Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Savivaldybės tarybos 9 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2023 m. Plungės miesto tikslinėje teritorijoje.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

4. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“ partnerio teisėmis.

5. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtra Plungės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ ir skyriuje „Vėrinėlis““ įgyvendinimui.

6. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto „Infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Plungės Senamiesčio mokykloje“ įgyvendinimui.

7. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl įsitraukimo į kuriamą ir inicijuojamą kultūros kelią „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ pasirašymui.

8. Dėl Žemaitiško rašto metų minėjimo Plungės rajono savivaldybėje programos patvirtinimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės kultūros projektų dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Plungės rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo.

12. Dėl Komisijos siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti sudarymo ir siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti komisijos nuostatų patvirtinimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

15. Dėl Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

16. Dėl Savivaldybės veiklos valdymo programos Kaimo rėmimo priemonės lėšų skirstymo komisijos sudarymo.

17. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Glaudžių seniūnaitijos bendruomenei – DVARKIEMIS.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.

    Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

20. Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų teikiant Socialines paslaugas bendruomenėje finansavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

21. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2023 metų stebėsenos ataskaitai.

22. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitai.

23. Dėl Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės pavadinimo keitimo ir įstatų patvirtinimo.

24. Dėl VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės vidaus valdymo struktūros patvirtinimo.

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo ir Slaugos tarybų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1-264 „Dėl Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

28. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių plano (sąmatos) patvirtinimo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-228 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo“ pakeitimo.

32. Dėl leidimo deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.

33. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

34. Dėl Plungės rajono savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

36. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“.

37. Dėl 2024–2027 metų Plungės rajono savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašo patvirtinimo.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

38. Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

39. Dėl nepriemokų ir permokų pripažinimo beviltiškomis ir leidimo jas nurašyti.

40. Dėl leidimo pirkti gyvenamąsias patalpas Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn.

41. Dėl Savivaldybės būstų pardavimo.

42. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos kai kurių sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

43. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės ir AB „LTG INFRA“ jungtinės veiklos sutarčiai dėl projekto „Plungės miesto autobusų ir traukinių stoties sujungimo projektas“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo“ 2 punkto pakeitimo.

44. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros reikmėms (III etapas)“, jo įgyvendinimo plano teikimui finansavimui gauti bei lėšų skyrimui“ pakeitimo.

45. Dėl pritarimo teikti projektus valstybės biudžeto finansavimui gauti.

46. Dėl pritarimo projektui „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“, Nr. 04-002-P-0001 ir lėšų skyrimo.

47. Dėl finansinio prisidėjimo prie projekto „Plungės Senamiesčio mokyklos, esančios adresu Minijos g. 5, Plungė, sporto aikštyno atnaujinimo darbai“  įgyvendinimo.

48. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-323 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo“ patikslinimo.

49. Dėl pritarimo Plungės „Saulės“ gimnazijos projektui „Geriau adrenalinas nei nusiminimas“ ir lėšų skyrimo.

50. Dėl pritarimo Plungės specialiojo ugdymo centro projektui „Plungės specialiojo ugdymo centro stadiono infrastruktūros modernizavimas, pritaikant neįgaliesiems“ ir lėšų skyrimo.

51. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

52. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.   

53. Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos pristatymas.

     Pranešėjas Adomas Zamulskis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

54. Informacijos, klausimai, paklausimai, X šaukimo Savivaldybės tarybos 2024 m. darbo plano aptarimas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Vas 08 2024
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.