Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 2 posėdis

Darbotvarkės projektas

1. Savivaldybės tarybos 2 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Priesaikų priėmimo procedūros.

    Priesaikų priėmimo procedūras vykdys Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Martinaitytė.

3. Plungės rajono savivaldybės ir regiono biudžeto pajamų surinkimo apžvalga.

     Pranešėjas Klaipėdos AVMI atstovas.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus informacija apie socialinio draudimo situaciją Plungės rajone ir regione.

    Pranešėja Alma Šaulienė, VSDFV Klaipėdos skyriaus, II Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-109 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo “ pakeitimo.

    Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

7. Dėl viešųjų įstaigų 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

8. Dėl Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos patvirtinimo.

9. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių 2022 metų metinių pranešimų patvirtinimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regioninio atliekų tvarkymo centras“ 2022 metų metinio pranešimo pritarimui.

    Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

10. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Veistas“ 2023 metų veiklos pristatymas: planuojami darbai, paslaugų plėtros perspektyvos.

      Pranešėjas Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius.

11. Platelių – kurortinės teritorijos – iniciatyvos plėtrai sudarytos darbo grupės veiklos pristatymas.

     Pranešėjas Robertas Šimkus, Platelių seniūnas, Platelių – kurortinės teritorijos – iniciatyvos plėtrai sudarytos darbo grupės vadovo pavaduotojas.

12. Dėl 2023-2024 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo.

13. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose 2023–2024 mokslo metais nustatymo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės Komisijos ryšiams su užsieniu sudarymo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės Mokslo rėmimo programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų (tikslinių pareigybių) kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo.

18. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-112 „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Telšių regiono plėtros tarybos Kolegiją ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Plungės futbolas“ valdybą“ pakeitimo.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.

24. Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

25. Dėl Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.

       Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

27. Dėl ploto, siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

      Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

28. Dėl Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

      Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

33. Dėl panaudos sutarties pratęsimo.

34. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.     

35. Dėl Danutės Jarašiūnienės skyrimo savivaldybės kontroliere antrai kadencijai.

36. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.

37. Dėl pavedimo Plungės rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai.

38. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

39. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-108 ,,Dėl pritarimo dalyvauti, steigiant asociaciją Plungės miesto vietos veiklos grupę, bei jos veikloje“ pakeitimo.

40. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl pritarimo Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ planuojamam įgyvendinti projektui „Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.

41. Dėl Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo priežiūros komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo.

42. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 m. įgyvendinimo ataskaitai.

43. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

44. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

45. Dėl pritarimo dalyvauti Atvirųjų klasių projekte pareiškėjo teisėmis.

      Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

46. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Geg 18 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.