Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 41 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. 2022 metais įgyvendintų investicijų projektų pristatymas bei 2023 metais planuojamų įgyvendinti projektų aptarimas.

    Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų (tikslinių pareigybių) kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo.

8. Dėl Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir sporto atstovų, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

      Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-145 ,, Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

13. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos I alternatyvai.

14. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.

15. Dėl ploto, siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

16. Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6867/0004:182), siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

17. Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos plėtros veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-10-242 „Dėl tapimo viešosios įstaigos Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centro dalininke“ pripažinimo netekusiu galios.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybei priklausančių viešosios įstaigos „Vandens bokštas“ dalininko teisių pardavimo.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės „Alsėdžių vaistinė“ akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą.

23. Dėl Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.

24. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“  pakeitimo.

26. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

27. Dėl pastato suteikimo panaudos teise Plungės rajono Karklėnų kaimo šeimų bendruomenei „Karkluoja“.

28. Dėl sutikimo suteikti buveinės adresą Plungės rajono Karklėnų kaimo šeimų bendruomenei „Karkluoja“.

       Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

29. Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės paslaugų kainų patvirtinimo.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo.

31. Dėl biudžetinės įstaigos „Plungės sporto ir rekreacijos centras“ Plungės sporto arenoje (baseine) teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo.

33. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

34. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

       Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

35. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo.

      Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

36. Informacijos, klausimai, paklausimai.

36.1. Memorandumo „Dėl prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos“ aptarimas.

36.2. Svatovo miesto karinės administracijos (Ukraina, Luhansko sritis) prašymo aptarimas.

          Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

37. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.

38. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo.

39.Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-216 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dalininkės – turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn“ papildymo.

       Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                    Audrius Klišonis

Data

Gru 22 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.