Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 44 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės skolinimosi tvarkos patvirtinimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“ pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno atleidimo iš pareigų.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Manto Česnausko atleidimo iš pareigų.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl biudžetinės įstaigos „Plungės sporto ir rekreacijos centras“ Plungės sporto arenoje (baseine) teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.

      Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

      Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

      Pranešėja Asta Beierle Eigirdienė, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos pirmininkė.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-98 „Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

19. Dėl pritarimo Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai teikti mokinių maitinimo paslaugą.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybei trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo.

     Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

22. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2022 metų stebėsenos ataskaitai.

23. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos stebėtojų tarybą.

24. Dėl biudžetinės įstaigos Plungės krizių centro nuostatų patvirtinimo.

       Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

25. Dėl UAB „Litspringas“ projekto „Vielos tempimo ir armatūros gamybos cechai“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl atstovavimo vietos valdžiai Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupėje ir vietos veiklos grupės valdyboje“ pakeitimo.

27. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

28. Dėl ploto, siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių plano (sąmatos) patvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Plungės rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo.

32. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos Plungės rajono savivaldybei 2023 m. skirtų lėšų paskirstymo.

33. Dėl buveinės registracijos adreso suteikimo Plungės bitininkų draugijai „Spiečius“.

34. Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn dovanojamą turtą.

35. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Plungiškių draugijai.

36. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto (hidrotechninių statinių) perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.

37. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

38. Dėl sutikimo vykdyti pastato dalies kapitalinio remonto darbus.

       Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

39. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

40. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl leidimo įsigyti elektromobilį“ pakeitimo.

41. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

      Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                                           Audrius Klišonis

Data

Kov 30 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.