Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija skelbia pretendentų atranką specialiojo pedagogo pareigybei užimti

2024-06-10

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija, vadovaudamasi  2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia pretendentų atranką specialiojo pedagogo pareigybei  užimti nuo 2024 m.  rugsėjo 1 d.

  1. Mokyklos pavadinimas – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija. Vyksta reorganizacija, todėl įstaiga nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. vadinsis Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazija, Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyrius.
  2. Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.
  1. Darbo sutarties rūšis – terminuota.
  2. Darbo krūvis – specialusis pedagogas – 1,25 etato.

Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos koeficientas nuo 1,0979 iki 1,2757.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, bet gali būti ir studijuojantis;

specialiojo pedagogo kvalifikacija;

  gebėti organizuoti, vykdyti, stebėti SUP mokinių ugdomąjį procesą;

gebėti vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;

gebėti bendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokyklos darbuotojais.

  1. Siūlome:

augti ir tobulėti kartu, kelti kvalifikaciją;

lankstų tvarkaraštį;

dalyvauti projektuose ir programose;

kompensuojame kelionės išlaidas.

  1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

gyvenimo aprašymą;

specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

  1. Privalumas – logopedo specialybė, papildoma pedagoginė kvalifikacija (neprivaloma).

Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 10d. iki birželio 24 d. imtinai.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos internetinėje svetainėje https://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu Nr. +370 655 20721 , direktorė Rasa Pakalniškienė.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbiui.

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.