Pasiekimai, 2019-2020 mokslo metai

MATEMATIKOS OLIMPIADA More information

Šių metų sausio 17 d. Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko 9 – 12 klasių mokinių rajoninė matematikos olimpiada. Joje dalyvavo 38 mokiniai (9 (I gimn.) kl. – 8 mokiniai, 10 (II gimn.) kl. – 16 mokinių, III gimn. kl. – 7 mokiniai, IV gimn. kl. – 7 mokiniai).

Tarp devintų klasių mokinių geriausiai pasirodė ir pirmą vietą užėmė „Saulės“ gimnazijos mokinys Martynas Vilnius (mokytoja Irena Lukauskienė), antrą vietą iškovojo tos pačios gimnazijos mokinys Mantas Jonušas (mokytoja Elvyra Klovienė), o trečią – „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinė Auksė Puzinevskaitė (mokytoja Daina Margelienė). Tarp dešimtokų geriausiai pasirodė „Saulės“ gimnazijos mokinys Kipras Tamošauskas (mokytoja Renata Gudienė), antras – Senamiesčio mokyklos mokinys Faustas Gustas (mokytoja Kristina Salienė), trečias – „Saulės“ gimnazijos mokinys Lukas Vaičekauskas (mokytoja Renata Gudienė). III gimnazijos klasių mokinių grupėje pirmą vietą užėmė „Saulės“ gimnazijos mokinys Žymantas Petreikis (mokytoja Ilona Stasytienė), antrą – „Saulės“ gimnazijos mokinys Mantas Jurgutis (mokytoja Elvyra Klovienė), trečią – „Saulės“ gimnazijos mokinė Laura Šleinytė (mokytoja Virginija Lukavičienė) ir Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokinė Vika Žvirzdinaitė (mokytoja Vilma Augustinienė). Tarp IV gimnazijos klasių mokinių visas prizines vietas užėmė „Saulės“ gimnazijos mokiniai: pirmą – Marius Augustinas (mokytoja Virginija Lukavičienė), antrą – Tadas Tamošauskas (mokytoja Renata Gudienė) ir Agnė Vaičekauskytė (mokytoja Irena Lukauskienė), trečią – Ugnė Kniukštaitė (mokytoja Virginija Lukavičienė).

69–oje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje, kuri vyks kovo 20 – 21 d. Kauno „Saulės“ gimnazijoje, rajonui atstovaus „Saulės“ gimnazijos III gimnazijos klasės mokinys Žymantas Petreikis.

Šiaulių universiteto Informatikos katedros organizuojamose tradicinėse miestų ir rajonų tarptautinėse jaunųjų matematikų varžybose, kurios vyks vasario 29 d., dalyvaus rajono komanda, sudaryta iš 12 mokinių (po 3 mokinius iš kiekvienos klasės), ir 5 mokiniai, kurie pasiekė geriausių rezultatų olimpiados metu, dalyvaus individualiai.

Ačiū dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams. Sėkmės, dalyvaujant matematikų varžybose ir respublikinėje olimpiadoje.

 

Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA More information

Šių metų sausio 8 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje įvyko  rajoninė gimnazijų trečių klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Šiemet joje dalyvavo 22 mokiniai: Plungės „Saulės“ gimnazijos – 12,  Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos – 2, Kulių gimnazijos – 2, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos – 2, Technologijų ir verslo mokyklos – 4.  Aukščiausiais balais komisija įvertino ir pirmą vietą paskyrė Kamilei Danieliūtei iš „Saulės“ gimnazijos (mokytoja Sigita Toleikienė), antrą – Žymantui Petreikiui iš „Saulės“ gimnazijos (mokytoja Aušra Latakė), trečioji vieta atiteko „Saulės“ gimnazijos mokinei Godai Butrimaitei (mokytoja Vilhelma Kaktienė).

Respublikiniame olimpiados etape, kuris vyks 2020 m. vasario 8 d. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje, kviečiama dalyvauti pirmos vietos laimėtoja Kamilė Danieliūtė.

 Sausio 23 d.  Plungės „Saulės“ gimnazijoje įvyko  9-10 (1-2 gimn.) klasių mokinių anglų kalbos konkursas, kuriame dalyvavo 16 devintokų ir 19 dešimtokų. Geriausiai pasirodė ir pirmą vietą užėmė „Saulės“ gimnazijos devintos klasės mokinys Marius Kriščiūnas (mokytoja Aušra Latakė), antrą vietą užėmė „Saulės“ gimnazijos devintokė Justė Rutkutė (mokytoja Sigita Toleikienė) ir trečią – „Saulės“ gimnazijos devintokė Eglė Lukočiūtė (mokytoja Vilhelma Kaktienė). 

„Saulės“ gimnazijos mokinys Marius Kriščiūnas atstovaus rajonui respublikiniame konkurse, kuris vyks kovo 20-21 d. Palangos B. Jurgučio pagrindinėje mokykloje.

Ačiū dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams!

Sėkmės tolimesniuose etapuose!

Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.specialistė Dangirutė Vaškienė

BIOLOGIJOS OLIMPIADA More information

Sausio 24 d. vykusioje rajoninėje biologijos olimpiadoje dalyvavo 39 rajono 9 – 12 klasių mokiniai. Dalyviai savo biologijos žinias išbandė skirtingose amžiaus grupėse.

