Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdis

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

1. Savivaldybės tarybos 11 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projekto „Sidabrinė linija“ pristatymas.

     Pranešėjas Jonas Mockūnas, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo partnerysčių koordinatorius.

3. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Veistas“ 2024 metų veiklos pristatymas: planuojami darbai, paslaugų plėtros perspektyvos.

     Pranešėjas Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius.

4. Dėl Papildomos vienkartinės paramos (išmokos) gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Savivaldybės tarybos mažumos darbotvarkės klausimas).

     Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės tarybos narys, opozicijos lyderis.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Savivaldybės tarybos mažumos darbotvarkės klausimas).

     Pranešėjas Tomas Mašeckis, Savivaldybės tarybos narys.   

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-122 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Mokslo rėmimo programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

8. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose 2024–2025 mokslo metais nustatymo.

9. Dėl 2024–2025 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

11. Dėl įgaliojimų suteikimo Viešosios įstaigos Plungės ligoninės vadovui.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-277 ,,Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

13. Dėl Viešosios įstaigos Plungės bendruomenės centro grupinio gyvenimo namų socialinės globos paslaugų kainų nustatymo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti, paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

15. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto „Apsaugoto būsto infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

17. Dėl panaudos sutarties pratęsimo.

18. Dėl leidimo išnuomoti inžinerinius statinius.

19. Dėl pritarimo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimui bei žemės sklypo išnuomojimui UAB „Selenta“.

20. Dėl pritarimo valstybinių žemės nuomos sutarčių sudarymui.

21. Dėl pritarimo valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimui.

22. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

23. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

24. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl 2024–2027 metų Plungės rajono savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

25. Dėl Automobiliams statyti rezervuojamų vietų nustatymo, jų įrengimo ir vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

27. Dėl investicijų Plungės miesto pramonės rajono valstybinės žemės sklype pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo.

28. Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Plungės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo padidinimo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

    Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

31. Savivaldybės tarybos mažumos valanda.

32. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

 

 

 

 

Data

Bal 25 2024
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.