Priėmimas į ugdymo įstaigas

Informacija apie priėmimą į bendrojo ugdymo įstaigas 2022–2023 mokslo metais 

Pranešame, kad prašymai priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais registruojami sistemoje registruok.lt

Registracija į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas:

Tėvai pildo (koreguoja) prašymusSiunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymoTėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)
Vasario 1 d. – gegužės 16 d. Gegužės 27 d. Gegužės 30 d. –  birželio 10 d.
Birželio 20 d. – liepos 4 d.Liepos 7 d. (į laisvas vietas kviečiami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)Liepos 8 d. – liepos 21 d.
Liepos 22 d. – rugpjūčio 23 d.Rugpjūčio 24 d. (į likusias laisvas vietas gali būti kviečiami mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)Rugpjūčio 25 d.- rugpjūčio 31 d.

Į bendrojo ugdymo mokyklas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal šiuos kriterijus:

 • toje mokykloje lankiusiems priešmokyklinio ugdymo grupę (priimant į pirmas klases), baigusiems pradinio ugdymo programą (priimant į penktas klases)  ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (priimant į devintas klases);
 • gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje arba kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaikodeklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame būste ir gyvenamosios vietos deklaracija atlikta iki dviejų metų laikotarpio nuo prašymo pateikimo datos, ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre. Minėtais atvejais registruojant prašymą, pateikiama nuomos sutarties arba nuosavybės teisę įrodančių dokumentų kopijos (pavyzdžiui, įsigijus butą, namą ar išsinuomojus butą 2021-07-25 – buto dokumentus ar nuomos sutartį pateikti reikia, o įsigijus butą ar išsinuomojus butą 2020-01-01 – papildomų dokumentų teikti nereikia);
 • našlaičiai bei vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;
 • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams;
 • vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje.

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką arba pirmumo kriterijų skaičių. 

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją, į mokyklą priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

Registracija į švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas:

Tėvai pildo (koreguoja) prašymusSiunčiami pranešimai (kvietimai) dėl įstaigos lankymoTėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į įstaigas dėl sutarties sudarymo)
Nuolat (visus metus)  Birželio 1 d.Birželio 2 d. – birželio 15 d.
Nuolat (visus metus) Liepos 7 d. (į laisvas vietas)Liepos 8 d. – liepos 21 d.
Nuolat (visus metus) Rugpjūčio 24 d. (į laisvas vietas)Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Vaikai priimami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pagal amžių tokia tvarka: du vaikai iš sąrašo – pagal prašymų padavimo datą ir laiką, du iš sąrašo – pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

Pirmenybė priimant teikiama:

 • priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (pateikiamas tik rašytinis prašymas įstaigos direktoriui);
 • našlaičiams, globojamiems ir (ar) įvaikintiems vaikams;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko (mokosi) toje pačioje įstaigoje;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba toje įstaigoje;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ar studijuoja nuolatinėse studijose;
 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau mažamečių vaikų;
 • vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas.

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir (arba) pirmumo kriterijų skaičių. 

Priėmimas į ugdymo įstaigas
Priėmimas į ugdymo įstaigas
Priėmimas į ugdymo įstaigas

Prašymus galima registruoti sistemoje registruok.lt.

Jei neturite galimybės pateikti prašymo internetu, galite teikti Plungės rajono seniūnijose, o Plungės mieste – Plungės rajono savivaldybės administracijoje. Visi Jūsų prašymai bus įdėti į elektroninę priėmimo sistemą.

Norime gyventojų paprašyti supratimo, jei kartais sistemoje atsirastų trikdžių ir nepavyktų prašymo pateikti per sistemą. Prašome nepanikuoti ir prašymą pabandyti teikti vėliau.

Tikimės, jog sistema veiks puikiai ir papildomų rūpesčių registruojant vaikus į švietimo įstaigas tėveliams nesukels. Visų prašome, pastebėjus kokius nors sistemos trūkumus ar klaidas, informuoti Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių el paštu svietimas@plunge.lt, dangirute.vaskiene@plunge.lt, gintautas.rimeikis@plunge.lt arba skambinti tel.: (8 448) 73 164, 8 614 90074 ir (8 448) 73155.

Švietimo ir sporto skyriaus inf.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-25 14:37:08
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.