Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 39 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Kaimo bendruomenių veiklos ir vykdomų projektų įtaka vietos žmonių gyvenimo kokybei.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

3. Informacijos apie Plungės rajono savivaldybės kultūros centrų ir jų skyrių 2020–2021 metų pertvarkų priemonių planų vykdymo rezultatus ir pertvarkos įtaką Žlibinų, Šateikių, Kulių bei Žemaičių Kalvarijos kultūros centrų skyrių veiklai išklausymas.

     Pranešėja Ingrida Uznevičiūtė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė.

4. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos audito ataskaitos pristatymas.

    Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo.

6. Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo.

7. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimo sutarties projektui.

8. Dėl pritarimo Plungės specialiojo ugdymo centro dalyvavimui specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo.

     Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dalininkės – turtinių ir neturtinių teisų ir pareigų sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

15. Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Plungės rajono savivaldybei.

16. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo.

17. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Plungės vandenys“, padidinant jos įstatinį kapitalą.

18. Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo ir panaudos teise.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“  pakeitimo.

20. Dėl turto perdavimo švietimo įstaigoms.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo.

22. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 ir jį keitusių sprendimų pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

24. Dėl pritarimo projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal Kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014–2020 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, ir lėšų skyrimo.

       Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

25. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo.

26. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje nustatymo.

27. Dėl pritarimo investicijų projekto rengimui ir paraiškos ilgalaikei paskolai gauti teikimui.

28. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

29. Dėl kai kurių Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

30. Dėl žemės mokesčio tarifų 2023 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

32. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, nustatymo.

33. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

      Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

34. Informacijos, klausimai, paklausimai.

34.1. Išvados, ar teisingai buvo išmokėta išeitinė kompensacija VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės buvusiam direktoriui Antanui Martusevičiui, pateikimas.

        Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS.

35. Dėl leidimo įsigyti ilgalaikį  materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

      Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Savivaldybės meras                                                                                                              Audrius Klišonis

Data

Spa 27 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.