Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdis

DARBOTVARKĖ

 

1. Savivaldybės tarybos 8 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. 2023 metais įgyvendintų investicijų projektų pristatymas bei 2024 metais planuojamų įgyvendinti projektų aptarimas.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

3. Dėl kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų centralizuoto apskaitos tvarkymo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų (tikslinių pareigybių) kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

8. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Plungės rajono savivaldybės kontrolierei Danutei Jarašiūnienei ir Savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-85 „Dėl Plungės rajono savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Žemaičių dailės muziejaus projektui „Inovatyvusis M. Oginskio rūmų žirgynas – įtraukaus kultūros turinio erdvė“.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo aprašo patvirtinimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-163 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

14. Dėl 2024 metų paminėjimo Žemaitiško rašto metais Plungės rajono savivaldybėje.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

16. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Plungės rajono savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ surenkamų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo.

19. Dėl Žmonių palaikų laidojimo tvarką Plungės rajono savivaldybėje reglamentuojančių teisės aktų patvirtinimo.

20. Dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo („Austolina“).

     Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl socialinių paslaugų kainų Plungės rajono savivaldybėje nustatymo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

22. Dėl įgaliojimo Plungės rajono savivaldybės merui pasirašyti valstybinės žemės sklypų, perduodamų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Plungės rajono savivaldybei, perdavimo–priėmimo aktus.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo (VšĮ Plungės vyrų krizių centras).

25. Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Plungės miesto ir Plungės rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo.

26. Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Plungės miesto ir Plungės rajono savivaldybės miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

27. Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Plungės miesto ir Plungės rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo.

28. Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Plungės miesto ir Plungės rajono savivaldybės miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

29. Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Plungės miesto ir Plungės rajono savivaldybės miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių plano (sąmatos) patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

31. Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos svarstymas ir teikimas Savivaldybės tarybai.

     Pranešėjas Adomas Zamulskis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

32. UAB „Plungės šilumos tinklai“ audito pristatymas ir jo aptarimas.

     Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

33. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga 

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Gru 21 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.