Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas05.01.
2.Administracines paslaugos versija2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasFizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasSavivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčiųlengvatų (mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo jo) teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita:
1. už įsteigtas naujas darbo vietas (vadovaudamasi  Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-134 „Dėl Mokesčių lengvatų už sukurtas naujas darbo vietas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“);
2. kitais atvejais.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą–  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

–  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas;

–  Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas;

–  Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas;

–  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę”
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Įsteigus naujas darbo vietas:

1.1. prašymas (forma pridedama);

1.2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

1.3. registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta savininko (vadovo) parašu ir antspaudu;

1.4. pažyma apie naujai įsteigtas ir vienerius metus išlaikytas darbo vietas, suderinta su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Plungės poskyriu (pažymos forma pridedama);

1.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie juridinio asmens įsiskolinimus Savivaldybės ir valstybės biudžetams (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);

1.6. žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto deklaracijų kopijos (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma).

2. Kitais atvejais:

2.1. Juridiniams asmenims:

2.1.1. prašymas (forma pridedama);

2.1.2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

2.1.3. žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto deklaracijų kopijos (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma);

2.1.4.Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos apie juridinio asmens įsiskolinimus Savivaldybės ir valstybės biudžetams (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos).

2.2. Fiziniams asmenims:

2.2.1. prašymas (forma pridedama);

2.2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.2.3. žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto deklaracijų kopijos (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma);

2.2.4. paveldimo turto mokesčio lengvatai – Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčio sumą ir Savivaldybei priklausančią mokesčio dalį.

2.3. Fiziniams asmenims (dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio):

2.3.1. prašymas (forma pridedama);

2.3.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.3.3. darbingumo lygio pažyma arba dieninio skyriaus mokymo įstaigos pažyma;

2.3.4. pažyma apie daugiabučio namo bendrą ir nuosavybės teise priklausančio buto ir jam priskirtų kitų patalpų plotą.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasFinansų ir biudžeto skyrius
9.Administracinės paslaugos vadovasDaiva Mažeikienė, el. p. daiva.mazeikiene@plunge.lt, tel. +370 448 73144
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė30 dienų
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys1. Prašymas suteikti mokesčių lengvatą, įsteigus naujas darbo vietas ir pažyma.

2. Prašymas suteikti mokesčių lengvatą kitais atvejais.

3. Prašymas suteikti mokesčių lengvatą, valstybinės žemės nuomos mokesčiui ir pažyma.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslauga teikiama per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą ƒ„Elektroniniai valdžios vartai” >
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
      Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-08 08:33:21
      This site is registered on wpml.org as a development site.