Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdis

Darbotvarkė

 

1. Savivaldybės tarybos 36 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

   Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

 

2. Informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją (modernizaciją) Plungės mieste. Problemos, su kuriomis susiduriama, vykdant daugiabučių namų atnaujinimą.

    Pranešėjas Eugenijus Palubinskas, SĮ „Plungės būstas“ direktorius.

 

3. Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaita.

    Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

 

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo nr. T1-325 „Dėl 2022–2023 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

 

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos įstatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės paslaugų kainų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo.

     Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

 

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.                     

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo.

13. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-112 „Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

15. Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams.

     Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

 

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

17. Dėl leidimo įsigyti autobusą.

18. Dėl Plungės specialiojo ugdymo centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

21. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

      Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

 

23. Informacijos, klausimai, paklausimai.

23.1. Informacija apie 2021 metais įvykusius viešuosius rangos darbų pirkimus.

      Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

 

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Audrius Klišonis

Data

Bir 23 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.