Informacija visuomenei apie rengiamą kompleksinio teritorijų planavimo koregavimą pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį

2022-04-12

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0004:12), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Pakerų k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-280 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo” 2 punktu, koregavimą

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0004:12), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Pakerų k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-280 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo” 2 punktu, koregavimą žemės sklype (kadastrinis Nr. 6824/0004:774), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Pakerų k., Žemynos g. 4, kuris detaliajame plane pažymėti Nr. 8, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0004:774), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Pakerų k., Žemynos g. 4, planuojamas plotas – 0,2259 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166., el. paštas savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt

Projekto užsakovas: fizinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB Projekto vizijos, Kęstaičių g. 11, Telšiai, tel.: 8 611 54 665, el. p. projektovizijos@gmail.com. Projekto vadovas – M. Vainorius.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius, koreguojant nustatytą statybos linija.

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2022-04-13 iki 2022-04-27 d. (imtinai) Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano rengėjui, detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos, raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA:

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių pagrindinis brėžinys

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.