Informacija apie priėmimą į mokyklas 2022–2023 mokslo metais

2022-01-26

Pranešame, kad 2022 m. vasario 1 d. prasideda prašymų priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais priėmimas.

Prašymai registruojami prisijungus https://www.registruok.lt/go.php/Registruoti727

 

Prašymų mokytis Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose teikimo grafikas

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus

Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo

Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)

Vasario 1 d. – gegužės 16 d.

Gegužės 27 d. 

Gegužės 30 d. –  birželio 10 d.

Birželio 20 d. – liepos 4 d.

Liepos 7 d.

(į laisvas vietas kviečiami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)

Liepos 8 d. – liepos 21 d.

Liepos 22 d. – rugpjūčio 23 d.

Rugpjūčio 24 d.

(į likusias laisvas vietas gali būti kviečiami mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)

Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Į bendrojo ugdymo mokyklas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal šiuos kriterijus:

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką arba pirmumo kriterijų skaičių. 

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją, į mokyklą priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

 

Prašymų ugdytis švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikimo grafikas

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus

Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo

Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)

Nuolat

(visus metus)

Birželio 1 d.

Birželio 2 d. – birželio 15 d.

Liepos 7 d.

(į laisvas vietas)

Liepos 8 d. – liepos 21 d.

Rugpjūčio 24 d.

(į laisvas vietas)

Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Vaikai priimami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pagal amžių tokia tvarka: du vaikai iš sąrašo – pagal prašymų padavimo datą ir laiką, du iš sąrašo – pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

Pirmenybė priimant teikiama:

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir (arba) pirmumo kriterijų skaičių. 

Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.plunge.lt/veiklos-sritys/svietimas/priemimas-i-ugdymo-istaigas/

 

Švietimo ir sporto skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Santa
2022-02-01 11:40:46
Savivaldybė "tikrai" pasiruošė mokinių registravimui į mokyklas. Neįmanoma priregistruoti per sistemą!!!! Priskambinti taip pat neįmanoma!!! Dabar tikrai laikas taisyti sistemos klaidas!!!
This site is registered on wpml.org as a development site.