Plungės rajono savivaldybės administracija – su Jumis ir dėl Jūsų!

2023-03-07
Direktorius Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno ir savivaldybės administracijos praėjusių metų veiklos ataskaita

Gerbiami Plungės rajono žmonės,

Aš, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, šiemet, kaip ir ankstesniais metais, po metinės ataskaitos pristatymo Plungės rajono savivaldybės taryboje, pristatau Jums dalį savo ir savivaldybės administracijos darbų 2022 metais. Metinė darbų ataskaita užima beveik tris šimtus puslapių, todėl pristatysiu Jums labia mažą dalį pernai atliktų darbų. Su išsamia mano ir savivaldybės administracijos ataskaita galite susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt

Galbūt ne visiems suprantama tai, už ką yra atsakinga ir ką dirba Plungės rajono savivaldybės administracija. Pastate, kuris yra Plungės miesto Vytauto gatvėje, įsikūrusi tiek atstovaujamoji valdžia – meras, tiek ir vykdomoji valdžia – savivaldybės administracija. Meras vadovauja tarybai, o savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai,  kuri vykdo darbus visame rajone. Šiame pastate taip pat veikia Kontrolės ir audito tarnyba, kuri tikrina, ar tinkamai vykdome darbus.

Iš šių institucijų būtent savivaldybės administracija formuoja ir įgyvendina savivaldybės tarybos patvirtintą Plungės rajono savivaldybės biudžetą. 2022 metų pradžioje patvirtintas biudžetas: 48 mln. 159,630 tūkst. eurų pajamų ir 51 286,330 tūkst. eurų asignavimų. Per 2022 metus biudžeto apimtis, gavus papildomų pajamų ir jas patvirtinus Savivaldybės tarybos sprendimais, padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 55 mln. 402,6 tūkst. eurų.

Iš biudžeto lėšų bei kitų šaltinių skiriamo finansavimo savivaldybės administracija užtikrina svarbiausias visuomenės gyvenimo sritis: nuo gimimo iki mirties. Mūsų veikla prasideda nuo naujagimio užregistravimo, iki jo aprūpinimo darželiu, mokykla, kokybišku ugdymu, sporto ir kitu užimtumu, o žmogaus gyvenimo pabaigą užfiksuojame mirties fakto registravimu.

Savivaldybės administracijoje veikia struktūriniai padaliniai: skyriai ir seniūnijos. Skyrių – 17, seniūnijų – 11m kiekvienoje rajono seniūnijoje. Trumpai tariant, savivaldybės administracija yra ta įstaiga, kurios veikla paima ne tik visas gyvenimo sritis, bet ir viso rajono teritoriją.

Kokie savivaldybės administracijai buvo praėję metai? Drąsiai sakau, kad darbingi ir rezultatyvūs. Tvarkėme gatves ir šaligatvius, modernizavome apšvietimą, griovėme senus pastatus, statėme naujus, įgyvendinome milijoninės vertės ir mažesnius projektus, remontavome darželius ir mokyklas, įrengėme naujų vaikų darželio grupių ir t.t. Kviečiu susipažinti su dalimi darbų.

Socialinei paramai – virš penkiolikos milijonų

Viena iš svarbiausių savivaldybės administracijos veiklos sričių yra socialinė sritis. Socialinės paramos skyriuje skiriame ir mokame 11 rūšių išmokas vaikams, nepasiturintiems, ligoniams ir kitoms gyventojų grupėms, teikiame šildymo išlaidų kompensacijas, organizuojame socialinių paslaugų teikimą neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir socialinę riziką patiriančioms šeimoms bei t.t.

Iš viso per 2022 metus įvairių išmokų, kompensacijų gyventojams išmokėjome bei paslaugų suteikėme už 15 milijonų 200 tūkst. 171,07 Eur.

Nepasiturintiems gyventojams paramos suteikėme už 460 tūkst. 208,58 Eur, iš kurių nemokamam mokinių maitinimui skirtiems produktams įsigyti išleista 399 tūkst. 120,05 Eur,  mokinio reikmenims įsigyti – 61 tūkst. 88,00 Eur. Per metus nemokamą maitinimą gavo 1 878 mokiniai, iš jų 664 aprūpinti mokinio reikmenimis.

