Grįžti

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

2. Dėl leidimo įsigyti transporto priemonę.

     Pranešėja Inga Daublienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-124 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Birutė Brogienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

5. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatytomis rezervuotomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėja Donata Norvaišienė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus patarėja.

6. Dėl mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, remiantiems sportą, kultūrą ir švietimą Plungės rajono savivaldybėje, taikymo tvarkos patvirtinimo.

     Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys.

7. Dėl patalpų ir statinių, kuriems 2023 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.

     Pranešėjas Pranas Miciulevičius, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas.

8. Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėja Eglė Makarevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė.

9. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto ,,Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

     Pranešėja Toma Rupeikė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo.

      Pranešėja Evelina Petrikaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

12. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybei dalyvauti projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“.

     Pranešėja Jurgita Niunevė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

13. Dėl pritarimo Plungės miesto 2023–2029 m. Vietos plėtros strategijos projektui.

      Pranešėja Jūratė Garčinskaitė, Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos narė.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

     Pranešėja Jurgita Saldukienė, L. e. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigas.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

      Pranešėja Daiva Mažeikienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.  

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Komiteto pirmininkas                                                                                             Algirdas Pečiulis

Data

Lap 22 2023
Baigėsi!

Laikas

14:00 - 17:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.