Renginių akimirkos

Grok – improvizuok 2023 More information

2023 metų lapkričio 29 d. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje vyko V tarptautinis vaikų ir jaunimo solistų ir duetų varinių pučiamųjų instrumentų estradinės ir džiazinės pjesės konkursas „Grok – improvizuok 2023“, kuriame varžėsi  atlikėjai iš Tauragės, Rietavo, Telšių, Platelių, Vilniaus, Plungės bei Latvijos ir Ukrainos. Dalyvius vertino komisijos pirmininkas Remigijus Vilys, nariai: Zenonas Šimkus, Gražvydas Raila, Vilnis Dumpis, Rita Urniežienė. Aukštais pasiekimais konkurse džiaugiasi mokyt. eksp. Artūro Urniežiaus ir mokyt. metod. Aivaro Almino mokiniai. Pop ir estradinės pjesės kategorijoje diplomus pelnė Jonas Ramanauskas, Dominykas Rimkus, Arnas Grišmanauskas. III vietos laureatų diplomai atiteko Matui Šimkui, Mantui Gudauskui, Lukui Petreikiui, II vietos laureatų diplomai –  Žygimantui Pavlovičiui, Jurgiui Šinkūnui, Kristupui Končiui ir Nikolui Šiškovui. Džiazinės pjesės kategorijoje diplomus pelnė Pijus Piekus, Motiejus Kaunas, III vietos laureato diplomu buvo įvertintas Martynas  Andriekus, II vietos laureato diplomu – Simas Pučinskas ir Lukas Petreikis, I vieta skirta Jurgiui Šinkūnui ir Matui Šimkui. Duetų kategorijoje II vietos laureato diplomas atiteko Martynui Andriekui ir Matui Šimkui, I vietos – Simui Pučinskui ir Jurgiui Šinkūnui. Šiais metais konkurso ,,Grok- improvizuok 2023“ Grand Prix pelnė mokyt. eksperto Artūro Urniežiaus mokinys Simas Pučinskas. Atlikėjams talkino koncertmeisteriai Judita Stankutė ir Mantas Liutikas. Konkurso metu taip pat vyko seminaras, kur pedagogams buvo skaitomas pranešimas ,,YouTube kanalo galimybių naudojimas, kuriant motyvuojantį ugdymo(si) procesą“. Seminaro lektorius, konkurso iniciatorius mokyt. eksp. Artūras Urniežius.

Silvos Galvadiškytės nuotraukoje V tarptautinio vaikų ir jaunimo solistų ir duetų varinių pučiamųjų instrumentų estradinės ir džiazinės pjesės konkurso „Grok - improvizuok 2023“ laureatai ir jų mokytojai. Pirmoje eilėje iš dešinės: Lukas Petreikis, Jurgis Šinkūnas, Simas Pučinskas, Žygimantas Pavlovičius, Martynas  Andriekus. Antroje eilėje iš dešinės: mokyt. metod. Aivaras Alminas, Mantas Gutauskas, Kristupas Končius, Nikolas Šiškovas, mokyt. eksp. Artūras Urniežius.

Silvos Galvadiškytės nuotraukoje V tarptautinio vaikų ir jaunimo solistų ir duetų varinių pučiamųjų instrumentų estradinės ir džiazinės pjesės konkurso „Grok – improvizuok 2023“ laureatai ir jų mokytojai. Pirmoje eilėje iš dešinės: Lukas Petreikis, Jurgis Šinkūnas, Simas Pučinskas, Žygimantas Pavlovičius, Martynas  Andriekus. Antroje eilėje iš dešinės: mokyt. metod. Aivaras Alminas, Mantas Gutauskas, Kristupas Končius, Nikolas Šiškovas, mokyt. eksp. Artūras Urniežius.

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos informacija  

Patyriminis vizitas pas socialinius partnerius (2023-09-19) More information

Tikriausiai nesuklysime pasakę, kad Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija bene labiausiai bendradarbiauja su  miestų partnerių, su kuriais Plungės rajono savivaldybė pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, švietimo įstaigomis.

