ¼ dalimi kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių (kanalizacijos šuliniai, šiukšlių dėžė) (unikalus Nr. 6897-7006-5092, registro Nr. 80/2296), esantys Dvaro g. 10, Gegrėnų k., Plungės r. sav.
 Parduota 2021-12-06
37.Butas / patalpa-Butas su rūsiu 14,3 kv. m, pažymėtu 1/3 P1-11:P1-13 (unikalus Nr. 6898-3009-6017:0008, registro Nr. 80/49400, pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1D2p, statybos metai 1983, rekonstrukcijos metai 2001, bendras plotas 34,55 kv. m), esantis Telšių g. 14-7, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r. sav. Parduota 2021-12-06
38.Negyvenamoji patalpa – Patalpa su rūsiu 61,96 kv. m, pažymėtu: R-1, R-18, R-19, R-23, R-24, R-25, R-26. Su bendro naudojimo patalpomis: a-2, (1/5 iš 3,56 kv. m), a-3 (1/5 iš 12,87 kv. m). Iš viso: 3,28 kv. m (unikalus Nr. 4400-3061-1135:4154, registro Nr. 44/1732794, bendras plotas 196,25 kv. m,  pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 1D2p, naudojimo paskirtis – gydymo, statybos metai 1979), esanti Telšių g. 10B-5, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav.
Ir 1/6 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 6897-9010-0063, registro Nr. 80/41412, statybos metai 1979), esantys Telšių g. 10B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav.
Parduota 2022-01-13 
39.Butas / patalpa – Butas su rūsio patalpomis: P-9 (2,21 kv. m) 1/1 iš 2,21 kv. m, P-7 (4,77 kv. m) 1/3 iš 14,31 kv. m. Su bendro naudojimo patalpomis: a-1 (0,43 kv. m) 1/14 iš 6 kv. m, a-7 (5,92 kv. m) 1/7 iš 41,46 kv. m, a-8 (2,04 kv. m), 1/6 iš 12,23 kv. m, a-9 (1,28 kv. m), 1/5 iš 6,38 kv. m, a-10 (0,37 kv. m), 1/7 iš 2,62 kv. m, a-11 (1,09 kv. m), 1/7 iš 7,62 kv. m, a-12 (0,79 kv. m), 1/7 iš 5,51 kv. m, a-13 (0,38 kv. m), 1/5 iš 1,90 kv. m, a-14 (0,66 kv. m), 1/5 iš 3,31 kv. m, a-15 (0,19 kv. m), 1/7 iš 1,33 kv. m, (unikalus Nr. 6893-5000-3016:0012, registro Nr. 80/45699, bendras plotas 11,83 kv. m; pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1N2/m, statybos metai 1935), esantis Birutės g. 10-11, Plungės m.,
ir 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys, tvora) (unikalus Nr. 6893-5000-3038, registro Nr. 80/5927), esančių Birutės g. 10, Plungės m.
 Parduota 2021-12-06
40.Butas/patalpa – butas su bendro naudojimo patalpomis: (a-1) 0,15 kv. m, (a-2) 1,30 kv. m, iš viso – 1,45 kv. m (unikalus Nr. 6893-0000-4012:0010, registro Nr. 80/47393, bendras plotas 12,50 kv. m; pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane 1A2m, statybos metai 1930), esantis Birutės g. 28-4, Plungės m.,
pastatas – Ūkinis (unikalus Nr. 6893-0000-4056, registro Nr. 80/6148, užstatytas plotas 11,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 5I1ž, statybos metai 1976),
ir 1/16 kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šiukšlių dėžė, lauko tualetas, kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 6893-0000-4256, registro Nr. 80/6148), esantys Birutės g. 28, Plungės m.
