Skelbiamas stipendijų gabiems ir talentingiems Plungės rajono savivaldybės studentams paraiškų priėmimas

2022-04-21

Iki 2022 m. gegužės 13 d. priimamos gabių ir talentingų studentų paraiškos stipendijai gauti. Studentai gali pretenduoti į vieną iš dviejų rūšių stipendiją: tikslinę arba skatinamąją.

Skatinamoji stipendija – skiriama Plungės rajono savivaldybės gabiems ir talentingiems studentams, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Plungės rajono savivaldybės studentams skyrimo tvarkos aprašo atrankos kriterijais.

Skatinamosios stipendijos dydis vienam studentui – 250 eurų. Planuojama skirti 2 stipendijas iki gegužės 31 d., įvertinus studento paskutiniųjų dviejų semestrų rezultatų vidurkį, kuris yra ne žemesnis nei 9,5 balo.

Tikslinė stipendija – skiriama studentų mokslinei, kūrybinei, projektinei veiklai, susijusiai su Plungės rajono savivaldybe, skatinti atlikusiems mokslinį, kūrybinį, projektinį darbą, susijusį su Plungės kraštu..

Tikslinės stipendijos dydis vienam studentui – 300 eurų. Planuojama skirti 4 stipendijas iki gegužės 31 d., įvertinus studentų mokslinę, kūrybinę, projektinę veiklą, kuri orientuota į Plungės rajoną (rengiamas kursinis/baigiamasis darbas, projektinė ar kūrybinė veikla susijusi su Plungės kraštu).

Gauti stipendijas turi teisę pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro) pakopos, vientisųjų studijų, antrosios (magistro) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) Plungės rajono savivaldybės gabūs ir talentingi studentai, neturintys studijuojamos pakopos aukštojo išsilavinimo diplomo, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir atitinkantys, gabių ir talentingų studentų, kurie pretenduoja gauti Plungės rajono savivaldybės stipendijas, atrankos kriterijus:

Paraiškų pateikimas

Studentai, siekdami gauti stipendiją, Savivaldybės administracijai turi pateikti tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos formą. Studentas gali pateikti tik vieną paraišką (pridedama).

Studentas, kartu su paraiška, privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie studijas, įrodančią studento statusą. Pažymoje turi būti nurodyta studijų krypčių grupė, studento mokymosi rezultatai.

Studentas paraišką su dokumentais gali teikti elektronine forma. Dokumentai siunčiami el. p. svietimas@plunge.lt.   

Teikiant paraišką su dokumentais popierine forma, ji turi būti:

Daugiau informacijos rasite Plungės rajono savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Plungės rajono savivaldybės studentams skyrimo tvarkos apraše (pridedama).

Iškilus klausimams dėl stipendijų skyrimo, galite kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių: el. p. svietimas@plunge.lt, tel. 8448 73155.

PRIDEDAMA.

  1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. DE-390 „Dėl Plungės rajono savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Plungės rajono savivaldybės studentams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  2. Paraiška skirti stipendiją.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.