Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Savivaldybės tarybos 3 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Informacija apie Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklą 2022 metais.

    Pranešėjai: Mykolas Pronckus, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, Vladas Šimkus, Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos sudarymo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės kolegijos sudarymo ir jos sudėties patvirtinimo. 

10. Dėl Plungės specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Plungės rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos patvirtinimo.

13. Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Plungės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo.

17. Dėl Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

      Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

18. Dėl buveinės registracijos adreso Narvaišių kaimo  bendruomenei suteikimo

      Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

19. Dėl atstovo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą delegavimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-182 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo komisijos sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

22. Dėl integralios pagalbos teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

24. Dėl Plungės socialinių paslaugų centro vidaus valdymo struktūros patvirtinimo.

      Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

26. Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

28. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn dovanojamą nekilnojamąjį turtą.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos nario Ramūno Lydžio atstovavimo savivaldybei.

33. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono savivaldybės  biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

34. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės ir AB „LTG INFRA“ jungtinės veiklos 2021 m. kovo 2 d. sutarties Nr. SUTK (LGI)-19/A1-14 Papildomam susitarimui Nr. 3 dėl projekto „Plungės miesto autobusų ir traukinių stoties sujungimo projektas“ įgyvendinimo.

35. Dėl sutikimo pratęsti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies nuomos sutartį.

36. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

      Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

37. Plungės rajono savivaldybės Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2022 metų ataskaitos pristatymas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

38. Dėl Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

39. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo.

40. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.

41. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

42. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

43. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

44. Informacijos, klausimai, paklausimai.

 

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga. 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Bir 22 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.