Kviečiame teikti prašymus dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo

2023-11-03
Sveikatingumas sportas vaikai

Pexels nuotr.

Informuojame, kad Plungės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vaikų dienos centrams 2023 m. gruodžio mėnesį sukanka 3 metai nuo sprendimo teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą dienos. Visi rajono vaikų dienos centrai, norintys toliau vykdyti veiklą, privalo akredituotis kas 3 metus. Norintys naujai pradėti tokią veiklą, turi akredituotis prieš pradėdami veiklą.

Įstaigas (organizacijas), pageidaujančias nuo 2024 m. sausio 1 d. teikti  Plungės rajono savivaldybėje akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, kviečiamos teikti prašymus dėl minėtų paslaugų akreditavimo iki 2023 m. lapkričio 22 d. Plungės rajono savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku elektroniniu paštu savivaldybe@plunge.lt ir pateikti:

  1. nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  2. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);
  3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;
  5. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis), patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (yra teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį vaikų dienos centrų (toliau – VDC) reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz.: patalpų planus; jei pageidaujama teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje (ji teikiama), gali būti pateikiamos nuotraukos, įrodančios, kad patekimas į įstaigos patalpas prieinamas pagal negalios pobūdį, ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
  6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus);
  7. kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas vykdomas, vadovaujantis:

Pridedama:

Socialinės priežiūros akreditavimo klausimais konsultuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja Jurgita Budrienė, tel. 8 611 49403, el. paštas jurgita.budriene@plunge.lt

 

Socialinės paramos skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.