Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 37 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2.  Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato veiklos rezultatų analizė ir tendencijos.

    Pranešėjas Gintautas Pocevičius, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato viršininkas.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

5. Plungės rajono savivaldybės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų  rinkinio audito išvadų išklausymas ir svarstymas.

     Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

7. Dėl Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

8. Dėl 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ papildymo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių, ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo.

10. Dėl Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

11. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose 2022–2023 mokslo metais nustatymo.

12. Dėl 2022–2023 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo.

13. Dėl Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ nuostatų patvirtinimo.

      Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

14. Dėl atstovo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisijos rinkimus delegavimo. 

      Pranešėja Irena Taučienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja.

15. Dėl UAB „NT projektai“ projekto „Modernios ir inovatyvios laiptų gamybinės įmonės įkūrimas Plungėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.

16. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų įsisavinimo priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

19. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakoregavimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 ir jį keitusių sprendimų pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

21. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

22. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

23. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

24. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės ir AB „LTG Infra“ jungtinės veiklos 2021 m. kovo 2 d. sutarties Nr. SUTK (LGI)-19/A1-14 papildomam susitarimui Nr.2 dėl projekto „Plungės miesto autobusų ir traukinių stoties sujungimo projektas“ įgyvendinimo.

25. Dėl Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ nuosavo kapitalo dydžio pakeitimo.

26. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

       Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

28. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

29. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo.

       Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

30. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS.

31. Dėl atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.

       Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                      Audrius Klišonis

Data

Lie 28 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.