Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Savivaldybės tarybos 6 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Investicinių projektų ir kaimo bendruomenių projektinės veiklos įtaka Plungės rajono savivaldybės žmonių gyvenimo kokybei.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

3. Plungės rajono savivaldybės atstovavimas Telšių regiono plėtros bei Kultūros tarybose.

     Pranešėjos: Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja ir Vida Saukalienė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.

4. Dėl papildomų lėšų skyrimo prisidedant prie 2021–2028 metų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo prioritetų sąrašo įgyvendinimo patvirtinimo (Savivaldybės tarybos mažumos darbotvarkės klausimas).

5. Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Savivaldybės tarybos mažumos darbotvarkės klausimas).

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

6. Dėl eksperto delegavimo į Telšių apskrities regioninę kultūros tarybą.

7. Dėl pritarimo Plungės sporto ir rekreacijos centrui dalyvauti projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-163 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-224 „Dėl biudžetinės įstaigos Plungės sporto ir rekreacijos centro Plungės sporto arenoje (baseine) teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos kai kurių sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

14. Dėl plotų, siūlomų įrašyti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-280 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti bei jo nurašymo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

16. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, inicijavimo, organizavimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

17. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės strateginėms 2023–2027 metų veiklos kryptims.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo.

19. Dėl sutikimo parduoti elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“.

20. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Plungės vandenys“ padidinant jos įstatinį kapitalą.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

22. Dėl panaudos sutarties pratęsimo.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

24. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ įstatų, patvirtintų Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo padidinimo ir bendrovės įstatų patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu, pripažinimo netekusiais galios.

      Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

25. Dėl skolų Savivaldybės įmonei „Plungės būstas“ pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

27. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, nustatymo.

28. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

32. Informacijos, klausimai, paklausimai.

33. Savivaldybės tarybos mažumos valanda.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

 

 

Data

Spa 26 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.