Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Savivaldybės tarybos 4 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato veiklos rezultatų analizė ir tendencijos.

    Pranešėjas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

    Pranešėja Jovita Šumskienė, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

6. Dėl Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų (tikslinių pareigybių) kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

8. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Ukrainos Konotopo miestu pasirašymui.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl 2023–2024 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės Turizmo tarybos sudarymo.

13. Dėl Žemaičių dailės muziejaus buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl kai kurių Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose papildomų etatų įsteigimo.

    Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto įregistravimo“ pakeitimo.

24. Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise.

    Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

25. Dėl biudžetinės įstaigos Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

26. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Plungės rajono savivaldybės ligoninei vykdyti antrinio lygio ambulatorines paslaugas Rietavo savivaldybėje.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo funkcinio bendradarbiavimo būdu inicijavimo.

28. Dėl Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos komisijos sudarymo.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo.

30. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

31. Dėl trumpalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

32. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

33. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-228 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

34. Dėl buveinės registracijos adreso VšĮ Plungės Cyruliui suteikimo.

    Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

35. Plungės rajono savivaldybės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinių bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadų išklausymas ir svarstymas.

    Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, Savivaldybės kontrolierė.

36. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

37. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

38. Dėl biudžetinės įstaigos Plungės sporto ir rekreacijos centro Plungės sporto arenoje (baseine) teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

39. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

40. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

41. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

42. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

    Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

43. Informacijos pateikimas dėl socialinio būsto fondo plėtros galimybių.

    Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

44. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Lie 27 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.