Gimnazija viena pirmoji rajone prieš penkerius metus pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos miesto partnerio Golub Dobrzyn Anos Vazos gimnazija Nr.1, praėjusių metų pabaigoje Lenkijoje sutarties vykdymas buvo dar pratęstas. Abi švietimo įstaigas jungia ne tik  brolių Narutavičių giminės istorija, bet ir tai, kad Golub Dobrzyn jaunimas pilietiškumo pradmenų mokosi „uniformų klasėse“, alsėdiškiai – ruošia dirvą regiono kadetų gimnazijai.

Kadetų gimnazijos pasiruošimo etape pasisemti idėjų ir naujų patirčių, padedant Plungės rajono savivaldybės vicemerui Žydrūnui Purauskiuigimnazijos direktorius Regimantas Kavaliauskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Gramalienė vyko į kito miesto partnerio – Tukumo savivaldybės (Latvija)  teritorijoje įsikūrusią Pulkininko Oskaro Kalpako profesinę vidurinę mokyklą –  karinės krypties vidurinio ugdymo įstaigą. Tai visiškai nauja ugdymo įstaiga Latvijoje, įkurta prieš tris metus, pagal įstaigos direktoriaus pulkininko leitenanto Intars Kushner parengtą ir šešeriems metams gautą akreditaciją programai „Profesinio vidurinio ugdymo programa – Valstybės gynimas“. Ši, tik trečius metus gyvuojanti įstaiga yra tiesiogiai pavaldi Latvijos Krašto apsaugos ministerijai. Ministerija aprūpina jaunuosius kariūnus visa reikiama ekipuote, karine uniforma, maitinimu, apgyvendinimu, kompiuteriais. Įdomu tai, kad ši ugdymo įstaiga visiškai atsisakė mokomųjų vadovėlių – visas ugdymo procesas skaitmenizuotas – paskaičiuota, kad tokiam mokymosi būdui jaunimas labiau imlesnis ir, kaip pasakojo mokyklos direktorius, toks mokymo būdas gerokai pigesnis.

Pulkininko Oskaro Kalpako mokyklos vadovai pasakojo, kad jų mokykla ir karinė aplinka lavina ir tobulina įvairius įgūdžius, didelis dėmesys skiriamas fiziniam pasirengimui ir tiksliesiems mokslams. Mokydamasis Kalpako mokykloje jaunimas įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, geba prisiimti atsakomybę. Daug komandinio darbo, todėl tenka prisiimti atsakomybę už komandą ir komandos sprendimus. Šių įgūdžių jaunimas mokosi vykdydamas kurso vadovo pareigas. Kiekvieną dieną paskiriamas kurso vyresnysis, atsakingas už bendrakursius, dienos grafiko laikymąsi ir informuojamas apie tai, kas vyksta visą dieną. Tai suteikia pirmųjų įspūdžių ir patirties, ką reiškia būti atsakingam už kitus, ką reiškia būti vadu. Norintieji mokytis mokykloje laiko stojamuosius egzaminus, tikrinamos matematikos, chemijos, fizikos žinios, fizinio pasirengimo lygis. Priimami jaunuoliai ir merginos baigę 9 klases, metinis pažymių vidurkis turi būti ne mažiau 6 balų. Baigę 4 metų programą jaunuoliai gali tęsti studijas Latvijos gynybos akademijoje nenorintys to daryti jie tiesiog tampa

 rezerviniais kariškiais.

Susipažindami su kaimynų iš Latvijos gerąja patirtimi radome nemažai panašumų jų ir mūsų parengtoje karybos programoje – abejose mokymo įstaigose daug dėmesio skiriama atsparios ir atsakingos jaunosios kartos ugdymui, kuri galėtų pasižymėti gerai išvystytais fiziniais ir kariniais gebėjimais.  Dar vienas panašumas – didesnės investicijos tiksliųjų mokslų ugdymui –tiek latviai, tiek  alsėdiškiai daug dėmesio skiria šiai sričiai. Gimnazijoje jau pradėti parengiamieji darbai rengiant gamtos mokslų šiuolaikišką laboratoriją, kuri atsiranda pirmiausia parengus tam reikiamus specialistus.