Socialinės globos paslaugų teikimui sunkią negalią turintiems asmenims panaudojome 751 tūkst. 436,09 Eur. Per praėjusius metus išmokėjome 797 tūkst. 174,40 eurų socialinių pašalpų mažas pajamas gaunantiems asmenims, 957 tūkst. 803 eurų – kompensacijoms už būsto šildymą, šalto ir karšto vandens išlaidas.

Rūpinamės ne tik kukliai gyvenančiais, bet ir senjorais: iš savivaldybės biudžeto lėšų pernai apmokėjome ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų išlaidas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims (neturintiems sunkios negalios), o 45 000 eurų skyrėme siekdami spręsti žmonių, turinčių negalią, bei senjorų socialines, psichologines bei dvasines problemas VšĮ Plungės bendruomenės centre.

Paminėtina tai, kad Plungės rajono savivaldybės ligoninėje planuojame Priėmimo ir Skubios pagalbos skyriaus pritaikymą B lygiui pagal specialiuosius reikalavimus, jau numatyti projektavimo darbai. Siekdami užtikrinti krūties vėžio prevencinės programos įgyvendinimą Plungės rajone, ligoninei padėsime įsigyti mamografą, siekdami pritraukti jaunų medikų į rajoną, finansuojame rezidentų studijas

Paminėtina tai, kad iš Savivaldybės biudžeto lėšų gyventojams skyrėme vienkartines, tikslines ir periodines pašalpas: joms 2022 metais išleista 141 tūkst. 756,74 Eur, t. y. 309,4 proc. daugiau, nei 2021 metais. Vienkartinės, tikslinės ir periodinės išmokos buvo skiriamos asmenims skurdo, ligos, gaisro ir stichinių nelaimių atvejais, taip pat asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, gimus šeimoje dvynukams, asmenims, sulaukusiems 100 ir daugiau metų, buvo perkami maisto produktų rinkiniai. Metų pabaigoje pradžiuginome 828 vaikus, gyvenančius socialinę riziką patiriančiose šeimose, skurdžiose šeimose, bendruomeniniuose globos namuose – nupirkome smulkias kalėdinės dovanėles.

Infrastruktūros tvarkymas

Ūkiškumas yra tapęs Plungės rajono vizitine kortele – visus praėjusius metus mieste ir rajone ūžė technika, buvo remontuojamos gatvės, tvarkomi šaligatviai, modernizuojamas apšvietimas, vykdyti kiti darbai.

Paminėtini Plungės miesto Lentpjūvės gatvės kapitalinio remonto darbai: čia įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas, lietaus nuotekų surinkimo sistema, asfaltbetonio viršutinės sluoksnių dangos, suoliukai, šiukšliadėžės ir autobusų laukimo paviljonai. Panaudotas visas skirtas finansavimas – 194 tūkst. 200 Eur.

Savivaldybės administracija savo lėšomis (83 465,92 Eur) prisidėjo prie Kulių miestelio Aušros ir Liepų gatvių rekonstrukcijos darbų: čia atlikti kelio sankasos, lietaus tinklų, apšvietimo ir apatinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimo darbai. Kuliuose pernai tęsėme Kulių miestelio kapinių sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio ir drenažo tinklų įrengimo darbus, remontavome Kulių gimnaziją.

Pernai tvarkėme Stalgėnų kaimo Ryto gatvę, Prūsalių kaimo Pakalnės gatvę, Alsėdžių miestelio Žaliosios gatvės pėsčiųjų taką, Kumžaičių kaimo Kumžaičių gatvę, Platelių miestelio Ežero gatvės pėsčiųjų taką, Alsėdžių miestelio Žaliosios gatvės pėsčiųjų taką, Plungės miesto V. Mačernio, Mozūrų, A. Vaišvilos, Dariaus ir Girėno, A. Jucio gatvių ir A. Jucio skersgatvio pėsčiųjų takus, Plungės miesto Gandingos, A. Jucio, V. Mačernio gatves ir kt. Bendromis gyventojų ir savivaldybės lėšomis įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie V. Mačernio g. 7.  

Vykdėme didelės vertės darbus: statėme universalųjį sporto ir sveikatingumo kompleksą Mendeno gatvėje, rekonstravomePlungės jūros pakrantę,  vykdėme Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno II etapo rangos darbus, rekonstravome pastatą kultūros paskirties Alsėdžiuose, ir kt. Paminėtina tai, kad pernai modernizavome gatvių apšvietimą mieste (30-tyje miesto gatvių pakeisti 436 vnt. šviestuvų, 213 atramų, pakeista kabelių linijų 10 690 m), be to, suplanuoti apšvietimo modernizavimo darbai kaimuose.

