Dėl psichologinę ir socialinę reabilitaciją nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims teikiančių bendruomenių

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) nuo 2015 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis įgyvendina 2014-2020 m. ES fondų investicijų priemonę „Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų”. Įgyvendinant projektą, vykdoma asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

 Įstaiga, teikianti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas turi turėti institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims licenciją. Pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (toliau – Socialinių paslaugų įstatymas) nustatytą kompetenciją licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina, prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

Įstaiga ketinanti teikti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką – klausimyną, kuriame pateikiama rašytinė informacija, įrodanti, kad įstaigos numatoma teikti socialinė globa atitiks Socialinių paslaugų įstatyme, Socialinės globos normų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo” (toliau – Socialinės globos normų aprašas), nustatytus reikalavimus: personalui, patalpoms, ar per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos neteikė socialinės globos neturėdama licencijos ir (ar), įstaigai nebuvo panaikintas licencijos teikti socialinę globą galiojimas, ir (ar) įstaigos vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nebuvo du kartus ir daugiau paskirta administracinė nuobauda. Be to, įstaiga turi turėti socialinės reabilitacijos programą, kuri turi būti suderinta su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu.

Įstaiga, teikdama trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, turi vadovautis Socialinės globos normų aprašo 5 priede nustatytomis asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, trumpalaikės socialinės globos normomis, kurios reglamentuoja socialinės globos teikimo priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo principus ir charakteristikas bei nustato privalomus įstaigos teikiamos trumpalaikės socialinės globos kokybės reikalavimus.

Ministerija Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūlo apibrėžti psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiančios įstaigos sąvoką, patikslinti veiklos licencijos pavadinimą, siūlant nustatyti, kad įstaiga teikianti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, teikiant institucinę trumpalaikę socialinę globą turės turėti institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, licenciją bei nustatyti, kad ši įstaiga turi turėti ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos suderintą psichologinės ir socialinės reabilitacijos programą.

Ministerija Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, numatys naujas socialines priežiūros paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – psichologinė ir socialinė reabilitacija vaikams ir suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų bendruomenėje, bei palydėjimo paslaugą šiems asmenims. Šios paslaugos bus akredituojamos.

_____________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-17 09:03:56
This site is registered on wpml.org as a development site.