        9 (I gimnazijos) klasių grupėje geriausiai pasirodė ir pirmąją vietą užėmė Emilija Griciūtė išPlungės „Saulės“ gimnazijos (mokytoja Dalia Daukšienė)  ir Viktorija Ramonaitė iš Plungės r. Platelių gimnazijos (mokytoja Darja Gandzevič); antroji vieta atiteko Plungės „Saulės“ gimnazijos I gimn.   klasės mokiniui Martynui Vilniui (mokytoja Dalia Daukšienė), o trečiąją vietą užėmė  Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokinys Arnas Stanelis (mokytoja Darja Gandzevič).

       10 (II gimnazijos) klasių grupėje pirmoji vieta atiteko Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos  mokinei Mildai Domarkaitei (mokytoja Danutė Barcevičienė); antrąją vietą užėmė Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinė Samanta Eigimaitė (mokytoja Albina Kauliuvienė). Trečioji vieta atiteko Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinei Viktorijai Razmutei (mokytoja Danutė Barcevičienė).

       11 (III gimnazijos) klasių grupėje pirmoji vieta atiteko Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinei Julijai Šmukštaitei (mokytoja Dalia Daukšienė), antroji – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokinei Emai Paulauskaitei (mokytoja Darja Gandzevič), o trečioji – Plungės „Saulės“ gimnazijos moksleiviui Žymantui Petreikiui (mokytoja Dalia Daukšienė).

       Abiturientų grupėje prizines vietas pasidalijo Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytojos Albinos Kauliuvienės mokiniai: pirmąją vietą – Justina Lukošiūtė, antrąją vietą – Simonas Aleliūnas, o trečiąją vietą – Ramunė Vengalytė.

CHEMIJOS OLIMPIADA More information

Sausio 10 d. vykusioje rajoninėje chemijos olimpiadoje dalyvavo 20 Plungės rajono mokyklų mokinių. 9 (I gimnazijos) klasių grupėje pirmoji vieta atiteko Plungės r. Platelių gimnazijos   auklėtinei Viktorijai Ramonaitei, jos mokytoja Marytė Margienė. Antrąja vieta džiaugiasi Plungės „Saulės“ gimnazijos auklėtinė Romena Grabauskaitė (mokytoja Aurelija Lukočienė), o trečioji vieta skirta taip pat Plungės „Saulės“ gimnazijos moksleiviui Martynui Vilniui; jo mokytoja Aurelija Lukočienė.

       10 (II gimnazijos) klasių grupėje pirmoji  vieta atiteko Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos auklėtinei Mildai Domarkaitei (mokytoja Indra Niedvarienė),  antroji vieta – Plungės Senamiesčio mokyklos auklėtiniui Manfredui Lamsargiui (mokytoja Daiva Andruškaitė), o  trečioji vieta – Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos auklėtiniui Justui Pilveliui (mokytoja Indra Niedvarienė).

       11 (III gimnazijos) klasių grupėje pirmąsias tris vietas užėmė Plungės „Saulės“ gimnazijos mokiniai. Pirmąją vietą – Žymantas Petreikis (mokytoja Aurelija Lukočienė), antrąją – Laura Šleinytė (mokytoja Aurelija Lukočienė), o trečiąją – Edmundas Jabšas (mokytoja Sigita Žilinskienė).

       12  (IV gimnazijos) klasių grupėje taip pat pirmąsias tris vietas užėmė Plungės „Saulės“ gimnazijos moksleiviai. Pirmąją vietą – Simonas Aleliūnas (mokytoja Sigita Žilinskienė), antrąją – Ugnė Kniukštaitė; jos mokytoja Sigita Žilinskienė; o trečiąją – Justina Lukošiūtė (mokytoja Aurelija Lukočienė).

FIZIKOS OLIMPIADA More information

Sausio 31 dieną vykusioje fizikos rajoninėje olimpiadoje susirinko 26 dalyviai iš Plungės rajono ugdymo įstaigų.  9 (I gimnazijos) klasių grupėje prizines vietas pasidalijo Plungės „Saulės“ gimnazijos mokiniai. Pirmąją vietą užėmė – Rimgaudas Jurkaitis; jo mokytojas Paulius Razgaitis; antrąją – Romena Grabauskaitė; jos mokytojas Aloyzas Lukavičius; o  trečiąją – Gustas Šukys ir Ingrida Bertašiūtė; jų mokytojas Paulius Razgaitis.

       10 (II gimnazijos) klasių grupėje pirmąją vietą pelnė net trys mokiniai: Plungės Senamiesčio mokyklos auklėtinis Manfredas Lamsargis; jo mokytoja Silva Kurlinkutė, bei Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos auklėtiniai Laurynas Grikštas ir Milda Domarkaitė; jų mokytoja Milda Mikaitė. Antroji vieta atiteko Plungės Senamiesčio mokyklos mokiniui Ignui Mačiuičiui(mokytoja Silva Kurlinkutė).

       III gimnazijos klasių kategorijoje pirmoji vieta atiteko Plungės „Saulės“ gimnazijos auklėtiniui Mantui Jurgučiui (mokytojas Aloyzas Lukavičius), antroji vieta – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus mokinei Vikai Žvirzdinaitei (mokytoja Birutė Gaižaitienė), o trečioji – Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos auklėtiniui Augustui Andruškai (mokytojas Vilmantas Jankauskas).

       Abiturientų grupėje pirmosios vietos atiteko Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytojo Aloyzo Lukavičiaus auklėtiniams: pirmoji – Kiprui Šukiui, antroji – Mariui Augustinui, o trečioji – Rokui Rutkui.

      Sveikiname olimpiadų nugalėtojus ir linkime toliau džiuginti savo puikiais pasiekimais. Ypatingai dėkojame Plungės rajono mokytojams už puikų mokinių paruošimą

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.specialistė Vilma Ruginytė
Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-24 14:50:57
This site is registered on wpml.org as a development site.