Aplinkosauga

 

 

Plungės rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės,  patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-70 (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-189 redakcija).

Triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-96.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T1-298 „Dėl tyliųjų zonų Plungės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa More information

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo REKOMENDACIJOS

Plungės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2023 m. rugsėjo 28 d. Plungės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-263.

  1. Paraiškos forma (1 priedas)..

  2. Vertinimo anketos forma (2 priedas).

  3. Vertinimų suvestinės forma (3 priedas).

  4. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos forma (4 priedas).

 

Aplinkos monitoringo programos More information

Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programa, patvirtinta 2023 m. rugsėjo 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-264

Atliekų tvarkymas More information

Plungės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-279.

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-69 (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-211 redakcija).

Atliekų surinkimo grafikai:

 

Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai ir Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

 

Plungės rajono savivaldybėje už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir administravimą bei vietinės rinkliavos surinkimą  atsakinga UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (TRATC), www.tratc.lt, el. p. info@tratc.lt, tel.  (8 448) 500 43.

Gyvūnų auginimas ir laikymas More information

Gyvūnų laikymo Plungės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. D-687 (Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D-174 redakcija).

Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-162.

INFORMACIJA. Bešeimininkių, bepriežiūrių, rastų sužeistų gyvūnų globos organizavimas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinės priemonės More information

Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Plungės rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-88

 

 

 

Želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas More information

    Visuomenės informavimas želdinių klausimais

Informacija apie želdinių tvarkymą (žemėlapis)

 

Leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius

  Nesaugotinų želdinių tvarkymas

 

Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas

 

Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams

Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtis ir jos nuostatai

Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai

 

 


Logotipas "Išsaugokime Baltiją!"

 

Video informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-10 10:36:53
This site is registered on wpml.org as a development site.