Pernai ne tik griovėme senus pastatus, bet ir statėme naujus: nugriautas sandėlis J. Tumo-Vaižganto g. 89, mokslo paskirties pastatas Birutės g. 6 ir kt.

Sparčiai veržiamės pirmyn siekdami pagerinti socialinių paslaugų kokybę: Plungėje, Rasytės gatvėje, iš europinių lėšų statome grupinio gyvenimo namus,  Gandingos g. – bendruomeninius vaikų globos namus, Mendeno g. statome gyvenamosios paskirties namą įvairių socialinių grupių asmenims.

Įgyvendinant dalyvaujamojo biužeto idėją, pernai sutvarkyti Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinio-pažintinio tyrimo tako laipai ir įrengta regykla, Kulių stadione įrengtas apšvietimas.

Savivaldybės administracija pasirašė trišalę rangos darbų sutartį su AB „LTG Infra“ ir UAB „Top Rails“ dėl Plungės geležinkelio stoties privažiavimo kelio Nr. 17 kapitalinio remonto darbų. Bendra sutarties darbų vertė – 1 mln. 390 054,66 Eur. Ekonomikos ir inovacijų ministerija padengia Plungės rajono savivaldybės dalį ir skiria šiam objektui 701 360,33 Eur, likusią sumą skiria UAB „LTG Infra“. Administracija iki 2022 m galo panaudojo visą skirtą Ekonomikos ir inovacijų misterijos finansavimą. Tobulindami infrastruktūrą, stengdamiesi, kad rajono žmonės gyventų tvarkingiau ir gražiau, pernai taip pat vykdėme daugybę kitų darbų.

Universali sporto ir laisvalaikio arena

Šiandieną norisi pasidžiaugti pernai sparčiai vykdytu projektu, kurio vadovu esu aš pats – tai universalios sporto ir laisvalaikio arenos statymas. Fiziniai pirmojo etapo darbai jau baigti, šiuo metu vyksta pridavimo procedūros. Šios biurokratinės procedūros užima daug laiko, tačiau atsargumas gėdos nedaro: milžiniškame pastate funkcionuoja įvairios sudėtingos sistemos, kelios pirtys, vonios, baseinas, ledo kambarys ir kt., tad prieš leidimą gyventojams naudotis tuo, kas sukurta, būtina užtikrinti pastato saugumą: kad jis neužsidegtų, kad vanduo ir pirtys būtų šildomos saugiai ir pan. Pastato pridavimo procedūros nestringa, jos vykdomos nuosekliai.

Paminėtina tai, kad šiemet greta pastatyto baseino ir pirčių, pradėsime statyti universalią sporto areną, kurioje tilps 1 500 žiūrovų. Tęsiant sporto temą paminėtina tai, kad esame suplanavę tvarkyti Senamiesčio mokyklos stadioną, statyti dengto futbolo maniežą.

Iššūkis dėl privačios bendrovės veiksmų

Besidžiaugdami tuo, kas padaryta, pernai susidūrėme su išties didžiuliais iššūkiais, o vienas iš jų buvo Nausodžio seniūnijos Sodo gatvei skirtų lėšų įsisavinimas. Nuoširdžiai džiaugėmės gavę finansavimą Sodo gatvei tvarkyti: paskelbėme konkursą parinkti rangovui, kuris turėjo vykdyti fizinius remonto darbus, tačiau ta bendrovė, kuri pasiūlė didesnę sumą ir konkurso nelaimėjo, padavė savivaldybės administraciją į teismą, nesutikdama su tuo, kad pralaimėjo.

Teismo, žinoma, ši bendrovė nelaimėjo, tačiau per galimą šio privataus verslo piktnaudžiavimą ir savivaldybės tampymą po teismus, rajono žmonės prarado dalį gatvės remontui skirtų lėšų.

Rangovas, kuris buvo laimėjęs konkursą, darbus galėjo pradėti vykdyti tik teismams pasibaigus – spalio mėnesio pabaigoje, kai, atliekant pirkimą, buvo tikėtasi darbus pradėti ankstyvą pavasarį. Rangovui per labai trumpą laiką (iki gruodžio 15 d.) pavyko įsisavinti 417 142,95 Eur, neįsisavinta liko 609 557,05 Eur. Neįsisavintus pinigus teko grąžinti valstybei, nes, skiriant finansavimą, būna nurodomas konkretus terminas lėšoms įsisavinti – bendrovė su savivaldybe bylinėjosi tiek, kad baigėsi terminas lėšoms įsisavinti. Šis pavyzdys – įrodymas, kad rajono gerovę kuria ne tik savivaldybė, bet ir kiekvienas žmogus, kiekviena bendrovė, kuri nori dalyvauti būtent savivaldybių organizuojamuose konkursuose. Jeigu ne šios bendrovės vykdyti veiksmai prieš savivaldybę, šiandien Sodo gatvė jau būtų buvusi baigta tvarkyti.

