Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Savivaldybės tarybos 5 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Informacijos apie UAB „Plungės šilumos tinklai“ pasirengimą centralizuotam šildymo tiekimui pristatymas.

     Pranešėjas  Artūras Piekus, UAB „Plungės šilumos tinklai“ l. e. p. generalinis direktorius.

3. Plungės rajono moksleivių brandos egzaminų rezultatų analizė ir priemonių ugdymo kokybei gerinti aptarimas.

     Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

7. Dėl pritarimo projekto „Bendradarbiaujantis Kvarelis: stipresnių ryšių tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių kūrimas“ įgyvendinimui ir jo daliniam finansavimui.      

8. Dėl pritarimo projekto „Skatinti alternatyvių degalų naudojimą transporto sektoriuje Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui bei daliniam jo finansavimui.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.     

      Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos nario Tado Šetkauskio atstovavimo savivaldybei.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl vaikų ir jaunimo priėmimo į Plungės sporto ir rekreacijos centrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Mokinių vežimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose papildomų etatų įsteigimo“ pakeitimo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Žemaičių dailės muziejaus buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

18. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo.

21. Dėl ploto, siūlomo įrašyti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą. (Kulių sen.)

22. Dėl ploto, siūlomo įrašyti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą. (Platelių sen.)

     Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

23. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Plungės rajono savivaldybės ligoninei teikti stacionarines otorinolaringologijos paslaugas.

24. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

25. Dėl įsitraukimo į psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų atvejo vadybos modelį.

26. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

27. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn.

28. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

31. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

32. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo.

33. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

34. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo sutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“.

35. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl Plungės miesto pirties paslaugų kainų patvirtinimo bei viešojo tualeto paslaugos teikimo“ pakeitimo.

36. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių plano (sąmatos) patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

37. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-273 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

38. Dėl Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo.

39. Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kandidatų į Savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos komisiją.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

40. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

41. Dėl turto perdavimo.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

42. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Rgs 28 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.