Grįžti

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Informacijos apie UAB „Plungės šilumos tinklai“ pasirengimą centralizuotam šildymo tiekimui pristatymas.

     Pranešėjas  Artūras Piekus, UAB „Plungės šilumos tinklai“ l. e. p. generalinis direktorius.

2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos finansuojamų bei regioninės svarbos projektų pristatymas.

3. Informacijos apie planuojamų projektinių pasiūlymų teikimą pagal regioninės pažangos priemonės „Vandentvarkos sistemų plėtra ir modernizavimas“ (toliau – priemonė) uždavinį 3.1 „Modernizuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūrą“ aptarimas.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

4. Dėl pritarimo projekto „Skatinti alternatyvių degalų naudojimą transporto sektoriuje Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui bei daliniam jo finansavimui.

     Pranešėja Eglė Makarevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė.

5. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn.

     Pranešėja Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja.

6. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų patvirtinimo bei turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

     Pranešėja Lina Miknienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

9. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

     Pranešėja Neringa Žilienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

10. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

11. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo.

12. Dėl Plungės rajono Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

     Pranešėja Inga Daublienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

14. Dėl Viešosios įstaigos „Plungės futbolas“ prašymo aptarimo.

     Pranešėjas Tomas Jocys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

15. Dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo.

     Pranešėja Laura Baumilė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė.

16. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo sutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl Plungės miesto pirties paslaugų kainų patvirtinimo bei viešojo tualeto paslaugos teikimo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Kazys Milierius, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių plano (sąmatos) patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-273 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo.

     Pranešėja Roberta Jakumienė, Vietos ūkio skyriaus vyr. spec. (ekologė).

21. Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kandidatų į Savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos komisiją.

     Pranešėja Ilona Meškauskienė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

22. Informacija apie Savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 008 „Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa“ priemonių įgyvendinimą 2023 metais.

      Pranešėjai Dalius Pečiulis, Administracijos direktorius ir Arvydas Liutika, Vietos ūkio skyriaus vedėjas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Komiteto pirmininkas                                                                                           Gediminas Stonys

Data

Rgs 19 2023
Baigėsi!

Laikas

09:30 - 12:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.