Grįžti

Jungtinio Ekonomikos, finansų ir biudžeto bei Vietos ūkio ir ekologijos komitetų posėdis

Darbotvarkė

 

1. Dėl viešųjų įstaigų 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

2. Dėl Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių 2022 metų metinių pranešimų patvirtinimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regioninio atliekų tvarkymo centras“ 2022 metų metinio pranešimo pritarimui.

    Pranešėja Milda Šapalienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė.

4. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų pristatymas.

5. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Veistas“ 2023 metų veiklos pristatymas: planuojami darbai, paslaugų plėtros perspektyvos.

     Pranešėjas Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius.

6. Plungės specialiojo ugdymo centro informacija apie projekto „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ įgyvendinimą.

    Pranešėja Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė, Plungės specialiojo ugdymo centro direktorė.

7. Plungės sporto ir rekreacijos centro prašymo aptarimas.

    Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

8. Dėl prisidėjimo prie daugiabučio namo stogo remonto darbų (aptarimui).

    Pranešėjas Kazys Milierius, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

   Pranešėja Odeta Petkuvienė, Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.

10. Dėl panaudos sutarties pratęsimo.

      Pranešėja Inga Daublienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-273 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Plungės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2024-2029 metų programos projekto pristatymas.

13. Asociacijos „Klaipėdos regiono žvejų vietos veiklos grupė“ 2023 m. kovo 6 d. prašymo aptarimas.

     Pranešėja Roberta Jakumienė, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė (ekologė).

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

15. Dėl Danutės Jarašiūnienės skyrimo savivaldybės kontroliere antrai kadencijai.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.

17. Dėl pavedimo Plungės rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai.

     Pranešėja Ilona Meškauskienė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Stasys Žilinskas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistas.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-108 ,,Dėl pritarimo dalyvauti, steigiant asociaciją Plungės miesto vietos veiklos grupę, bei jos veikloje“ pakeitimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl pritarimo Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ planuojamam įgyvendinti projektui „Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo priežiūros komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo.

      Pranešėja Toma Rupeikė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.

     Pranešėja Jurga Venckuvienė, Jaunimo reikalų koordinatorė.

23. Dėl ploto, siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

      Pranešėjas Tomas Jocys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

24. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 m. įgyvendinimo ataskaitai.

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

     Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

26. Informacija apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų gautų pajamų už suteiktas paslaugas panaudojimą 2022 metais.

     Pranešėja Margarita Tamošauskienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

      Pranešėja Daiva Mažeikienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS.

28. Dėl pritarimo dalyvauti Atvirųjų klasių projekte pareiškėjo teisėmis.

      Pranešėja Rita Skroblytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Posėdžio pirmininkas                                                                                             Algirdas Pečiulis

Data

Geg 10 2023
Baigėsi!

Laikas

14:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.