Parduota 2022-01-13 
41.Pastatas – Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6896-2008-7017, registro Nr. 80/17656, bendras plotas 268,17 kv. m, pastato pažymėjimas plane 1A2p, statybos metai 1962),
Pastatas – Garažas (unikalus Nr. 6896-2008-7028, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 37,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 2G1m, statybos metai 1962)
Pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6896-2008-7039, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 18,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 3G1m, statybos metai 1962),
Pastatas – Malkinė (unikalus Nr. 6896-2008-7048, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 14,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 4I1m, statybos metai 1962),
Pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6896-2008-7050, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 26,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 5I1m, statybos metai 1962),
Pastatas – Daržinė (unikalus Nr. 6896-2008-7060, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 14,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 6I1m, statybos metai 1962),
Pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6896-2008-7071, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 25,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 7I1p, statybos metai 1962),
 Pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6896-2008-7082, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 50,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 8I1p, statybos metai 1962),
Pastatas – Daržinė (unikalus Nr. 6896-2008-7093, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 45,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 9I1m, statybos metai 1962),
Pastatas – Viralinė (unikalus Nr. 6896-2008-7106, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 12,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 10I1m, statybos metai 1962),
Pastatas – Šiltnamis (unikalus Nr. 6896-2008-7117, registro Nr. 80/17656, užstatytas plotas 21,00 kv. m, pastato pažymėjimas plane 11Š1g, statybos metai 1962),
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (šulinys K1, kanalizacijos šulinys K2, skysto kuro rezervuaras K3) (unikalus Nr. 6896-2008-7128, registro Nr. 80/17656), esantys Luknos g. 4, Stalgėnų k. Plungės r. sav.
Parduota 2023-08-18 
42.8018/22007 dalys (iš 3/5 Savivaldybei priklausančių dalių) Negyvenamosios patalpos – Ambulatorijos su rūsiu 85,65 kv. m (iš 235,09 kv. m) ir bendro naudojimo patalpomis: 2/9 (a-1) 1,63 kv. m, 1/5 (a-2) 3,56 kv. m, 1/5 (a-3) 12,87 kv. m, viso: 1,33 kv. m (iš 3,64 kv. m)  (unikalus Nr. 4400-4589-5129:8416, registro Nr. 44/2130731, pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 1D2p, naudojimo paskirtis – gydymo, bendras plotas 220,07 kv. m, statybos metai 1979), esančios Telšių g. 10B-3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav. ir 3/50 (iš 1/10 dalies) kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (kiemo aikštelė) (unikalus Nr. 6897-9010-0063, registro Nr. 80/41412, statybos metai 1979), esantys Telšių g. 10B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav. Parduota 2022-01-13
43.Pastatas – Mokykla (unikalus Nr. 6896-2010-1014, registro Nr. 44/2824130, pastato pažymėjimas plane 1C2p, bendras plotas – 2089,52 kv. m, statybos metai 1962), esantis Mokyklos g. 1, Stalgėnų k., Plungės r. sav.,  su priklausiniais:
kitais inžineriniais statiniais – Kanalizacijos šuliniu (unikalus Nr.4400-6078-1073, registro Nr. 44/2824130, pažymėjimas plane k13),
kitais inžineriniais statiniais – Kanalizacijos šuliniu (unikalus Nr. 4400-6078-1095, registro Nr. 44/2824130, pažymėjimas plane k15),
kitais inžineriniais statiniais – Kanalizacijos šuliniu (unikalus Nr. 4400-6078-1084, registro Nr. 44/2824130, pažymėjimas plane k16), esančiais Mokyklos g. 1, Stalgėnų k., Plungės r. sav.
 
44.Pastatas – Mokykla (unikalus Nr. 6899-5008-6011, registro Nr. 44/780222, pastato pažymėjimas plane 1C2p, statybos metai 1969, bendras plotas 982,09 kv. m), esantis Mokyklos g. 5, Stanelių k., Plungės r. sav., su priklausiniais:
pastatu – ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 6899-5008-6022, registro Nr. 44/780222, pastato pažymėjimas plane 2I1p, statybos metai 1969, užstatytas plotas 55,00 kv. m),
kitais inžineriniais statiniais – Kiemo aikštele (unikalus Nr.4400-5980-5500, registro Nr. 44/780222, pažymėjimas plane k),
kitais inžineriniais statiniais – Kanalizacijos šuliniu (unikalus Nr. 4400-5980-5522, registro Nr. 44/780222, pažymėjimas plane k2),
kitais inžineriniais statiniais – Kanalizacijos šuliniu (unikalus Nr. 4400-5980-5533, registro Nr. 44/780222, pažymėjimas plane k3),
kitais inžineriniais statiniais – Kanalizacijos šuliniu (unikalus Nr. 4400-5980-5544, registro Nr. 44/780222, pažymėjimas plane k4), esančiais Mokyklos g. 5, Stanelių k., Plungės r. sav.