Pulkininko Oskaro Kalpako mokyklos mokiniai dažnai vyksta į kelias dienas ar net savaites trunkančias pratybas, kurių metu tikrinamos ir formaliojo ugdymo žinios. Ypač daug dėmesio skiriama pirmos pagalbos teikimo teorijai ir praktikai.

 Plungės rajono savivaldybės vicemeras Žydrūnas Purauskis dėkodamas už priėmimą džiaugėsi, kad savivaldybės miestų – partnerių teritorijoje įsikūrusios įstaigos iš kurių yra ko pasimokyti. Gimnazijos

 direktorius Regimantas Kavaliauskas pakvietė kariūnus į kitų metų vasario mėnesį organizuojamą Būrių rikiuotės konkursą. Konkurso sąlygos naujuosius bičiulius sudomino, kvietimą  geranoriškai priėmė, o

 atsisveikinant  mokyklos direktorius pulkininkas leitenantas Intars Kushner siūlė ir savo visokeriopą pagalbą: „Kvieskite, galim atvažiuoti ir platesnei auditorijai – rajono vadovams ar ministerijos specialistams – pristatyti savo programą, pravesti užsiėmimus mokiniams ar pedagogams“.

Atrodo, kad po šios išvykos gimnazija tikrai turės dar vienus socialinius partnerius, o iš naujai užsimezgusios bičiulystės didžiausią naudą turės gimnazijos mokiniai.

 

Informaciją parengė

Daiva Gramalienė

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

 

Tradiciškai prieš Rugsėjo 1-ąją – vadovų pasitarimas (2023-08-28) More information

Kiekvienais metais prieš Rugsėjo 1-ąją Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis į būrį sukviečia rajono švietimo įstaigų vadovus. Toks susiėjimas įvyko ir šią savaitę.

Į susitikimą su ugdymo įstaigų direktoriais, jų pavaduotojais atvyko ir Savivaldybės vadovai: Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, vicemeras Žydrūnas Purauskis, Savivaldybės administracijos direktorius Dalius Pečiulis, jo pavaduotoja Jovita Šumskienė. Dalyvavo ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai.

„Jau šį penktadienį – Rugsėjo 1-oji, – į susirinkusiuosius kreipėsi Savivaldybės meras Audrius Klišonis. – Tegu ši diena bus šventiška jums, jūsų kolektyvams, tėveliams ir, žinoma, vaikams. Kasmet artėjant Rugsėjo 1-ajai išgirstame, kad vieni kalba apie streikus, kiti pyksta dėl vadovėlių trūkumo, treti nepatenkinti dėl nebaigtų rengti mokymo programų… Taip, kartais kažko nepadaro ministerija, kartais mes, kartais jūs. Yra iššūkių, yra pasikeitimų, bus nepatogumų. Bet viskas įveikiama, o tuos, dėl kurių mokyklos ir stovi, visa tai turi paliesti kuo mažiau. Mano palinkėjimas – kad viskas sektųsi, jei reikia – kalbėkimės, pagelbėkime vieni kitiems, kad visi kartu padėtume kuo tvirtesnį pamatą mūsų vaikams. Geros pradžios!“

Vadovus sveikino ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Vytautas Gedvainis: „Prasideda nauji mokslo metais, prasideda labai įtemptas laikas, bet tas laikas ir yra visa jūsų gyvenimo, jūsų darbo prasmė. Penktadienį švęskit mokyklose, darželiuose, o sekmadienį, rugsėjo 3-iąją, 10 valandą, visų jūsų laukiu bendrai maldai už naujus mokslo metus bažnyčioje. Ateikit kuo gausiau, ateikit su vėliavomis, pabūsime kartu“, – kvietė klebonas.

Įstaigų vadovus naujų mokslo metų proga sveikino ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Telšių apskrities skyriaus atstovės, Plungės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė.

Po sveikinimų Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis paanalizavo praėjusius metus,  apžvelgė, kas laukia šiemet.

