Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir struktūra bei darbo organizavimo tvarkos aprašas

Plungės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai ir jų kontaktai  (2020-11-12)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbo telefono Nr.

Mob. telefono Nr.

El. paštas

1.

 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius

 

 

 

Operacinio vertinimo,  ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir informacijos valdymo, visuomenės informavimo grupė

2.

Vytautas Januška

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, grupės vadovas

8-448 72252

8 640 53618

vytautas.januska@plunge.lt

Operacinio vertinimo,  ekstremaliųjų situacijų prevencijos organizavimas:

2.1.

Vilma Šlyžienė

 Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

8-448 73129

8 640 53649

vilma.slyziene@plunge.lt

2.2.

Dalia
Udriene

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius vyr. specialistė

8-448 72429

8 614 49650

dalia.udriene@plunge.lt

2.3.

Ingrida Uznevičiūtė

Savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

8-448 73117

8 640 53623

ingrida.uzneviciute@plunge.lt

2.4.

Oresta Gerulskienė

Savivaldybės gydytoja

8-448 73148

8 640 53639

savgydytojas@plunge.lt

2.5.

Paulius Miknys

Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas

8-448 73002

8 695 94589

paulius.miknys@plunge.lt

2.6.

Kazys Milierius

Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus šilumos ūkio specialistas

8-448 73127

8 615 41348

kazys.milierius@plunge.lt

2.7.

Asta
Stankuvienė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius vyr. specialistė

8-448 72429

8 640 53646

asta.stankuviene@plunge.lt

2.8.

Daiva Zablockienė

Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė

8-448 52034

8 670 23103

sveikata@plungesvsb.lt

2.9.

Pranas Miciulevičius

Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas

8-448 73002

8 640 532627

pranas.miciulevicius@plungr.lt

Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo organizavimas

3.   Savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas

8-448 73117

8 698 82062  
3.1. Rasa Gailiūnienė Bendrųjų reikalų skyriaus, vyresn. specialistė

8-448 73166

8 655 66914 rasa.gailiuniene@plunge.lt

Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė

4.

Gražina Lukošiėnė

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė, grupės vadovė

8-448 73166

8 620 45836

grazina.lukosiene@plunge.lt

Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo organizavimas:

4.1.

Vaclovas Armalis

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas

8-448 73128

8 616 36722

vaclovas.armalis@plunge.lt

4.2.

Antanas Gedrimas

Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistas

8-448 20618

8 650 53853

antanas.gedrimas@plunge.lt

4.3.

Inga Daublienė

Savivaldybės administracijos Turto skyriaus vyr. specialistė

8-448 73115

 

inga.daubliene@plunge.lt

Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo organizavimas:

4.4.

Linas Rimeikis

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus kompiuterininkas

8-448 73152

 

linas.rimeikis@plunge.lt

Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D-404

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. DE-307 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Ekstramaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo“

Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-10 08:52:03
This site is registered on wpml.org as a development site.