Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija skelbia pretendentų atranką logopedo ir/arba specialiojo pedagogo pareigybei užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

2022-05-23

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija, vadovaudamasi 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia pretendentų atranką logopedo ir/arba specialiojo pedagogo pareigybei užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

 1. Mokyklos pavadinimas – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija.
 2. Pareigybės pavadinimas – logopedas ir specialusis pedagogas (gali būti atskiros pareigybės).
 3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
 4. Darbo krūvis – logopedas – 0,5 etato ir specialusis pedagogas – 0,25 etato.

Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 7,44 iki 9,28.

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
  • aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, bet gali būti ir studijuojantis;
  • logopedo, specialiojo pedagogo kvalifikacija;
  • gebėti organizuoti, vykdyti, stebėti SUP mokinių ugdomąjį procesą;
  • gebėti vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
  • gebėti bendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokyklos darbuotojais .
 2. Siūlome:
 1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;
 1. Privalumas – papildoma pedagoginė kvalifikacija (neprivaloma).

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki birželio 6 d. imtinai.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos el. svetainėje https://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu 8 618 66361, direktorė Rasa Pakalniškienė.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami į pokalbį.

 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.