Grįžti

X šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Savivaldybės tarybos 10 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros įrengimo ir jos pritaikymo asmenims su negalia darbo grupės siūlymų pristatymas.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Savivaldybės tarybos narys, Infrastruktūros įrengimo ir jos pritaikymo asmenims su negalia darbo grupės narys.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Plungės rajono jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės Švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos kai kurių sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

6. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas.

     Pranešėjas Audrius Misiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

7. Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos planuojamos kelių su žvyro danga asfaltavimo programos asfaltuotinų kelių ruožų su žvyro danga sąrašo patvirtinimo.

8. Dėl sutikimo įsigyti pastatų dalis, esančias Žaliojoje g. 5, Stalgėnų k., Plungės r. sav., Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

     Pranešėjas Andriejus Stančikas, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-145 ,,Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T1-10-238 „Dėl Plungės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės vidaus valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl pritarimo steigti Sveikatos centrą Plungės rajono savivaldybėje funkcinio bendradarbiavimo būdu.

15. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto „Plungės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo didinimas“ įgyvendinimui.

16. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

     Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

17. Dėl negyvenamosios patalpos dalies suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.

18. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

19. Dėl buveinės registracijos adreso UAB „Kontrus“ suteikimo.

20. Dėl buveinės registracijos adreso Plungės moterų politikių klubui „Žemaitės“ suteikimo.

21. Dėl valstybinių žemės nuomos sutarčių pakeitimo.

22. Dėl pritarimo perleisti žemės sklypo dalies nuomos teisę perleidžiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype, adresu Birutės g. 43A, Plungės mieste.

23. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Stoties g. 5J, Plungės mieste.

24. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 6877/0008:186, unikalus Nr. 4400-6160-9569, esančio Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje, Plungės rajono savivaldybėje, nuomos be aukciono.

25. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.

28. Dėl gatvės geografinių charakteristikų keitimo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo.

30. Dėl įgaliojimo dalyvauti nustatant žemės sklypų kadastro duomenis bei kadastro duomenų registravimo Registrų centre.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo.

32. Dėl Plungės geležinkelio stoties privažiavimo kelio Nr. 17 kapitalinio remonto darbų vertės perdavimo AB „LTG Infra“.

33. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos Plungės rajono savivaldybei 2024 m. skirtų lėšų paskirstymo.

34. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

35. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Plungės lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“.

     Pranešėjas Gediminas Stonys, Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.

36. Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo.

37. Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2024 metų plano patvirtinimo.

38. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

39. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo.  

40. Dėl biudžetinės įstaigos Plungės sporto ir rekreacijos centro Plungės sporto arenoje (baseine) teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

41. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

42. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

43. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

44. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     Pranešėjas Adomas Zamulskis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

45. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės tarybos narys,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                          Algirdas Pečiulis

 

Data

Kov 28 2024
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.