Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimą – Plungės miesto bendrojo plano keitimą

2024-01-08

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73166, faks. (8 448) 71608, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius ir UAB „Gaučė ir Ko“ A. Goštauto 8-32, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T1-253 „Dėl Plungės miesto bendrojo plano keitimo“.

Informacija apie pritarimą koncepcijai: 2022 04 28 Plungės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-103 „Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai“ pritarė Plungės miesto bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) keitimo koncepcijos II alternatyvai. Bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Su koncepcija, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimu procese bei kitais aspektais galima susipažinti: Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-68-20-508).

Viešas supažindinimas su sprendiniais: susipažinti su Plungės miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais bus galima Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt, TPDRIS informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-68-20-508) nuo 2024 01 17 iki 2024 01 30.

Vieša ekspozicija vyks Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė nuo 2024 01 17 iki 2024 01 30.

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengtų Plungės miesto bendrojo plano keitimo sprendinių įvyks 2024 01 31, 14:00 val., internetinės vaizdo transliacijos būdu. Internetinė viešo svarstymo prieiga https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susitikimo ID: 971 357 5857.

 Išsamesnė informacija teikiama: Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, kontaktinis asmuo – Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Laura Baumilė, tel. (8 448) 73137, el. paštas laura.baumile@plunge.lt, www.plunge.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo darbų programa

Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-68-20-508)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės dalies bendrasis planas. Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo. Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Bendrojo planavimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu;  suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose; sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.

 

Plano keitimo uždaviniai:  

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Gamtinės aplinkos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo brėžinys

Susisiekimo infrastruktūros vystymo brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinys

Centrinės dalies detalizacijos brėžinys

Pramonės rajono teritorijos detalizacijos brėžinys

Priemiestinės teritorijos ties Varkalių k. detalizacijos brėžinys

Priemiestinės teritorijos ties Babrungo k. detalizacijos brėžinys

Priemiestinės teritorijos ties Pakerų k. detalizacijos brėžinys

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.