 
45.Pastatas – Mokykla (unikalus Nr. 4400-0712-7651, registro Nr. 44/1080796, statybos metai 1963,  pastato pažymėjimas  plane 1C1m, bendras plotas 759,66 kv. m), pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0712-7684, registro įrašo Nr. 44/1080796, pastato pažymėjimas  plane 2l1m, statybos metai 1978, užstatytas plotas 210,00 kv. m), pastatas – Šiltnamis (unikalus Nr. 4400-0712-7719, registro įrašo Nr. 44/1080796, pažymėjimas  plane 3l1ž, statybos metai 1978, užstatytas plotas 39,00 kv. m), kiti statiniai – Kiemo  statiniai (šulinys, lauko tualetas) (unikalus Nr. 4400-0712-8060, registro įrašo Nr.  44/1080796), esantys Žlibinų g. 2, Kantaučių k., Plungės r. sav.Parduota 2023-08-18 
46.Negyvenama patalpa – Administracinės patalpos (unikalus Nr. 4400-4946-3185:3207, registro Nr. 44/2215070, pastatas, kuriame yra patalpa, plane pažymėtas 2B2/p, statybos metai – 1935, bendras patalpos plotas – 113,48 kv. m), esančią Vytauto g. 7-7, Plungės m.Parduota 2023-05-24
47.Pastatas – Grūdų malūnas (unikalus Nr. 4400-5607-1952, registro Nr. 44/2600029, pastatas pažymėtas plane 1P1/ž, statybos metai 1962, bendras plotas 176,49 kv. m), esantis Vingio g. 18, Gilaičių k., Plungės r. sav.
48.Butas/Patalpa-butas (unikalus Nr. 6895-9007-3016:0001, registro Nr. 80/32708, pastatas, kuriame yra butas pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai 1959, bendras plotas 86,30 kv.m), esančiam Liepų g. 35-3, Vaitkių k., Plungės r. sav., su priklausiniais:
pastatu-daržine (unikalus Nr. 6895-9007-3027, registro Nr. 80/32702, pažymėjimas plane 2I1m, užstatytas plotas 31,00 kv.m),
pastatu – ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 6895-9007-3038, registro Nr. 80/32702, pažymėjimas plane 3I1m, užstatytas plotas 31,00 kv. m),
1/3 dalis kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys) (unikalus Nr. 6895-9007-3092, registro Nr. 80/32702), esančių Liepų g. 35, Vaitkių k., Plungės r. sav.
Parduota 2023-06-29
49.Žemės sklypas (registro Nr. 68/25004, unikalus Nr. 6877-0008-0066, kadastro Nr. 6877/0008:66 Žemaičių Kalvarijos k. v., plotas 0,0400 ha, naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba),
pastatas – Gyvenamasis namas (registro Nr. 68/25004, unikalus Nr. 6894-0010-1010, pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai 1940, bendras plotas 44,95 kv. m),
pastatas – Ūkinis pastatas (registro Nr. 68/25004, unikalus Nr. 6894-0010-1024, pažymėjimas plane 2I1ž, statybos metai 1940, užstatytas plotas 35,00 kv. m), pastatas – Ūkinis pastatas (registro Nr. 68/25004, unikalus Nr. 6894-0010-1030, pažymėjimas plane 3I1ž, statybos metai 1974, užstatytas plotas 11,00 kv. m) ir kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (šulinys, lauko tualetas) (registro Nr. 68/25004, unikalus Nr. 6894-0010-1041, statybos metai 1973), esantys Alsėdžių g. 16, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r. sav.
