Grįžti

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ

 

1. Plungės senosios klebonijos pastato – istorinio paminklo – būklės pristatymas.

2. Plungės garbės piliečio rinkimų ir apdovanojimų tvarkos aptarimas.

     Pranešėjas Gintaras Ramonas, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas.

3. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomų veiklų Plungės rajono mokyklose pristatymas.

     Pranešėja Monika Šakinė, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė.

4. Informacija apie maitinimą Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje.

     Pranešėjas Stanislovas Ivanauskas, Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktorius.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

     Pranešėja Dangirutė Vaškienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-124 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Birutė Brogienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo.

     Pranešėja Evelina Petrikaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

9. Dėl mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, remiantiems sportą, kultūrą ir švietimą Plungės rajono savivaldybėje, taikymo tvarkos patvirtinimo.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Savivaldybės tarybos narys.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS.

11. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių (naujos redakcijos projekto) aptarimas.

     Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

 

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Komiteto pirmininkas                                                                                            Audrius Misiūnas

Data

Lap 20 2023
Baigėsi!

Laikas

10:00 - 12:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.