Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdis

DARBOTVARKĖ

 

1. Savivaldybės tarybos 7 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Informacija apie Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Plungės skyriaus vykdomas programas.

     Pranešėja Jurgita Petraitienė, Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų departamento direktorė.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-124 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, remiantiems sportą, kultūrą ir švietimą Plungės rajono savivaldybėje, taikymo tvarkos patvirtinimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

7. Dėl Plotų, siūlomų įrašyti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-280 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti bei jo nurašymo“ pakeitimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl pastato suteikimo panaudos teise Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenei „Gija““ pakeitimo.

11. Dėl Patalpų ir statinių, kuriems 2023 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.

     Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

12. Dėl leidimo vykdyti pastato rekonstrukcijos darbus.

13. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto ,,Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2026 metų nekilnojamojo turto valdymo programos patvirtinimo.

15. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

16. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

17. Dėl Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. 

18. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

19. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

20. Dėl leidimo ne konkurso būdu išnuomoti patalpas maitinimo paslaugoms teikti.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

22. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatytomis rezervuotomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

24. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

25. Dėl leidimo įsigyti transporto priemonę.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo.

28. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybei dalyvauti projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“.

29. Dėl pritarimo Plungės miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

      Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

32. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

 

 

 

Data

Lap 30 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.