Informacija apie parengtą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6824/0004:480), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Kalniškių k., Jurginų g. 2, detalųjį planą

2023-01-25

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 6824/0004:480), esantis Plungės r. sav., Kalniškių k., Jurginų g. 2. Planuojamos teritorijos plotas – 0,7000 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, 90123 Plungė, telefonas +370 448 73166, el. paštas savivaldybe@plunge.lt

Detaliojo plano rengėjas: architektas Edmundas Petrauskas, I. Kanto g. 8-18A, 92235 Klaipėda, telefonas +370 646 75867 el. paštas edmundaspetrauskas.99@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. DE-130 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“ ir 2022 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. DE-194 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“.

Planavimo tikslai: Padalinti kitos paskirties žemės sklypą. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį. Nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DE-205 patvirtinta planavimo darbų programa skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-68-22-185).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama.

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Viešas supažindinimas: susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2023 m. vasario 6 d. iki 2023 m. vasario 20 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-68-22-185), Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje 425 kabinete adresu Vytauto g. 12, Plungė.

Vieša ekspozicija: vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023 m. vasario 6 d. iki 2023 m. vasario 20 d. (imtinai) Plungės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje adresu: Vytauto g. 12, Plungė, Nausodžio seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Kulių g. 76, Varkaliai, Plungės r. sav., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-68-22-185) ir Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.

Viešas svarstymas: viešas svarstymas numatomas 2023 m. vasario 21 d. 15.00 valandą Plungės rajono savivaldybės administracijos patalpose 425 kabinete adresu Vytauto g. 12, Plungė.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2023 m. vasario 21 d. vyksiančio viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktą pasiūlymą per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Pridedama.

  1. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys.
  2. Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys.
  3. Aiškinamasis raštas.

 

Plano rengėjo inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.