Aplinkosauga

Plungės rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės,  patvirtintos plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu nr. t1-70 (plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. t1-189 redakcija).

Triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu nr. t1-96.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr.T1-298 „Dėl tyliųjų zonų Plungės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo REKOMENDACIJOS

Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-219

Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 2021-12-27 pakeitimas

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo komisija ir jos nuostatai

Paraiškos FORMA

Atliekų tvarkymas Daugiau informacijos

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014 – 2020 METŲ PLANAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-69 (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-211 redakcija).

Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas

Atliekų turėtojus atliekų surinkimo priemonėmis (konteineriais) aprūpina ir mišrių komunalinių, pakuočių atliekų surinkimą Plungės rajone vykdo UAB „Valda“, Lentpjūvės g. 8, Plungė, tel. (8 448) 51 493, nemokama telefono linija 8 700 55995, el. p. info@plungesvalda.lt, www.plungesvalda.lt.

Rekomendacijos atliekų rūšiavimui

Rekomendacijos atliekų rūšiavimui (lankstinukas)

Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo METODIKA ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą NUOSTATAI, patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-1 (suvestinė redakcija nuo 2017-05-25).

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai, Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedas (suvestinė redakcija nuo 2017-05-25).

Vietinės rinkliavos surinkimą ir apskaitą organizuoja UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, esanti J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungėje, tel. (8 448) 54 714, 50 043, el. p. info@tratc.lt, www.tratc.lt.

Gyvūnų auginimas ir laikymas Daugiau informacijos

Gyvūnų laikymo Plungės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. D-687 (Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D-174 redakcija).

Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-162.

INFORMACIJA. Bešeimininkių, bepriežiūrių, rastų sužeistų gyvūnų globos organizavimas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje

Medžioklė Daugiau informacijos

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas:

    1. Mindaugas Kaunas, Administracijos direktorius, Komisijos pirmininkas,
    2. Vaida Borumienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė,
    3. Roberta Jakumienė, Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,
    4. Algirdas Jurevičius, Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio vyr. specialistas,
    5. Lina Servienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio miško auginimo specialistė.

Komisijos sekretorė – Protokolo skyriaus specialistė Judita Kaveckienė (tel. (8 448) 731 54, el. p. judita.kaveckiene@plunge.lt)

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 388.

Paraiškos forma.

Medžioklės plotų žemėlapis. Duomenų paieškoje reikia įvesti žodį „medžiotojų“ ir pasirinkti peržiūros paslaugą – „Medžiotojų būrelių ribos ir pavadinimai“ rodyti žemėlapyje.

Želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas Daugiau informacijos

Visuomenės informavimas želdinių klausimais

Leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius

  Nesaugotinų želdinių tvarkymas

 

Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas

 

Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams

Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtis ir jos nuostatai

Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai

 

 

 

Video informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-09 11:24:14
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.