Socialinė parama

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos naujienos   Neįgaliųjų reikalų departamento naujienos   Socialinės priežiūros paslaugų departamento naujienos

Socialinės paramos ir paslaugų įgyvendinimo programų lėšos Daugiau informacijos

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

2020-12-22  Patvirtintas lėšų skyrimas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti

2019-12-27  Informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą 2020 metais

2018-12-27  Informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą 2019 metais

2018-01-04  Informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą 2018 metais

2017-10-24  Informacija apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų pateikimą

2017-09-19  Kviečiame į pasitarimą dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų rengimo ir atstovo į Nevyriausybinių organizacijų tarybą išrinkimo

2017-09-14  Skelbiamas 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursas

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai

2019-10-03  Skelbiamas konkursas 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

2018-10-04  Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursas

2017-12-27  Skirtas finansavimas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vykdymui

2017-11-06  Informacija apie Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškų pateikimą

2017-09-27  Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursas

Savivaldybėje priimti teisės aktai Daugiau informacijos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-48 „Dėl vienkartinių, tikslinių kompensacijų ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-216 „Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-277 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T1-189 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. T1-61  „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T1-250  „Dėl socialinių paslaugų kainų Plungės rajono savivaldybėje nustatymo“

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T1-159 „Dėl Plungės specialiojo ugdymo centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo”

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. DE-678 „Dėl socialinės globos paslaugų teikimo Plungės specialiojo ugdymo centre tvarkos aprašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T1-14 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų Plungės rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje teikiamų socialinės globos paslaugų ir jų kainų nustatymo”

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. DE-114 „Dėl trumpalaikės (laikino atokvėpio) socialinės globos paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T1-255 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-102 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės tarybos  2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-286 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-145 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo Plungės socialinių paslaugų centro šeimos paramos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T1-64 „Dėl socialinės priežiūros – palydėjimo paslaugos jaunuoliams – teikimo Plungės socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo ir palydimosios paslaugos jaunuoliams  kainos patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. DE-1237 „Dėl prašymų vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko įstatyminių atstovų prašymu priėmimo ir nagrinėjimo Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų planai Daugiau informacijos

 

 

Socialinės įstaigos Daugiau informacijos

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos  kontaktai

Plungės socialinių paslaugų centras

Mendeno g. 4, Plungė,
tel. (8 448) 50 241,
el.p. soc.par.centras@gmail.com,
www.plungesspc.lt

Plungės krizių centras

Dariaus ir Girėno g. 50-2, Plungė,
tel. (8 448) 71 882,
el.p. g.armalis@gmail.com,
www.plungeskriziucentras.lt

Socialinės globos įstaigos Daugiau informacijos

Įstaigos tipas

Pavadinimas

Įstaigos kontaktai

Teikiamos paslaugos

Vietų skaičius

Licencijos, Nr.

Parapijos globos namai

Plungės parapijos senelių globos namai

 

Birutės g. 2, Plungė,
tel. (8 448) 54 813,
el.p. plunge-seneliai@inbox.lt;
www.plungesparapija.lt/seneliu-globos-namai

ilgalaikė socialinė globa institucijoje

30

L000000365, L000000366

Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai

Vienuolyno g. 1c, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Klavarijos sen., Plungės r. sav.,
tel. (8 448) 59 014,
el.p. globosnamai.info@gmail.com;
www.zemaiciukalvarija.lt/globos-namai

trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa institucijoje

45

L000000449, L000000450

Valstybiniai globos namai

Stonaičių socialinės globos namai

 

Babrungo g. 12, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.;
tel. (8 448) 51 221,
el.p. info@stonaiciusgn.lt
www.stonaiciusgn.lt

ilgalaikė socialinė globa institucijoje

150

L000000020

Biudžetinė įstaiga

Plungės specialiojo ugdymo centro Dienos socialinės globos centras

Mendeno g. 4, Plungė, tel. (8 448) 71728,
el.p. specmokykla@plunge.lt
www.plungesuc.lt

dienos socialinė globa (laikino atokvėpio)  institucijoje

24

L000001014

Viešoji įstaiga

Plungės rajono savivaldybės ligoninė

J. Tumo Vaižganto g. 89, Plungė,
tel. (8 448) 73 260,
el.p. sekretore@plungesligonine.lt www.plungesligonine.lt

trumpalaikė socialinė globa (laikino atokvėpio) institucijoje

15

L000000563

Specialiojo transporto paslauga Daugiau informacijos

Paslaugos apibrėžimas

Paslaugos teikėjas

Kontaktai

Socialinė paslauga, teikiama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Plungės socialinių paslaugų centras

Mendeno g. 4, Plungė,
tel. (8 448) 50 241,
el.p. soc.par.centras@gmail.com,
www.plungesspc.lt

Sergančiųjų cukriniu diabetu klubas

J. Tumo–Vaižganto g. 114, Plungė,
tel. 8 612 72 364,
el.p. danyliene@gmail.com

Nevyriausybinės organizacijos Daugiau informacijos

Eil. nr.

