Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdis

Darbotvarkė

 

1. Savivaldybės tarybos 38 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

   Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Informacijos apie UAB „Plungės šilumos tinklai“ pasirengimą centralizuotam šildymo tiekimui pristatymas.

    Pranešėja Margarita Charitonova, UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinė direktorė.

3. Plungės rajono moksleivių brandos egzaminų rezultatų analizė ir priemonių ugdymo kokybei gerinti aptarimas.

    Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

4. Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros, švietimo ir sporto projektų pristatymas.

    Pranešėjai:

   Ingrida Uznevičiūtė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė,

   Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl 2022–2023 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą“ pakeitimo.

8. Dėl pritarimo Savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-168 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Plungės rajono istorinių gyvenviečių pastatų išorės tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

      Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

     Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 „Dėl pritarimo projektui „Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.

14. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakoregavimo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo.

16. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“.

17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto įregistravimo.

      Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

18. Dėl Savivaldybėje teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ nuosavo kapitalo dydžio pakeitimo“ pakeitimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

       Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

24. Informacijos, klausimai, paklausimai.

24.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. rugpjūčio 30 d. rašto Nr. 1-622 „Dėl savivaldybių tarybų narių draudimo socialiniu draudimu“ aptarimas.

        Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

24.2. Informacijos pateikimas dėl UAB „Veistas“ 100% akcijų įsigijimo.

          Pranešėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl 2021–2028 metų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo prioritetų sąrašo kriterijų patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl 2022–2025 metų Plungės rajono savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

       Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                               Audrius Klišonis

Data

Rgs 22 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.