Kiekvienais metais įgyvendiname daugybę darbų už milijonus eurų. Tokios situacijos su rangovu, kokią turėjome pernai dėl Sodo gatvės, nėra buvę. Visgi šiandieną drąsiai galiu pasakyti, kad rankų nenuleidžiame – tą bendrovę, kuriai asmeniniai tikslai, matyt, buvo svarbesni už rajono žmonių norą turėti išasfaltuotą Sodo gatvę, padavėme į teismą: sieksime prisiteisti iš jos lėšas, kurias prarado Plungės rajonas. Esame viena iš pirmųjų savivaldybių administracijų Lietuvoje, žengusių drąsų žingsnį ginant rajono interesus.

Geriname sąlygas vaikus auginančioms šeimoms

Plungės rajono savivaldybėje 2022 metais ikimokyklinį ugdymą teikė 11 įstaigų. Palyginus 2019–2022 metų duomenis, auga vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičius. Be to, pernai užfiksuotas vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičiaus augimas (palyginus su 2021 m., vaikų skaičius padidėjo 25).

Stengiamės suteikti kuo geresnes sąlygas auginti vaikus Plungės rajone: pernai įrengėme dvi naujas ikimokyklinio ugdymo grupes Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje, vietų vaikų darželiuose trūkumą sprendžiame projektuodami naują darželį prie „Babrungo“ progimnazijos. Siekdami užtikrinti tinkamas sąlygas vaikams ir mokytojams, remontuojame švietimo įstaigas.

Paminėtina, kad pernai dalinai finansavome 15 stovyklų, kuriose dalyvavo 749 mokiniai, skyrėme lėšų kelionių į konkursus ir olimpiadas išlaidoms apmokėti, abiturientų, gavusių 100 balų įvertinimus bei Metų mokytojo premijoms, Plungės „Saulės“ gimnazijos moksleivių į Europos kosmoso agentūros Italijoje, Bolonijos mieste organizuojamas Europos CanSat varžybas, kuriose pirmą kartą dalyvavo ir mokinių komanda iš Lietuvos. 2022 m. savivaldybės administracija vykdė daiktų spintelių pirkimus švietimo įstaigoms (nupirktos 3 164 spintelės), pernai taip pat finansavome ir vykdėme įvairias kitas veiklas švietimo srityje.

Kelionės nemokamais autobusais

Plungė – išskirtinis rajonas, nes nuo 2019 metų jame suteikiame galimybę nemokamai važinėti reguliaraus susisiekimo autobusais. Nemokamų kelionių skaičius praėjusiais metais yra įspūdingas: mieste ir rajone nemokamai autobusais važiavo 429 907 keleiviai! Keleiviai vežami 28 autobusais.

Skatinu naudotis nemokamu viešuoju transportu: važinėdami autobusais, ne tik mažinsite šeimos išlaidas kurui, bet ir mažinsite transporto priemonių kamščius gatvėse. Tiesa, čia paminėtina tai, kad šiemet tvarkysime stoties prieigas, be to, reikalinga įrengti naujų paviljonų, remontuoti esamus.

Paminėtina ir kita nemokama paslauga savivaldybės įmonėje – tai nemokamos pirties ir dušo paslaugos pensininkams, neįgaliesiems, socialiai remtiniems asmenims ir asmenims iki 16 metų. Kviečiu aktyviai naudotis!

Paminėtina, kad pernai išleisti 1 433 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, pasirašiau 1 213sutarčių (bendradarbiavimo – 93, infrastruktūros plėtros – 7, turto sandorių – 46, viešųjų ir kitų pirkimų, finansavimo sutarčių – 1 067). 2022 metais išsiųsti 7 271 Administracijos direktoriaus dokumentas, 2022 metais dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ užregistruoti 18 416 gauti dokumentai.