Anot skyriaus vedėjo, rajono mokyklų tinklas optimalus, mažų mokyklų nebelikę, vienam mokytojui tenka 12 mokinių, apie trečdalis mokinių yra pavėžėjami, mažėja socialinę paramą gaunančių moksleivių skaičius.

Nuo 2017-ųjų intensyviai plečiamos ankstyvojo ugdymo paslaugos, šiemet į darželius pateko kone visi norintieji, ikimokyklines ir priešmokyklines grupes lanko 89,1 proc. vaikų, kuriems 3 ir daugiau metų.

Kaip pasakojo Gintautas Rimeikis, šiemet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija labai akcentuoja socialinį teisingumą, kuris siejamas su įtrauktimi, vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymu. „Turime visi susimąstyti apie tai, kad nėra nurašytų vaikų, ir turime pasistengti, kad mokykloje kiekvienas jaustųsi gerai. Prieš kurį laiką į vieną iš mūsų mokyklų atėjo vaikas, į kurio galimybes visi žiūrėjo skeptiškai. Bet pirmoji mokytoja juo patikėjo. Dabar tas vaikas jau baigęs vidurinę ir jo pažymiai – pakankamai geri. Ir tai puikus pavyzdys, kokia svarbi gali būti laiku ištiesta pagalbos ranka“, – kalbėjo vedėjas.

Pasidžiaugta, kad 72 proc. moksleivių lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus, gana neblogi (ties viduriu šalies mastu) mūsų abiturientų valstybinių egzaminų rezultatai. Tačiau yra ir nerimą keliančių rodiklių. Vienas iš jų – pedagogų amžius: tik 27 proc. mokytojų yra iki 50 metų. O blogiausia, kad pakeisti išeinančiųjų nėra kuo.

Plungės „Saulės” gimnazijai – 25 (2023-05-05) More information

Ši gegužė Plungės „Saulės“ gimnazijai – išskirtinė: sukanka 25 metai, kai mokymo įstaigai suteiktas „Saulės“ gimnazijos vardas. Ta proga penktadienį mokykloje surengta ryškiais geltonais akcentais švytinti šventė. Gimnazistus, jų mokytojus ir tėvelius jubiliejaus proga pasveikino ir Plungės rajono savivaldybės atstovai – vicemeras Žydrūnas Purauskis, Savivaldybės administracijos direktorius Dalius Pečiulis ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis.

Gimnazijos moksleiviai ir šventės svečius, ir vieni kitus tądien kvietė džiaugtis saulėta diena ir linksmintis: dainuoti, šokti, vaidinti. Kartu prisiminta ir mokyklos istorija, buvę jos vadovai. Ypač šiltai paminėtas šviesios atminties direktorius Juozas Milašius, kurio pastangų dėka ši vidurinė mokykla ir išsikovojo gimnazijos statusą.

Padėkoję už kvietimą dalyvauti šventėje ir paminėję, kad 25-metis – tai dar graži jaunystė, vicemeras Žydrūnas Purauskis, Savivaldybės administracijos direktorius Dalius Pečiulis ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis įstaigai linkėjo ilgų gyvavimo metų, moksleiviams – sėkmės mokantis, o pedagogams – kantrybės dirbant. O kad šventė būtų ne tik geltona, bet ir turtinga vitaminų, padovanojo pintinę geltonų vaisių.

Gražiais prisiminimais apie įstaigą dalijosi buvęs ilgametis mokyklos direktoriaus pavaduotojas, o vėliau ir direktorius Algimantas Budrys, su gėlėmis ir atminimo dovanėlėmis į šventę atvyko buvę moksleiviai.

„Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Uščinienė dėkojo visiems atvykusiems į šventę, visiems prisidėjusiems ją organizuojant, parėmusiems, pasiūliusiems idėjų. Na, o po koncerto, kurį parengė moksleiviai ir mokytojai, visi buvo pakviesti šventę pratęsti pasistiprinant koše.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-12 13:35:43
This site is registered on wpml.org as a development site.