NVO pavadinimas

Adresas

Telefonas, el. p., nuorodos

1.

Sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

J.Tumo Vaižganto g. 54, Plungė

Tel. 8 670 54396,
el.p. z.liucija@gmail.com,
www.atzala.puslapiai.lt

2.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“

J.Tumo Vaižganto g. 54, Plungė

Tel. 8 604 05434,
el.p. plungesviltis@gmail.com,
https://www.facebook.com/plunges.viltis

3.

Plungės rajono neįgaliųjų draugija

Vytauto g. 29, Plungė

Tel.  8 677 32031, Eugenija.kurmis@gmail.com

4.

Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyrius

Vytauto g. 29, Plungė

Tel. 8 614 42153;
el. p. genovaida@yahoo.com,
https://www.facebook.com/Cerebrinio-paralyžiaus-asociacijos-Plungės-skyrius

5.

Telšių apskrities sergančiųjų nervų – raumenų ligomis asociacija

Vytauto g. 29, Plungė

Tel. 8 606 09661,
el. p. razbadauskieneg@yahoo.com,
https://www.facebook.com/nendrele.lt

6.

Sergančiųjų cukriniu diabetu klubas

J.Tumo Vaižganto g. 114, Plungė

Tel. 8 612 72364,
el. p. danyliene@gmail.com

7.

LASS šiaurės rytų centras
(aklųjų ir silpnaregių organizacija)

Vandentiekio g. 17, Plungė

Tel. 8 45 433292;
el. p. siauresrytai@lass.lt,
www.lass.lt

8.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro Šiaulių teritorinis skyrius 

susisiekti telefonu ar el.paštu

Tel. 8 612 89910,
siauliai.info@vertimaigestais.lt,
www.vertimaigestais.lt

Vaikų dienos centrai, Plungės rajone teikiantys akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Daugiau informacijos

Eil. Nr.

Vaikų dienos centro pavadinimas

Adresas

Telefonas, el. paštas, el. nuorodos

Akredituotų
vietų
skaičius

1.

VšĮ „Šateikių vaikų dienos centras“

Bažnyčios g. 1, Šateikių k., Šateikių sen., LT- 90401 Plungė

Tel. 8 616 11872;
el. p. sateikiuvdc@gmail.com,
http://sateikiuvdc.lt/ 

32

2.

VšĮ „Vilties vėrinėliai“

Gardų a. 11, Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., LT- 90443

Tel. 8 679 77769;
el. p. viltiesverineliai@gmail.com,
https://www.viltiesverineliai.lt

30

3.

Plungės vaikų globos agentūros „Cyrulis“

Vytauto g. 23, LT-90123 Plungė

Tel. Nr. (8 448) 71 594;
el. p. plungescyrulis@gmail.com,
http://www.cyrulis.lt/

30

4.

Vaikų dienos centras „DraugAUK“

Minijos g. 5, LT- 90161 Plungė

Tel. 8 615 10650;
el. p. konsultacijos.tevams@gmail.com,
(Plungės Senamiesčio mokykla)
http://www.ugdykim.lt/VDC_DraugAUK

15

5.

Vaikų dienos centras „Mes”

A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė

Tel. 8 615 10650;
el. p. konsultacijos.tevams@gmail.com
(Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija)
http://www.ugdykim.lt/VDC_MES

15

6.

Asociacija Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenė „Gija“

Mokyklos g. 1, Stalgėnų k., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., LT-90358

Tel. 8 692 58450;
el. p. stalgenubendruomene@gmail.com

25

7.

VšĮ „Edukacija kitaip“

Žalioji g. 2, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Tel. 8 611 36958;
el. p. edukacijakitaip@gmail.com

20

8.

Asociacija Varkalių bendruomenė

Kulių g. 76, Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., LT- 90104

Tel. 8 683 20419;
el. p. lina.macijauskiene2@vipt.lt

25

 

Įstaigos Plungės rajono savivaldybėje, teikiančios akredituotas socialines paslaugas Daugiau informacijos

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas, tel. nr., el. paštas

Paslaugos

Vietų skaičius

1.

Plungės socialinių paslaugų centras

Mendeno g. 4, Plungė

Tel. 8 604 67 392, el. p. auragrikste@gmail.com

Pagalbą į namus – suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms; senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms; kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims)

 

V. Mačernio g. 31, Plungė

Tel.: 8 448 50241; 8 448 57989; 8 448 51262

Socialinė priežiūra šeimoms – socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams; šeimoms, auginančioms vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų, ir tiems vaikams; asmenų su negalia šeimoms ir jų vaikams.

 

Mendeno g. 4, Plungė

Tel. 8 604 67 392, el. p. auragrikste@gmail.com

Socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą – suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms; senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.