Darbuotojų trūkumas

Nemažu iššūkiu savivaldai tampa ir darbuotojų trūkumas: jei anksčiau buvo galvojama, kad savivaldybėse dirbti yra prestižas ir nesudėtinga, praėjusiais metais, kaip ir ankstesniais, susidūrėme su ženkliu kvalifikuotų specialistų trūkumu. Skelbiame konkursus į laisvas pareigas, tačiau juose įprastai dalyvauja po vieną žmogų. Žmonės dirbti savivaldybių administracijose nebenori dėl didelio darbo krūvio ir atsakomybės už jį. Vien didelės vertės projektų įgyvendinimui (tokių kaip Plungės jūros pakrantė, baseino statymas), reikalingi ypač gabūs ir darbštūs žmonės.

Galiu pasidžiaugti, kad visgi turime motyvuotų, kvalifikuotų, tauriomis žmogiškosiomis savybėmis apdovanotų darbuotojų, kurie teikia pridėtinę vertę savo idėjomis ir darbais. Jie geba bendrauti ir bendradarbiauti su žmogumi ne aukštomis frazėmis ir pakeltu tonu, o žmogui suprantama ir malonia kalba. Jie geba nusišypsoti, užjausti, padėti gyventojui. Geba suprasti ir nepamiršti, kad darbo užmokestį jiems moka ne verslininkas ar tam tikra interesų grupė, o kiekvienas mokesčių mokėtojas.

Kaip ilgametis vadovas linkiu, kad savivaldoje daugėtų profesine ir žmogiškąja prasme stiprių valstybės tarnautojų, kad į valstybės tarnybą patektų tik šios tarnybos svarbą visuomenei suprantantys žmonės. Nes taip stiprės ne konkreti įstaiga ar konkretus rajonas. Taip stiprės visa valstybė.

Tuo pačiu linkiu, kad mažėtų su kėde susigyvenusių ir nuo jos nepakylančių savivaldybių darbuotojų, kuriems valstybės tarnyba yra tik komforto zona, o ne būdas padaryti gerų darbų eilinio žmogaus labui. Valstybės tarnyboje privalo mažėti stagnacijos, biurokratijos, su tinginiu draugaujančių žmonių, o privalo atsirasti daugiau komunikacijos, lankstumo, daugiau jaunų ir kvalifikuotų žmonių bei bendrystės su visuomene.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius vadovauja Savivaldybės administracijai, kurios struktūrą sudaro 17 skyrių, 11 seniūnijų, taip pat – skyriams nepriklausantys specialistai. Visuomenė dažniausiai mato tik galutinius šios komandos sprendimus ar darbų rezultatą, o kas vyksta iki to – dažniausiai nežino arba žino tik iš dalies. Kiekviena sritis, kiekvienas pokytis ar naujovė reikalauja daug diskusijų, paieškų, pasitarimų, sprendimų, derinimų su kitomis įstaigomis. Kasdien parengiama daugybė dokumentų, nuolat posėdžiaujama, ieškoma finansavimo šaltinių, sprendžiamos problemos. O jų, deja, netrūksta: gyvename valstybėje, kurioje poreikiai yra didesni už finansines galimybes. Nepaisant kylančių iššūkių ir problemų, visgi galime pasidžiaugti tuo, kad 2022 metai buvo prasmingi savo darbais ir jų rezultatu: Plungės rajonas auga, keičiasi ir tai yra komandinio Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, rajoną atstovaujančių Seimo narių ir kiekvieno rajono gyventojo darbo rezultatas. Už kasdienį ir atsakingą pareigų vykdymą, už komandinį darbą ir tikslų įgyvendinimą 2022-aisiais, reiškiu visiems nuoširdžią padėką ir pagarbą. Taip pat dėkoju visiems Plungės rajono žmonėms, kurie savo idėjomis ir darbu kuria vis gražesnį ir geresnį Plungės rajoną.

Siekiame dirbti kartu su žmogumi ir vardan jo. Stengiamės, kad kiekvienas iš Jūsų Plungės rajone jaustųsi saugesnis, o savivalda įgautų vis didesnį žmonių pasitikėjimą. Tvirtos valstybės pamatas – vieninga savivalda, tad raginame bendrauti ir bendradarbiauti ir drauge su savivaldybės administracija kurti darbui, gyvenimui ir poilsiui patrauklų Plungės rajoną.

Plungės rajono savivaldybės administracija – su Jumis ir dėl Jūsų. Išlikime kartu!

Su pagarba ir dėkingumu
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS MINDAUGAS KAUNAS

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.