Gyventojai bus labiau apsaugoti nuo statybos darbų keliamo triukšmo

2017-08-14


Gyventojai, kurie turi nusiskundimų dėl statybos darbų keliamo triukšmo, nuo šiol jau galės kreiptis į savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolierių. Nuo šių metų pradžios šalyje į sigaliojo naujas 2016 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1120 patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas, kuriame nustatyta triukšmo, kylančio statybų ar remonto metu, kontrolės bei informacijos savivaldybėms pateikimo tvarka.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius į sakymu patvirtino Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisykles.

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti nustatytos formos pranešimą  (taisyklių 1 priedas), kuriame turi būti nurodoma informacija  apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmui mažinti skirtas priemones.

Nepateikus nustatytos informacijos, statybos darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Statybos darbus bus galima pradėti nuo 7 val. ryto ir vykdyti iki 21 val. vakaro darbo dienomis, o poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 21 val.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojantis Administracinių nusižengimų kodeksas už Triukšmo valdymo į statymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, reikalavimų pažeidimą numato nuo 50 iki 300 eurų baudą, už pakartotinį nusižengimą – nuo 280 iki 600 eurų.

Pridedama. Direktoriaus į sakymas.

 

Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.