Gyventojai

Nuolatinių gyventojų skaičius Plungės r. savivaldybėje metų pradžioje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 m. pradžioje Plungės r. savivaldybėje gyveno 33251 gyventojas.  Per 2017-2021 m. laikotarpį  gyventojų skaičius Plungės r. savivaldybėje mažėjo  (nuo 2017 m. iki 2021 m. skaičius sumažėjo 2102 gyventojais). Tačiau 2022 m. pradžioje pastebėtas gyventojų skaičiaus augimas – nuo 2021 m. skaičius padidėjo 616 gyventojais (1,9 proc. gyventojų prieaugis). Nuo 2021 m. augo ir bendras Lietuvos gyventojų skaičius, 2022 m. pradžioje užfiksuotas 0,39 proc. gyventojų skaičiaus prieaugis.

Gimusieji, mirusieji, natūrali gyventojų kaita Plungės r. savivaldybėje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Viena iš gyventojų skaičiaus mažėjimo priežasčių  –  neigiama natūrali kaita, pažyminti, jog  Plungės r. savivaldybėje mirusiųjų skaičius yra didesnis nei gimusiųjų. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. Plungės r. savivaldybėje užregistruota 280 gimusiųjų ir 567 mirusieji, susidariusi neigiama natūrali gyventojų kaita – -287. Kaip ir Plungės r. savivaldybėje, visoje šalyje analizuojamu 2016-2021 m. laikotarpiu natūrali gyventojų kaita buvo neigiama – -24416.

Vidinė ir tarptautinė migracija Plungės r. savivaldybėje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Kita svarbi gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – migracijos procesas. Plungės r. savivaldybės atveju aktuali vidinė migracija (kai gyventojai išvyksta į kitas Lietuvos teritorijas, kitus miestus) ir tarptautinė migracija (kai gyventojai išvyksta į užsienį). 2017-2021 m. laikotarpiu iš Plungės r. savivaldybės išvykstančių asmenų skaičius  mažėjo,  o 2021 m. pastebėtas nežymus išvykstančiųjų skaičiaus augimas. Atvykstančiųjų į savivaldybę skaičius  tiriamuoju 2016-2021 m. laikotarpiu stabilus – apie 1000 asmenų per metus.  Neto migracija visu tiriamu laikotarpiu buvo neigiama, didžiausia – 2017 m., kuomet neto migracijos rodmenys siekė -855 asmenis, o mažiausia – 2020, kuomet neto migracija siekė -89 asmenis.

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Plungės r. savivaldybėje, proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Plungės r. savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, pastebimas visuomenės senėjimo procesas, t.y. darbingo amžiaus gyventojų mažėja, o pensinio – daugėja. 2022 m. užfiksuoti tokie pokyčiai:

  • 2022 m. Plungės rajono savivaldybėje užfiksuota didžiausia  per minėtą laikotarpį pensinio amžiaus gyventojų procentinė dalis  (22 proc., 2,8 proc.  didesnis skaičius nei 2017 m.);
  • 2022 m. per tiriamą laikotarpį fiksuota mažiausia gyventojų  iki 14 m.  procentinė dalis – 12,2 proc.  (2,9 proc. mažiau nei 2017 m.);
  • 2022 m. darbingo amžiaus gyventojų skaičius buvo didžiausias – 65,8 proc. (2,1 proc didesnis nei 2021 m.).

 

  

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-03 08:56:20
This site is registered on wpml.org as a development site.