Grįžti

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdis

Darbotvarkė

1. Informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją (modernizaciją) Plungės mieste.

     Pranešėjai: Eugenijus Palubinskas, SĮ Plungės būstas“ direktorius,

     Kazys Milierius, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas.

2. Plungės rajono savivaldybės socialinių būstų būklės, einamojo remonto darbų pristatymas.

     Pranešėjai: Neringa Žilienė, Turto skyriaus vyr. specialistė,

     Eugenijus Palubinskas , SĮ Plungės būstas“ direktorius.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Odeta Petkuvienė, Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.

4. Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

     Pranešėja Lina Miknienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

6. Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn dovanojamą nekilnojamąjį turtą.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

8. Dėl buveinės registracijos adreso Narvaišių kaimo bendruomenei suteikimo.

     Pranešėja Inga Daublienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

9. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

     Pranešėja Neringa Žilienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

10. Prašymo dėl žaidimų aikštelių aptarimas.

     Pranešėjos: Dangirutė Jurkuvienė, Plungės miesto seniūnė,

     Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-138 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos nario Ramūno Lydžio atstovavimo savivaldybei.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Stonio atstovavimo savivaldybei.

     Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

15. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono savivaldybės  biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

     Pranešėja Gražina Lukošienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

16. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės ir AB „LTG INFRA“ jungtinės veiklos 2021 m. kovo 2 d. sutarties Nr. SUTK (LGI)-19/A1-14 Papildomam susitarimui Nr. 3 dėl projekto „Plungės miesto autobusų ir traukinių stoties sujungimo projektas“ įgyvendinimo.

     Pranešėjas Arvydas Liutika, Vietos ūkio skyriaus vedėjas.

17. Dėl sutikimo pratęsti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies nuomos sutartį.

     Pranešėja Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja.

   

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Komiteto pirmininkas                                                                  Gediminas Stonys

Data

Bir 13 2023
Baigėsi!

Laikas

09:30 - 12:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.