Grįžti

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Darbotvarkė

1. Ne vienadienių turistų pritraukimo į Plungės rajoną aptarimas.

     Pranešėjos: Ingrida Uznevičiūtė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė,

     Sandra Kasmauskienė, Plungės turizmo informacijos centro direktorė.

2. Platelių ežero pakrantėse esančių paplūdimių sutvarkymo aptarimas.

     Pranešėjai: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija,

     Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

3. Platelių – kurortinės teritorijos – iniciatyvos plėtrai sudarytos darbo grupės veiklos pristatymas.

     Pranešėjas: Robertas Šimkus, Platelių seniūnas, Platelių – kurortinės teritorijos – iniciatyvos plėtrai sudarytos darbo grupės vadovo pavaduotojas.

4. Dėl 2023-2024 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo.

     Pranešėja Dangirutė Vaškienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės Komisijos ryšiams su užsieniu sudarymo.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės Mokslo rėmimo programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo.

8. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo.

     Pranešėja Birutė Brogienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo.

10. Dėl savivaldybės tarybos narių delegavimo į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją ir įgaliojimų suteikimo.

     Pranešėjai: Jovita Šumskienė, Protokolo skyriaus vedėja,

     Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.

     Pranešėja Jurga Venckuvienė, jaunimo reikalų koordinatorė.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS:

14. Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo.

     Pranešėja Jovita Šumskienė, Protokolo skyriaus vedėja.

 

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Komiteto pirmininkas                                                        Audrius Misiūnas

Data

Bal 17 2023
Baigėsi!

Laikas

10:00 - 13:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.