50.1. Butas/Patalpa – butas su rūsio patalpomis P-11 (9,34 kv. m) ½ iš 18,68 kv. m Su bendro naudojimo patalpomis a-1 (0,43 kv. m) 1/14 iš 6,00 kv. m, a-2 (5,97 kv. m) 1/7 iš 41,81 kv. m, a-4 (3,83 kv. m) ½ iš 7,66 kv. m, a-16 (0,91 kv. m) ½ iš 1,81 kv. m, a-17 (2,29 kv. m) ½ iš 4,58 kv. m (Unikalus Nr. 6893-5000-3016:0006, registro Nr. 80/45693, pastatas, kuriame yra patalpa pažymėjimas plane 1N2/m, statybos metai 1935, bendras plotas 41,00 kv. m), esantis Birutės g. 10-2, Plungės m. su priklausiniais:
45/100 dalimi pastato – Sandėlio (registro Nr. 80/5927, unikalus Nr. 6893-5000-3027, pažymėjimas plane 2I2/p, statybos metai 1935, užstatytas plotas 47,00 kv. m), esančia Birutės g. 10, Plungės m.,
ir 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys, tvora) (registro Nr. 80/5927, unikalus Nr. 6893-5000-3038), esančių Birutės g. 10, Plungės m.
2. Butas/Patalpa – butas su rūsio patalpomis P-15 (7,52 kv. m) 1/3 iš 22,57 kv. m. Su bendro naudojimo patalpomis a-1 (0,43 kv. m) 1/14 iš 6,00 kv. m, a-2 (5,97 kv. m) 1/7 iš 41,81 kv. m., a-3 (3,94 kv. m) 1/3 iš 11,83 kv. m, a-5 (0,46 kv. m) 1/5 iš 2,32 kv. m, a-6 (0,98 kv. m) 1/5 iš 4,90 kv. m, a-18 (0,25 kv. m) 1/5 iš 1,26 kv. m (registro Nr. 80/45694, unikalus Nr. 6893-5000-3016:0007, pastatas, kuriame yra patalpa pažymėjimas plane 1N2/m, statybos metai 1935, bendras plotas 20,30 kv. m), esantis Birutės g. 10-4, Plungės m. su 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys, tvora) (registro Nr. 80/5927, unikalus Nr. 6893-5000-3038), esančių Birutės g. 10, Plungės m.
3. Butas/Patalpa – butas su rūsio patalpomis P-12 (1,04 kv. m), 1/1 iš 1,04 kv. m, P-14 (5,09 kv. m) 1/2 iš 10,18 kv. m. Su bendro naudojimo patalpomis a-1 (0,43 kv. m) 1/14 iš 6,00 kv. m, a-2 (5,97 kv. m) 1/7 iš 41,81 kv. m, a-3 (3,94 kv. m) 1/3 iš 11,83 kv. m, a-5 (0,46 kv. m) 1/5 iš 2,32 kv. m, a-6 (0,98 kv. m) 1/5 iš 4,90 kv. m, a-18 (0,25 kv. m) 1/5 iš 1,26 kv. m (registro Nr. 80/45697, unikalus Nr. 6893-5000-3016:0010, pastatas, kuriame yra patalpa pažymėjimas plane 1N2/m, statybos metai 1935, bendras plotas 11,53 kv. m), esantis Birutės g. 10-7, Plungės m. su 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys, tvora) (registro Nr. 80/5927, unikalus Nr. 6893-5000-3038), esančių Birutės g. 10, Plungės m.
4. Butas/Patalpa – butas su rūsio patalpomis P-5 (7,75 kv. m) 1/2 iš 15,49 kv. m. Su bendro naudojimo patalpomis: a-1 (0,43 kv. m) 1/14 iš 6,00 kv. m, a-7 (5,92 kv. m) 1/7 iš 41,46 kv. m, a-8 (2,04 kv. m) 1/6 iš 12,23 kv. m, a-9 (1,28 kv. m) 1/5 iš 6,38 kv. m, a-10 (0,37 kv. m) 1/7 iš 2,62 kv. m, a-11 (1,09 kv. m) 1/7 iš 7,62 kv. m, a-12 (0,79 kv. m) 1/7 iš 5,51 kv. m, a-13 (0,38 kv. m) 1/5 iš 1,90 kv. m, a-14 (0,66 kv. m) 1/5 iš 3,31 kv. m, a-15 (0,19 kv. m) 1/7 iš 1,33 kv. m (registro Nr. 80/45700, unikalus Nr. 6893-5000-3016:0013, pastatas, kuriame yra patalpa pažymėjimas plane 1N2/m, statybos metai 1935, bendras plotas 26,67 kv. m), esantis Birutės g. 10-12, Plungės m. su 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys, tvora) (registro Nr. 80/5927, unikalus Nr. 6893-5000-3038), esančių Birutės g. 10, Plungės m.
