Informacija apie pakoreguotą žemės sklypo, esančio Plungės m., Dariaus ir Girėno g. (buvusių kareivinių teritorija), detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D-286 2 punktu, koregavimo detalųjį planą pagal derinančių institucijų pastabas

2023-09-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą Žemės sklypo, esančio Plungės m., Dariaus ir Girėno g. (buvusių kareivinių teritorija), detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D-286 2 punktu, koregavimo detalųjį planą (TPDRIS sistemoje: K-VT- K-VT-68-22-1102), pagal teritorijų planavimo komisijos narių – AB „Lietuvos geležinkeliai“  2023-06-01 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG279856 ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM 2023-06-05 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr.REG280303. Į pateiktas pastabas atsižvelgta.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: žemės sklypai (kadastrinis Nr. 6854/0003:164, Nr. 6854/0003:1, Nr. 6854/0003:107, Nr. 6854/0003:185, Nr. 6854/0003:4), esantys Plungės rajono savivaldybėje, Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 38E, 38D, 40A, Skyplaičių g. 1, Alanto g. ir laisva valstybinė žemė.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, tel. (8 448) 73 133, faks. (8 448) 71 608.

PLANAVIMO INICIATORIUS: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, tel. (8 448) 73 133, faks. (8 448) 71 608.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Katedra“, Turgaus a.14, LT87122 Telšiai, tel. + 370 699 52727, DPV vadovas V.Katarskis, el.p. viktoras.katarskis@gmail.com.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-16 Nr. Įsakymas DE-1332 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo tikslų“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: Teritorijai, esančiai tarp Dariaus ir Girėno, Sausdravo, Alanto gatvių ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6854/8001:1), teisės aktų nustatyta tvarka, suformuoti naujus žemės sklypus, atlikti žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus (sujungti, padalinti) ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, koreguoti bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: Detalizuoti Plungės miesto bendrajame plane, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

  1. Aiškinamasis raštas.
  2. Pagrindinis brėžinys.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.