Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija skelbia laisvą darbo vietą psichologo ar psichologo asistento pareigoms užimti

2022-10-01

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Bendras darbo krūvis:  0,5 etato pareigybės krūvio.

Darbo užmokestis – priklauso nuo pastoviosios dalies koeficiento, nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 7,44 iki 10,45.

Specialieji reikalavimai: 

  1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo profesinė kvalifikacija. 
  2. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.
  3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. 
  4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje. 

Siūlome:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. ugdymo įstaigos raštinėje arba el. paštu zemkalvarijosvm@plunge.lt

Dokumentai priimame nuo 2022 m. spalio 3d., o pabaiga – 2022 m. spalio 17 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorė Rasa Pakalniškienė, tel. 8 618 66361.

 

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos inf.

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.