16

V. Mačernio g. 31, Plungė

Tel. (8 448) 57 989, el. p.  plunge.vaikai@gmail.com

 

Intensyvią krizių įveikimo pagalbą – vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms.

15

V. Mačernio g. 31, Plungė

Laikiną atokvėpį.

 

V. Mačernio g. 31, Plungė

 

Pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti – vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims; asmenims, besirengiantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais.

 

V. Mačernio g. 31, Plungė

 

Palydėjimo paslauga jaunuoliams – sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

5

2.

Plungės krizių centras

Dariaus ir Girėno g. 50-2, Plungė

Tel. (8 448) 71 882, el. p. g.armalis@gmail.com

 

Laikiną apnakvindinimą – socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims; senyvo amžiaus asmenims; smurtautojams; iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių.

4

Dariaus ir Girėno g. 50-2, Plungė

Tel. (8 448) 71 882, el. p. g.armalis@gmail.com

Apgyvendinimą nakvynės amuose – socialinę riziką patiriantiems asmenims; senyvo amžiaus asmenims.

38

3.

VšĮ „Edukacija kitaip“

Parko g. 3B, Plungė

Tel. 8 611 36 958, el. p. edukacijakitaip@gmail.com

Psichosocialinę pagalbą – vaikams su negalia ir jų šeimoms; vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais pagal įstatymą; suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, artimiesiems; senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, artimiesiems; krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir jų nariams; socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms; kitiems asmenims ir jų šeimoms.

 

4.

VšĮ „Sudoku“ 

(Registruota vieta: Vytauto g. 12-2, Pagėgiai)

Dariaus ir Girėno g. 35-16, Plungė; A. Jucio g. 42-32, Plungė,  tel. 8 656 15 025, el. p. sudoku.zon@gmail.com

Apgyvendinimą apsaugotame būste – suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms.

 

3

5.

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas”

(Registruota vieta: Malūno g. 19 A, Zarasai)

Tel. 8 670 64822, el. p. modestas.bastys@zmogui.lt

Pagalbą į namus – suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms; senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.

 

 

 

Licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų sąrašas Daugiau informacijos

Psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiama po medicininės reabilitacijos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, yra trumpalaikės socialinės globos paslauga. Socialinę globą teikia tos socialinės globos įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas, o jų teikiama socialinė globa atitinka socialinės globos normas, jos turi licenciją teikti socialinę globą. Trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims turi teisę teikti tik galiojančią licenciją „Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims” turintys psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrai.

Plačiau …

Licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų sąrašas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Licencijos Nr.

Paslaugų teikimo vietos adresas

1.

Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras”

155639518

L000000001

Ignalinos r., Meikštų k., Dvaro g. 11

2.

Viešoji įstaiga „Sugrįžimas”

135542691

L000000019

Kauno r., Linksmakalnio k., Liepų g. 29

3.

Socialinės adaptacijos asociacija

191915521

L000000466

Kauno r., Jadagonių k., Užtvankų g. 57

4.

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis”

300027705

L000000467

Mažeikių r., Dainorių k., Dvaro g. 38

Akmenės r., Dabikinėlės k., Tilto g. 7

5.

Pilnų namų bendruomenė

192099398

L000000318

Varėnos r., Panaros k., Nemuno g. 1A

6.

Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija”

191363076

L000000407

Molėtų r., Bučeliškės k., Bučeliškės g. 16

7.

VšĮ „Vilties švyturys”

192050878

L000000428

Kėdainių r., Kalnaberžės k., Ąžuolų g. 2

8.

VšĮ „ALFA CENTRAS”

303108589

L000000842

Marijampolės sav., Geležinių k., Sodžiaus g. 22

9.

Viešoji įstaiga „ETERNA VITA”

302303369

L000000847

Šiaulių r., Kušleikių k. 8 Šiaulių r., Kušleikių k. 7A

10.

VšĮ „TC Laisva valia”

302621101

L000000643

Kauno r., Šlienavos k., Pamiškės g. 12

11.

VšĮ „Taikos kelias”

302699089

L000000656

Šilutės r., Gurgždžių k. 3

12.

VšĮ „Gabrielius”

301741457

L000000618

Šilutės r., Vyžių k., Pagėgių g. 5

13.

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai”

300007282

L000000666

Kaišiadorių r. Rokiškių I k. 7

14.

Viešoji įstaiga „Pusiaukelis”

300029567

L000000583

Šalčininkų r., Žaliosios k., Uogų g. 8

15.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

191677454

L000000673

Vilnius, Šv. Stepono g. 37

 

Licencijų, suteikiančių teisę teikti socialinę globą, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklalapyje adresu https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-%20sritys/licencijavimas/licencijos, taip pat Licencijavimo informacinėje sistemoje https://www.licencijavimas.lt/.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-22 12:43:17
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.