5. Butas/Patalpa – butas su rūsio patalpomis P-8 (2,21 kv. m) 1/1 iš 2,21 kv. m, P-7 (4,77 kv. m) 1/3 iš 14,31 kv. m. Su bendro naudojimo patalpomis: a-1 (0,43 kv. m) 1/14 iš 6 kv. m, a-7 (5,92 kv. m) 1/7 iš 41,46 kv. m, a-8 (2,04 kv. m) 1/6 iš 12,23 kv. m, a-9 (1,28 kv. m) 1/5 iš 6,38 kv. m, a-10 (0,37 kv. m) 1/7 iš 2,62 kv. m, a-11 (1,09 kv. m) 1/7 iš 7,62 kv. m, a-12 (0,79 kv. m) 1/7 iš 5,51 kv. m, a-13 (0,38 kv. m) 1/5 iš 1,90 kv. m., a-14 (0.66 kv. m) 1/5 iš 3,31 kv. m, a-15 (0.19 kv. m) 1/7 iš 1,33 kv. m (registro Nr. 80/45701, unikalus Nr. 6893-5000-3016:0014, pastatas, kuriame yra patalpa pažymėjimas plane 1N2/m, statybos metai 1935, bendras plotas 12,08 kv. m), esantis Birutės g. 10-13, Plungės m. su 1/14 dalimi kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys, tvora) (registro Nr. 80/5927, unikalus Nr. 6893-5000-3038), esančių Birutės g. 10, Plungės m.
51.Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpa a-1 koridorius ¼ iš 2,16 kv. m (0,54 kv. m) (registro Nr. 80/35703, unikalus Nr. 6895-9007-2019:0003, pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 1A2p, bendras plotas 47,33 kv. m, statybos metai 1959), esantis Liepų g. 24-4, Papievių k., Plungės r. sav., su priklausiniais: pastatas – Ūkinis (registro Nr. 80/5233, unikalus Nr. 6895-9007-2024, pastato pažymėjimas plane 2I1b, statybos metai 1959, užstatytas plotas 21,00 kv. m), ir ¼ dalis kitų inžinerinių statinių – Kiemo statinių (šulinys k, lauko tualetai k1; k2) (registro Nr. 80/5233, unikalus Nr. 6895-9007-2051), esančių Liepų g. 24, Papievių k., Plungės r. sav.
52Pastatas – Karvidė (registro Nr. 44/3211070, unikalus Nr. 4400-6097-4652, pažymėjimas plane 1Ž1/p, naudojimo paskirtis – kita (fermų), statybos metai 1965, bendras plotas 0,00 kv. m, užstatytas plotas 2483,00 kv. m, fiziškai pažeistas, baigtumo procentas 10 proc.), esantis Stanelių g. 5B, Kėkštų k., Plungės r. sav.
53.Pastatas – Karvidė (registro Nr. 44/2766970, unikalus Nr. 4400-5916-7970, pažymėjimas plane 1Ž1/p, naudojimo paskirtis – kita (fermų), statybos metai 1960, bendras plotas 0,00 kv. m, užstatytas plotas 1349,00 kv. m, fiziškai pažeistas, baigtumo procentas 6 proc.), esantis Užpievio g. 7, Šiemulių k., Plungės r. sav.
Kiti inžineriniai statiniai – Silosinė – aikštelė (registro Nr. 44/2766970, unikalus Nr. 4400-5916-7981, pažymėjimas plane CB, statybos metai 1960, plotas 817,00 kv. m, baigtumo procentas 100 proc.), esantys Užpievio g., Šiemulių k., Plungės r. sav.
54.Pastatas – Gyvenamas namas (registro Nr. 44/3256138, unikalus Nr. 4400-6168-3723, pažymėjimas plane 1A2/m, statybos metai 1930, naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai), bendras plotas 310,24 kv. m, baigtumo procentas 100 proc.), esantis Žalioji g. 12, Stalgėnų k., Plungės r. sav.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-29 10:38:27
This site is registered on wpml.org as a development site.