Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdis

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

1. Savivaldybės tarybos 12 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras.

2. VMI investicijos – į  bendradarbiavimą.

     Pranešėja Jurga Buikytė, Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento I skyriaus vedėja.

3. 2023 metų Plungės sporto arenos (baseino) veiklos pristatymas bei 2024 metų planas, iššūkiai ir problemos. 

     Pranešėjas Alvydas Viršilas, Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras.

5. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl 2023 metų Plungės rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio.

     Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

6. Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės rajono savivaldybėje suteikimo komisijos sudarymo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės apdovanojimų.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

10. Dėl biudžetinių įstaigų Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos, Plungės r. Kulių gimnazijos ir Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

11. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ ir įgaliojimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės profesinio orientavimo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Bjerkreimo komuna (Norvegijos Karalystė) atnaujinimui.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

14. Dėl buveinės registracijos adreso Varkalių bendruomenei suteikimo. 

15. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai.

16. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Alsėdžių miestelyje, Alsėdžių seniūnijoje, Plungės rajono savivaldybėje, nuomos be aukciono.

17. Dėl pritarimo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimui.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

20. Dėl viešosios įstaigos Plungės ligoninės paslaugų kainų patvirtinimo.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.           

21. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn.

22. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Plungės Senamiesčio mokyklai.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-305 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

24. Dėl leidimo nugriauti ir nurašyti nekilnojamąjį turtą.

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-307 „Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

26. Dėl Šilumos tiekėjo UAB „Plungės šilumos tinklai“ investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių plano (sąmatos) patvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl Keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse bei keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Plungės rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos teikimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.

33. Dėl Plungės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su patikėjimo teise valdomais valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

34. Dėl Plungės rajono savivaldybės išduodamų sutikimų statyti Plungės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

35. Dėl 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo.

36. Dėl finansinio prisidėjimo prie tvarkybos darbų projektų parengimo.

37. Dėl pritarimo projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas bei plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

38. Dėl buveinės registracijos adreso suteikimo.

39. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

40. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

41. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS.

42. Dėl pritarimo valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimui.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Geg 30 2024
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.